Juridisch PAO Leiden introduceert de VPR-A Specialisatieopleiding privacy- en gegevensbeschermingsrecht (45 PO). Onder leiding van hoofddocenten professor Gerrit-Jan Zwenne en Hester de Vries er een programma in elkaar gezet waaraan erkende en toonaangevende specialisten uit de praktijk en wetenschap een bijdrage leveren. Voor toelating tot de recent opgerichte specialisatievereniging Vereniging Privacyrecht Advocaten (VPR-A) is vereist dat de opleiding met goed gevolg is afgerond. Waarom is deze vereniging opgericht en wat is de toegevoegde waarde van deze opleiding? Lees dit in ons interview met Gerrit-Jan.

Waarom is de specialisatieopleiding geïntroduceerd en hoe is dit in zijn werk gegaan?

"Advocaten met een specialisatie op een bepaald rechtsgebied kunnen zich verenigen met eigen specialisatieverenigingen. Via zo een vereniging vindt een rechtzoekende gemakkelijk een advocaat die aantoonbaar is gespecialiseerd in het desbetreffende rechtsgebied. Voor het privacy- en gegevensbeschermingsrecht was er nog géén specialisatievereniging, terwijl er wel heel veel vragen zijn op dat gebied. Om deze redenen hebben we, een handvol vakgenoten, in december vorig jaar de Vereniging Privacyrecht Advocaten (VPR-A) opgericht."

"We gaan binnenkort bij de Orde van Advocaten de aanvraag voor het Keurmerk Specialisatievereniging indienen. Een van de voorwaarden daarvoor is dat de vereniging opleidingseisen heeft. Daarom hebben we, met Juridische PAO Leiden, de VPR-A Specialisatieopleiding ontwikkeld. Om lid te kunnen worden van de verenig moeten leden deze opleiding succesvol hebben afgerond. Zo kunnen we waarborgen dat leden beschikken over het kennisniveau dat past bij een advocaat die zich op dit rechtsgebied richt. We willen daarmee, populair gezegd, het kaf van het koren scheiden."

Waarmee onderscheid het docententeam zich?

"Onze docenten hebben allemaal, zonder uitzondering, ten minste tien jaar ervaring met privacy- en gegevensbeschermingsrecht, en vaak zelfs nog veel langer. Ongeveer een derde van hen is gepromoveerd. Allen verzorgen al jaren onderwijs aan verschillende universiteiten en onderwijsinstellingen. We hebben daardoor een optimale mix van theorie en praktijk, op een academisch niveau. We kunnen daarmee waarborgen dat de opleiding niet alleen de vereiste theoretische basis biedt, maar ook de in de praktijk toepasbare kennis, de tip & tricks en de do’s & don’ts. Alles wat nodig is om te adviseren en te procederen over privacy en gegevensbescherming."

Gerrit-Jan Zwenne, hoogleraar Recht en de Informatiemaatschappij bij eLaw, Centrum voor Recht en Digitale Technologie van de faculteit der rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden en tevens advocaat en partner Pels Rijcken en Hester de Vries, advocaat en partner Kennedy Van der Laan en gastdocent Universiteit Utrecht, fungeren als hoofddocenten van deze opleiding. 

Wat is het verschil tussen deze specialisatieopleiding en die van andere aanbieders?

"In Nederland zijn er, voor zover ik weet, geen andere opleidingen met eenzelfde ambitieniveau. Onze opleiding richt zich op professionals met een academische en juridische achtergrond. Er zijn verschillende andere opleidingen, summer courses en dergelijke, maar die hebben een beperktere omvang of richten zich op een andere doelgroep, of zijn veel vrijblijvender of theoretischer opgezet."

Wat is de doelgroep van de opleiding?

"Van de VPR-A kunnen alleen advocaten lid worden. Maar de specialisatieopleiding is natuurlijk ook geschikt voor bedrijfsjuristen, overheidsjuristen, leden van de rechterlijke macht en andere juristen die zich bezighouden met vragen over privacy- en gegevensbescherming. Van deelnemers wordt wel verwacht dat zij tenminste een jaar in de praktijk werkzaam zijn en dus beschikken over basiskennis op het rechtsgebied."

Wat heeft de deelnemer geleerd na afronding van de opleiding?

"De deelnemer die opleiding met goed gevolg heeft afgerond beschikt over een goed en volledig overzicht van, en inzicht in, het privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Deze deelnemer kan vaststellen wanneer, en onder welke voorwaarden, de wet- en regelgeving van toepassing kan zijn, en wat dat in de praktijk dan betekent. De deelnemer kan beredeneren in hoeverre, en waarom, er in een specifiek geval sprake is van een rechtsvraag of een juridisch probleem. En voor deze rechtsvraag of dit probleem kan de deelnemer vervolgens beargumenteren en onderbouwen welke antwoorden en oplossingen er wel, of niet, zijn."

Inschrijving & deelname Nationaal Privacycongres 2019

De eerste editie van de VPR-A specialisatieopleiding Privacy- en gegevensbeschermingsrecht start op donderdag 23 mei 2019. De opleiding is intensief en interactief en daarom is er slechts plaats voor 25 deelnemers. Er is echter een wachtlijst en waarschijnlijk gaan we in het eerste kwartaal van het volgend jaar al de tweede editie aanbieden .

In de cursusprijs is deelname aan het Nationale Privacycongres inbegrepen. De tiende editie van dit congres is vrijdag 8 november 2019. Dit vertegenwoordigt een waarde van €695 en staat voor 5 (extra) PO punten.