Een terugblik op het congres ‘25 jaar Algemene wet Bestuursrecht (Awb), verschillende generaties over een jarige wet'

8 februari 2019 vond het succesvolle congres '25 jaar Algemene wet bestuursrecht (Awb), verschillende generaties over een jarige wet' plaats. Meer dan 500 bezoekers waren in Den Haag aanwezig om te luisteren naar de inbreng van verscheidene bestuursrecht deskundigen van verschillende leeftijden en achtergronden.

Tijdens dit congres werd er veel gediscussieerd. Deze discussie ging niet alleen over alle voordelen en het moois dat de jarige Awb in 25 jaar heeft gebracht. De dagvoorzitter Willemien den Ouden en de organisatoren gingen ook het gesprek aan over wat er nog nodig is met het oog op de bestuursrechtelijke toekomst. De jarige wet werd onder de loep gehouden, en zeer kritisch bekeken. Hier kwamen mooie discussies uit voort. Deze discussies werden ingezet door bestuursrecht beoefenaren die een korte presentatie gaven.

Enkele presentaties van de aanwezigen

Eén van deze presentaties werd gehouden door Annalies Outhuijse (aio aan de Rijksuniversiteit Groningen). Deze ging over de wenselijkheid van een meer en breder empirisch onderzoek naar ervaringen in de bezwaarschriftprocedure, die 25 jaar geleden als verplicht onderdeel van de bestuursrechtelijke rechtsgang werd vastgelegd. Daarnaast werd door Fatma Çapkurt (aio aan de Universiteit Leiden) de uitdaging van de Awb-wetgever voor het normeren van dataverzameling en -gebruik door bestuursorganen en de rechtsbescherming van burgers in die context besproken.

Sander Dekker, minister voor rechtsbescherming, was ook aanwezig tijdens het congres. Hij gaf een speech over de uitdagingen die er zijn voor de Awb-wetgever. Hierin benadrukte hij dat er in de houding van de bestuursorganen naar burgers veel verbeterd kan worden. Minister Dekker wil werken aan een responsieve in plaats van een bureaucratische rechtsstaat. Hij besprak een aantal voornemens, zoals de mogelijkheden om in de Awb te regelen dat bestuursorganen een geldschuld volledig of deels kunnen kwijtschelden in schrijnende gevallen. Ook wil hij dat de rechter strenger wordt voor koppige overheden. Volgens Dekker moeten er hogere proceskostenvergoedingen komen als de overheid tegen beter weten in procedures voert tegen haar burgers. Om dit te kunnen realiseren wil hij het Besluit proceskosten bestuursrecht snel aanpassen.

Aan het eind van zijn speech maakte minister Dekker bekend dat die dag, 8 februari 2019, aan de regeringscommissaris voor bestuursrecht, Michiel Scheltema, de grondlegger van de Awb, eervol ontslag was verleend. Daarmee is deze datum historisch geworden. Na zijn beschrijving van de belangrijke en zeer gewaardeerde werkzaamheden van meneer Scheltema volgde een groot applaus uit de zaal. Als cadeau kreeg hij een lezingencyclus aangeboden.

De regeringscommissaris kreeg daarna officieel de congresbundel aangeboden. 87 auteurs, waaronder wetgevings- en beleidsjuristen, rechters, advocaten en wetenschappers hebben deze geschreven. De bundel bestaat uit 75 bijdragen, die in totaal meer dan 850 pagina’s beslaan. Onder de titel In eenheid en verscheidenheid belichten zij het verleden, heden en de toekomst van de Awb van iedere denkbare kant.

U kunt deze bundel gratis online downloaden