Onze blogs betreffende het Asielrecht staan hier verzameld.

3 april 2019 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van state een overzichtsuitspraak gedaan over de toepassing van artikel 91, tweede lid, van de Vreemdelingenwet 2000. Lees meer over deze uitspraak en de actualiteitencursus migratie- en asielrecht die op dit onderwerp aansluit.