Specialisatieopleiding WHOA JPAO Leiden

Juridisch PAO Leiden introduceert de specialisatieopleiding WHOA –Herstructureringsdeskundige, start op 14 januari 2021. Wat is de nieuwe WHOA-wetgeving, wat houdt het programma van deze opleiding in en waarom zou u moeten deelnemen? In dit artikel kondigt cursusleider prof. dr. Jan Adriaanse de opleiding aan. Samen met prof. mr. Reinout Vriesendorp en prof. mr. H. Koster is het programma van de opleiding samengesteld. 

De nieuwe WHOA wetgeving en de specialisatieopleiding

Q: Allereerst, wat is de WHOA?

Jan Adriaanse: “De WHOA staat voor Wet Homologatie Onderhands Akkoord en gaat naar verwachting in het najaar van 2020 in. Dit nieuwe wetsvoorstel beoogt de wetgever een impuls te geven aan de praktijk van herstructurering in Nederland. De WHOA gaat het gemakkelijker maken om ondernemingen in zwaar weer door middel van een onderhands akkoord te reorganiseren. Verschillende klassen van schuldeisers maar ook aandeelhouders kunnen hierdoor aan een akkoord worden gebonden, zelfs wanneer zij niet hebben ingestemd. Het doel van de wetgever met de WHOA is het aantal faillissementen terug te dringen. Dit is opgezet vanuit de gedachtegang dat bij een faillissement veel waarde verloren gaat. Een onderhands akkoord biedt voordelen voor schuldeisers, werknemers en andere betrokkenen.”

Economische gevolgen van de coronacrisis

Naar alle waarschijnlijkheid valt de klap van de coronacrisis voor veel bedrijven in het tweede halfjaar van 2020 (Bron: CBS & kredietverzekeraar Coface). Het aantal faillissementen zal stijgen in vergelijking met een jaar eerder en ook in de eerste helft van 2021 zal er nog een flinke toename zijn.

De WHOA kan helpen om te voorkomen dat bedrijven als gevolg van de coronacrisis straks omvallen, met een diepe economische crisis tot gevolg. De WHOA-wetgeving is ontworpen om bedrijven niet kapot te laten gaan, die in essentie levensvatbaar maar toch in de problemen zitten. 

Q: Waarom de specialisatieopleiding WHOA?

“Naar verwachting zal de WHOA binnen organisaties tot een geheel nieuwe herstructureringsdynamiek leiden. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de zogenoemde ‘herstructureringsdeskundige’. Deze persoon kan door de rechtbank worden aangesteld, op verzoek van zowel schuldeisers, aandeelhouders als schuldenaren. De herstructureringsdeskundige zal over diverse competenties en vaardigheden moeten beschikken (‘schaap met vijf poten’). Hij/zij hoeft in elk geval niet een jurist te zijn en kan bijvoorbeeld ook werkzaam zijn als accountant, financieel specialist, insolventierechtjurist of interimmanager.

De online specialisatieopleiding WHOA Herstructureringsdeskundige van Juridisch PAO Leiden biedt u de mogelijkheid om in een kort tijdsbestek kennis over de nieuwe wetgeving op te doen en om over de gevraagde vaardigheden van een herstructureringsdeskundige te beschikken.”

Q: Over welke vaardigheden dient de herstructureringsdeskundige te beschikken?

De volgende kennis en vaardigheden zijn volgens Adriaanse als herstructureringsdeskundige belang:

  • Oorzakenanalyse: waarom is de onderneming in de problemen gekomen en is de onderneming in beginsel levensvatbaar (na herstructurering)?
  • Turnaround management: het kunnen opstellen, analyseren, succesvol uitvoeren van een reorganisatieplan
  • Valuation van distressed companies: het kunnen beoordelen van de reorganisatiewaarde versus de liquidatiewaarde
  • Stakeholder management: wat zijn de juridische en bedrijfseconomische posities van schuldeisers, en hoe dient daar mee te worden omgegaan?
  • Kennis van conflictmanagement, onderhandeling, mediation: hoe overtuig je stakeholders in een zwaar weer situatie om mee te werken?
  • Kennis van de WHOA en overige relevante juridische vraagstukken.

De specialisatieopleiding WHOA richt zich op al deze aandachtspunten: financieel, juridisch, mediation, conflictmanagement en valuation.

