De specialisatieopleiding Arbeidsrecht van Juridisch PAO Leiden is al jaren een succes. Een van de hoofddocenten, mevrouw Yvonne Erkens, vertelt in dit artikel meer over de invulling van de specialisatieopleiding.

Voor wie is de opleiding een must om aan deel te nemen?

Yvonne Erkens vertelt: “De specialisatieopleiding Arbeidsrecht richt zich specifiek op de gevorderde arbeidsrechtjurist en advocaat die zich verder wil specialiseren in het arbeidsrecht. We verwachten van de deelnemer minimaal 3 jaar ervaring, waarvan 50% in arbeidsrechtszaken.”

Welke onderwerpen komen zoal aan bod?

Yvonne Erkens vertelt: “De eerste bijeenkomst start met een introductie van het arbeidsrecht. Daarna worden onderwerpen als grondrechten, medezeggenschap, CAO-recht, pensioenrecht, ontslagrecht en arbeidsprocesrecht behandeld. De onderwerpen worden tijdens de bijeenkomst in een bredere context geplaatst. Deelnemers krijgen hierdoor verdiepende inzichten en worden alert gemaakt op valkuilen en de best practices uit de praktijk.

Het programma beslaat 10 bijeenkomsten (20 modules). Iedere module wordt behandeld door een specialist uit de universitaire wereld en diverse specialisten uit de praktijk (bijvoorbeeld een advocaat en/of rechter). Op deze manier wordt een onderwerp zowel wetenschappelijk als pragmatisch bekeken. Er vindt altijd een mooie mix plaats tussen de theorie en praktijk.”

Onderlinge kennisdeling

Tijdens en ook na de bijeenkomsten is meer dan voldoende ruimte voor interactie. Men kan veel van elkaar leren doordat deelnemers afkomstig zijn uit verschillende beroepsgroepen (bijvoorbeeld een bedrijfsjurist, advocaat en HR-senior). De advocaat bekijkt een behandelde casus bijvoorbeeld vanuit een proceskant, terwijl de bedrijfsjurist de casus uit licht vanuit een praktische toepassing. Daarnaast zien we synergie ontstaan tussen de deelnemers, vertelt mr. dr. Yvonne Erkens. Niet alleen het bespreken van de casus en de diverse invalshoeken die aan het licht komen zorgen voor een groepsgevoel, ook de diners tijdens de bijeenkomsten dragen hieraan bij. Deelnemers trekken zowel gedurende de opleidingsperiode alsook na de afronding veel met elkaar op. Er is veel kennisdeling: regelmatig worden onderwerpen en praktijkvoorbeelden besproken die verder reiken dan de leerstof. Dat heb ik nog niet vaak meegemaakt!

Wat maakt de specialisatieopleiding Arbeidsrecht bij Juridisch PAO Leiden uniek?

De specialisatieopleiding Arbeidsrecht van Juridisch PAO Leiden is vanuit meerdere aspecten te kenmerken als uniek. Vanuit het oogpunt van de bedrijvige jurist/advocaat is de opleiding opgezet, aldus Yvonne.

De voorbereiding van de bijeenkomsten

“Vanaf maart tot einde juni vindt iedere twee à drie weken een bijeenkomst plaats. Er is gekozen voor deze frequentie zodat een deelnemer met een drukke beroepspraktijk voldoende ruimte krijgt in de voorbereiding van de aankomende bijeenkomst.

Er zijn geen verplichte huiswerkopdrachten voorafgaand aan de bijeenkomst. Wel wordt van de deelnemers verwacht dat zij zich voorbereiden door middel van een uitgereikte casus en/of gerichte literatuur bestuderen. De casus wordt tijdens de bijeenkomst volledig besproken, waarbij ruimte is om vragen m.b.t. de casus te stellen. Door het maken van een casus kunnen deelnemers zelf toetsen of zij de stof begrijpen. Door deze manier van voorbereiding, ervaren deelnemers geen druk van in te leveren huiswerkopdrachten wat uiteindelijk het rendement van de opleiding vergroot. Uit ervaring van oud-deelnemers is gebleken dat de opleiding uitstekend te combineren valt met praktijk verplichtingen.”

Afsluitende toetsvorm

“De toetsing van de specialisatieopleiding Arbeidsrecht bij Juridisch PAO Leiden is onderscheidend van eventuele andere aanbieders. Na de 10 bijeenkomsten kiest de deelnemer uit drie van de zes voorgeschreven onderwerpen en schrijft hier in een periode van circa zes weken een paper over. Dit paper wordt tijdens het mondelinge examen (60 minuten) verdedigd.”

“De deelnemer kan ervoor kiezen om middels het schrijven van het paper de opgedane kennis betreffende een onderwerp verder uit te breiden of een extra uitdaging aan te gaan en een minder bekend onderwerp te kiezen. We raden deelnemers altijd aan om niet alleen een veilige keuze te maken” vertelt mr. dr. Yvonne Erkens.

Gunstige ‘spitsuur’ tijdstippen

“Waar tot slot rekening mee is gehouden, is het tijdstip waarop de bijeenkomsten worden georganiseerd. De zogenoemde ‘spitsuur’ tijdstippen van de bijeenkomsten (13.30 - 21.45 uur) zullen gunstig uitpakken voor de deelnemers.”

Vaan-erkend

De specialisatieopleiding van Juridisch PAO Leiden, de Universiteit Leiden is door de VAAN erkend. Tevens is de opleiding een van de vereisten voor registratie bij de VAAN en geeft u toegang tot lidmaatschap van de VAAN. Bovendien heeft u na het volgen van deze opleiding minimaal 50 onderwijsuren gevolgd.

Raad voor de Rechtspraak

Wanneer u de specialisatieopleiding Arbeidsrecht van Juridisch PAO Leiden heeft afgerond, kunt u zich laten registreren bij de Raad voor de Rechtspraak met de specialisatie Arbeidsrecht. U kunt dus de specialisatieopleiding Arbeidsrecht alsook de jaarlijkse actualiteitencursus Arbeidsrecht als PÉ RvR opvoeren om aan uw jaarlijks verplichting van minimaal 10 PÉ RvR arbeidsrecht te voldoen.

Heeft u interesse om deel te nemen aan de nieuwe editie van de opleiding Arbeidsrecht? Neem contact met ons op en wij noteren u als geïnteresseerde.

Cursusaanbod Arbeidsrecht

Interesse in een postacademische cursus Arbeidsrecht? Naast de leergang Arbeidsrecht bieden wij actualiteitencursussen en webinars aan voor bedrijfsjuristen, rechtsbijstandjuristen, juristen van het UWV, advocaten en de rechterlijke macht. De cursussen worden altijd aangevuld met relevante en actuele praktijkvoorbeelden zoals de WAB en WNRA. Bekijk het actuele Arbeidsrecht cursusaanbod.