Er komt veel kijken bij het opzetten en verzorgen van een nieuwe specialisatieopleiding. In dit interview met opleidingsmanager Willem-Jan Moolenaar blikken we terug op de afgelopen jaren en gaan we in op de toekomstplannen van het Juridisch PAO Leiden.

Specialisatieopleidingen Juridisch PAO Leiden

Dit jaar verzorgt het Juridisch PAO Leiden maar liefst 11 specialisatieopleidingen voor juridische professionals. Dit maakt ons één van de grootste aanbieders van Nederland, en daar zijn we trots op. Elk jaar opnieuw worden onze opleidingen uitsluitend gedoceerd door topdocenten en gerenommeerde specialisten uit de praktijk. Door onze nauwe samenwerking met de sprekers, docenten en cursisten zijn we in staat het aanbod actueel, relevant en interessant te houden. Zo introduceerden we in maart 2019 de nieuwe VPR-A Specialisatieopleiding Privacy- en Gegevensbeschermingsrecht. Dit omdat we merkten dat professionals in het privacyrecht het aanbod aan opleidingen te beperkt en niet ambitieus genoeg vonden. Deze opleiding is binnen slechts enkele maanden van de grond gekomen en met nog enkele plaatsen beschikbaar zal deze 23 mei 2019 starten.

Hoe is de uitbreiding van het aanbod aan specialisatieopleidingen de afgelopen jaren tot stand gekomen?

De Gerechtelijk Deskundige Specialisatieopleiding (sinds 2004) en de Specialisatieopleiding Arbeidsrecht (sinds 2011) zijn de twee oudste opleidingen die wij aanbieden. Toen we hiermee begonnen, zagen we dat de opleidingen erg goed werden geëvalueerd en onze docenten het ook erg leuk vonden om onderdeel te zijn van zo’n specialisatietraject als docent of als hoofddocent. De wetenschappers van de faculteit houden hierdoor tóch de band met de juridische praktijk. De ervaring, contacten en praktijkkennis kunnen ze weer meenemen in het reguliere onderwijs aan onze bachelor- en masterstudenten.”

Op welke opleiding ben je het meest trots?

Ik ben in principe trots op al onze specialisatieopleidingen. Echter springen de Specialisatieopleidingen Contracteren, Jihadisme, Terrorisme: ideologie, recht en beleid, Civiele Cassatie en Procesrecht, en de nieuwe VPR-A Specialisatieopleiding Privacy- en Gegevensbeschermingsrecht er echt uit. Deze Specialisatieopleidingen zijn qua docententeam en opbouw uniek in Nederland en worden elk jaar uitstekend beoordeeld door de cursisten. Dit komt uiteraard mede door de hoogleraren-cursusleiders  Willem van Boom, Afshin Ellian, Alex Geert Castermans en Gerrit-Jan Zwenne. Zij houden zicht op de grote lijnen en zeer scherp op noodzakelijke  veranderingen/aanpassingen in het programma/opbouw. Hierdoor blijft de kwaliteit ieder jaar weer geborgd. Daarnaast is de Specialisatieopleiding Civiele Cassatie en Procesrecht tevens modulair te volgen. Hierdoor zie je mensen die de opleiding al eens gevolgd hebben, terugkomen om nog een of twee dagen van de opleiding mee te pakken.”

Welke visie heeft het Juridisch PAO Leiden wat betreft het aanbod van Specialisatieopleidingen?

Al onze specialisatieopleidingen beogen de deelnemers praktisch toepasbare èn gespecialiseerde inzichten bij te brengen opdat het kennisniveau zowel in de breedte als diepte van dat rechtsgebied verder wordt vergroot. Docenten vanuit de rechtswetenschap en de praktijk (advocatuur en rechterlijke macht) geven op gevorderd niveau verdiepende inzichten over de valkuilen van dit rechtsgebied en geven ‘tips & tricks’ over de toepasbaarheid ervan.