Q: Hoe is de WHOA leergang opgebouwd?

Professor Adriaanse vertelt: “De opleiding zal bestaan uit een zestal opleidingsbijeenkomsten van twee dagdelen. De Universiteit Leiden beschikt over een webbased programma Kaltura Live Room waarin de online bijeenkomsten worden gehouden. Van deelnemers wordt verwacht dat zij voorafgaand aan de bijeenkomsten relevante literatuur bestuderen die beschikbaar wordt gesteld in een digitale reader in de digitale leeromgeving. De leergang is multidisciplinair en heeft een interactieve opzet. Er worden meerdere casussen besproken, waardoor deelnemers een koppeling kunnen maken met hun praktijkgerichte kwesties.”

Q: Welke onderwerpen komen aan bod?

“Zoals eerder is benoemd richt de WHOA specialisatieopleiding zich op meerdere aandachtsgebieden. In de opleiding wordt allereerst een inleiding gegeven van het WHOA-juridische kader en gaan we hier in een volgende bijeenkomst verder op in. Aan de orde komen ook: Valuation principes, WHOA- casus, business restructuring in de praktijk, het perspectief van financiers in de WHOA, onderhandelen in de WHOA-praktijk, mediation, conflictmanagement en de rol van de rechter-commissaris.”

Q: Wie kan deelnemen aan de specialisatieopleiding WHOA?

De specialisatieopleiding WHOA is gericht op een breed publiek: turnaround managers, adviseurs, juristen, curatoren, bankiers, insolventierecht juristen, financieel specialisten, accountants en interim managers met een financiële achtergrond. Enkele jaren praktijkervaring in het vakgebied van ondernemingen in zwaar weer is van belang.

Q: Hoe ziet het docententeam eruit?

“Reinout Vriesendorp, Harold Koster en ik hebben een sterk docententeam bereid gevonden om een bijdrage te leveren aan de opleiding. Het docententeam bestaat voor een groot gedeelte uit specialisten die werkzaam zijn bij gerenommeerde advocatenkantoren, banken en restructeringsfirma’s. Daarnaast zullen ook Leidse wetenschappers, rechters en raadsheren spreken.” 

Q: Wat heeft men na-afloop geleerd?

“Na deelname aan de specialisatieopleiding WHOA beschikken deelnemers over diepgaande kennis van de WHOA-wetgeving. Daarnaast zijn deelnemers in staat om het WHOA-traject zelfstandig in de praktijk te begeleiden. Deelnemers beschikken over de juiste skills en vaardigheden om met financiële en juridische kwesties om te gaan, en met conflictmanagement en onderhandelingsuitdagingen te dealen. Anders gezegd, nog effectiever uw rol aannemen op basis van solide kennis en kunde over de WHOA.”

Q: Wat maakt de specialisatieopleiding WHOA uniek?

“In het kort: De specialisatieopleiding WHOA is multidisciplinair, heeft een interactieve opzet en is casusgericht. Tijdens de bijeenkomsten is er door microfoon- en cameraverbinding of de chatfunctie ruimte voor interactie tussen deelnemers. Men kan veel van elkaar leren, doordat de doelgroep van de opleiding breed is. Een jurist bekijk een casus vanuit een ander oogpunt dan een financieel specialist dat doet. Dit brengt interessante gesprekken op gang en bevordert het leerproces. De kennis die men opdoet, is direct toe te passen in de praktijk. We streven ernaar om tijdens de opleiding de laatste wetenschappelijke inzichten te combineren met doelgerichte praktische oplossingen, wat ons betreft is dit de beste combinatie om te leren over de toepassing van deze nieuwe wetgeving.”

Interesse in de WHOA specialisatieopleiding?

De WHOA Herstructureringsdeskundige opleiding start op 14 januari 2021. De bijeenkomsten worden opgenomen en na-afloop van iedere bijeenkomst ontvangt u de opname. U kunt de opname binnen 4 weken terugkijken op een moment dat het u uitkomt. Kunt u één van de bijeenkomsten niet live deelnemen, dan kunt u middels de opname de bijeenkomst terugkijken. Heeft u vragen over de opnames van de bijeenkomsten, neemt u dan contact met ons op.

Verdere informatie over de opleidingsdata, invulling van het programma en een overzicht van alle sprekers vindt u op deze pagina. Inschrijven is al mogelijk!