Hier vindt u alle actualiteiten omtrent het Jeugdrecht.

Kinderen met heftige problematiek die weigeren zich te laten helpen, kunnen door de kinderrechter in een gesloten instelling worden geplaatst. Promovendus Maria de Jong-de Kruijf deed onderzoek naar deze vorm van jeugdhulp en concludeert dat gesloten jeugdhulp in Nederland vooral wordt opgelegd vanwege een gebrek aan passende en realistische alternatieven. Lees meer!