Bij elke specialisatieopleiding zorgen we ervoor dat het docententeam voor de helft bestaat uit sprekers uit de wetenschap en voor de helft uit sprekers uit de praktijk. Daarnaast zorgen we ervoor dat alle sprekers met een casus werken zodat hetgeen dat is gedoceerd ook direct gaat leven bij de cursisten en sprake is van veel interactie. Tot slot zal eind 2020 in al onze specialisatieopleidingen een stukje 'blended learning’ geïntegreerd zijn. Dit zal de kwaliteit van het onderwijs verbeteren.”

Waar moet een Specialisatieopleiding aan voldoen om binnen het huidige aanbod te passen?

Graag zouden wij in de toekomst in samenwerking met elke vakgroep van onze faculteit een specialisatieopleiding willen aanbieden. Op dit moment zouden  Specialisatieopleidingen Straf(proces)recht, Ondernemingsrecht, Bestuursrecht, Jeugdrecht en Fiscaal recht uitstekende toevoegingen kunnen zijn in ons aanbod. Uiteraard moet er tijd en ruimte zijn bij de hoogleraren en vakgroepen. Deze opleidingen zouden net als onze huidige opleidingen uniek moeten zijn met de te behandelen onderwerpen/programma, docententeams en opbouw. Daarnaast zou er bij elke opleiding een stukje blended learning worden toegevoegd.”

Wat is het verschil tussen de Leidse Specialisatieopleidingen en die van andere aanbieders?

“De opleiding moet anders en onderscheidend zijn. Zoals ik al eerder zei zijn onze Specialisatieopleidingen Contracteren, Jihadisme, Terrorisme: ideologie, recht en beleid, Civiele cassatie en Procesrecht en de VPR-A Specialisatieopleiding Privacy- en Gegevensbeschermingsrecht uniek in Nederland. Elke opleiding heeft zijn eigen leerdoelen, wijze van examineren, soms is er blended learning geïntegreerd in de opleiding. Bovendien zijn de docententeams goed op elkaar ingespeeld en vindt er geen overlap plaats. Onze cursuslocatie is de (oude) Leidse Sterrewacht, een prachtig historisch gebouw in Leiden (één van de oudste!). Tot slot hanteren wij de spits-uur tijdstippen voor onze opleidingen. Mensen komen soms vanuit het hele land om een specialisatieopleiding bij ons te volgen. Door deze spits-uur tijden staan deze mensen niet in de file en kunnen de cursisten die wel in de buurt wonen, ’s ochtends eerst nog even naar kantoor.”

Hoe wordt een specialisatietraject opgebouwd?

Eerst wordt door ons onderzocht of er bepaalde kansen liggen om een specialisatietraject op te zetten binnen een bepaald rechtsgebied. Vervolgens benaderen we de vakgroep/hoogleraar met het verzoek om eens met elkaar om de tafel te zitten en te praten over het opzetten van een dergelijk specialisatietraject. Als we er beiden positief tegenover staan doen we vervolgens een voorstel voor een programmaconcept en zoekt de hoogleraar het docententeam bij elkaar. Het is echt een fijne samenwerking tussen de afdeling/vakgroep en het juridisch PAO met uiteindelijk een mooie specialisatieopleiding als resultaat.“

Hoe worden de Specialisatieopleidingen door de deelnemers ontvangen?

“ De opleidingen worden zeer goed beoordeeld. Na elk traject vragen we onze deelnemers een anoniem evaluatieformulier in te vullen over de opleiding en de verzorging eromheen. Op deze wijze hebben we het inzicht die nodig is om onze opleidingen en service te kunnen verbeteren.”

Aanbod Specialisatieopleidingen JPAO Leiden

Bekijk hier ons actuele aanbod specialisatieopleidingen

 

Wilt u graag weten voor welke Specialisatieopleidingen u zich momenteel in kunt schrijven? Bekijk dan ons actuele aanbod Specialisatieopleidingen op onze website.