Kinderen met heftige problematiek die weigeren zich te laten helpen, kunnen door de kinderrechter in een gesloten instelling worden geplaatst. Promovendus Maria de Jong-de Kruijf deed onderzoek naar deze vorm van jeugdhulp en concludeert dat gesloten jeugdhulp in Nederland vooral wordt opgelegd vanwege een gebrek aan passende en realistische alternatieven. Lees meer!

8 februari 2019 vond het succesvolle congres '25 jaar Algemene wet bestuursrecht (Awb), verschillende generaties over een jarige wet' plaats. Meer dan 500 bezoekers waren in Den Haag aanwezig om te luisteren naar de inbreng van verscheidene bestuursrecht deskundigen van verschillende leeftijden en achtergronden. Lees meer over dit congres, en meld u via de bijgaande link aan voor de eerste Scheltemalezing.

In 2019 zal het zeer gewaardeerde "netwerk-evenement" plaatsvinden op 30 augustus 2019. Een uitstekende gelegenheid voor alumni om oud-studiegenoten en oud-docenten te ontmoeten! Er zullen weer diverse sessies te volgen zijn. Na afloop staan er diverse foodtrucks en een saladebar klaar, en veel gezelligheid en muziek. Zien we u dit jaar ook weer?

In 2019 heeft het arbeidsrecht te maken met veranderingen die betrekking hebben op meerdere aspecten van het rechtsgebied. Daarnaast komt in 2019 waarschijnlijk uitsluitsel over het wetsvoorstel Wet arbeid in balans (WAB), ingediend door minister Koolmees. Een hoop dat veranderd. Een hoop nieuwe wetten waarvan de juridische professional op de hoogte dient te zijn.