Op deze pagina leest u het laatste nieuws van Juridisch PAO Leiden.

Heeft de Voorzieningenrechter in Limburg terecht geoordeeld dat Teamleiders.nu Teamleiders.nl (en Teamleider.nu) kan verbieden? De Hoge Raad beantwoordde begin dit jaar in zijn “Dairy Partners”-arrest vragen over de beschermingsomvang van beschrijvende handelsnamen:

“In de eerste plaats impliceert de eis dat verwarring te duchten valt, dat het relevante publiek de oudere handelsnaam kent en deze in verband brengt met de onderneming ten gunste waarvan de bescherming wordt ingeroepen. Een geheel beschrijvende handelsnaam heeft in beginsel geen onderscheidend vermogen, tenzij het publiek een zodanige naam door de intensiteit van het gebruik ervan is gaan associëren met de onderneming die haar voert (‘inburgering’)” (Dairy Partners, ov. 2.8.2).

Volgens de Hoge Raad is voorts “van belang dat, nu het gebruik van beschrijvende aanduidingen is toegenomen […], aangenomen mag worden dat het publiek eraan gewend is dat ondernemingen beschrijvende handelsnamen gebruiken, en minder snel in verwarring zal raken als meer (rechts)personen onder dezelfde, of slechts in geringe mate afwijkende, beschrijvende handelsnamen aan het economische verkeer deelnemen. Mocht verwarring dreigen, dan kan een kleine variatie in de naam dat gevaar al wegnemen” (Dairy Partners, ov. 2.8.2).

“De hiervoor in 2.8.2 bedoelde wijze van beoordeling van de vraag of gevaar voor verwarring bestaat, waarborgt in voldoende mate dat aanduidingen die beschrijvend zijn voor de aard van een onderneming of van de door haar geleverde waren of diensten, door een ieder vrij kunnen worden gebruikt. Om die reden bestaat er wat betreft beschrijvende handelsnamen zonder onderscheidend vermogen onvoldoende aanleiding om bijkomende omstandigheden te vereisen”.

Maar de Voorzieningenrechter in Limburg ziet feitelijke verwarring en geeft een verbod.

Feitelijke verwarring (bijvoorbeeld dat een mail naar de verkeerde partij gaat) is ook mogelijk bij “een geheel beschrijvende handelsnaam” die “geen onderscheidend vermogen” heeft. Als die feitelijke verwarring vervolgens (toch) voldoende is om het gebruik van een ander beschrijvende aanduiding te verbieden dan schieten we weinig op met de “aanname” van de Hoge Raad “dat het publiek eraan gewend is dat ondernemingen beschrijvende handelsnamen gebruiken, en minder snel in verwarring zal raken als meer (rechts)personen onder dezelfde, of slechts in geringe mate afwijkende, beschrijvende handelsnamen aan het economische verkeer deelnemen”.

Tijdens de eerste Leiden Law Lunch IE op woensdag 1 september 2021 zullen Roderick Chalmers en Charlotte Vrendenbarg spreken over het handelsnaamrecht en beschrijvende aanduidingen na het Dairy Partners arrest.

Zij zullen onder andere ingaan op het vonnis van de Rechtbank Limburg in de zaak van Teamleiders.nu tegen Teamleiders.nl (en Teamleider.nu). Vzr. Rechtbank Limburg 23 juli 2021, IEF 20118 (Teamleiders.nu)

 

Laat u bijpraten tijdens de lunch & neem deel aan de discussie tijdens de Leiden Law Lunch IE, iedere woensdag van 12:00 - 13:00 uur! Meld u hier aan.

Op vrijdag 10 september organiseren we het Leiden Revisited Congres. Tijdens deze editie horen we alle ins & outs over ‘De invloed van AI & technologie op onze regelgeving’. Deze ontwikkelingen gaan in een rap tempo en daarop volgen de veranderingen in onze wetgeving. Doe kennis op over de laatste updates in AI & recht, ontmoet robots en netwerk met andere lawtechies. Schrijf u nu in! Klik hier om je aan te melden/Sign up here!

De eerste editie van de Specialisatieopleiding WHOA-Herstructureringsdeskundige zit erop en alle deelnemers hebben hun diploma’s in ontvangst mogen nemen. Tijd voor een terugblik op de afgelopen editie en een vooruitblik op de volgende opleiding die op 16 september a.s. van start gaat.

Artificial Intelligence wordt volop gebruikt in het werk- en privé leven, maar de juridische kanten van AI worden ook steeds zichtbaarder. Graag brengen we u op de hoogte van actuele thema's die ingrijpend kunnen zijn op uw juridische praktijk, verzorgd door interessante sprekers uit de wetenschap en praktijk.

Universitair Hoofddocent Staats- en Bestuursrecht mr. dr. Annemarie Drahmann vertelt in dit artikel over de uniformering van de rechtsbescherming tegen schaarse vergunningen aan de hand van een recente uitspraak.

Nieuw toegevoegd aan ons cursusaanbod is de driedelige webinar reeks ‘Privacy en gegevensbeschermingsrecht in de zorg’. In drie webinars leert u over het privacy- en gegevensbeschermingsrecht in de zorg en de invloed van nieuwe technologieën zoals zorgrobots, eHealth en artificial intelligence op bestaande wetgeving. Lees meer informatie.

Een overweldigend succes, zo kijken we terug op de eerste editie van de online leergang Artificial Intelligence voor juristen. In meerdere opzichten was dit een bijzondere editie: het was de eerste editie van de leergang én de eerste leergang die JPAO volledig online organiseerde. In dit artikel blikken we terug en kijken we vooruit op de tweede editie die in oktober 2021 start.

Het einde van het jaar nadert en we blikken terug op het afgelopen jaar. Als gevolg van de Corona crisis zullen we het jaar 2020 niet snel vergeten: onderwijs dat niet meer op locatie mocht plaatsvinden, het verplichte thuiswerken, en weer in kleinere groepen onderwijs op locatie met hybride onderwijsvormen.

In tijden van corona wordt niet alleen in het reguliere universitaire onderwijs gebruik gemaakt van intensivering van het (online) onderwijs door videocolleges op voorhand beschikbaar te stellen, om vervolgens in interactieve online sessies dieper op de stof in te gaan.

Bij Juridisch PAO Leiden ontwikkelen we, samen met onze gespecialiseerde en betrokken docenten continu nieuw cursusaanbod. Dit kunnen cursussen zijn die aansluiten bij nieuwe wet- en regelgeving en actuele onderwerpen of specialistische opleidingstrajecten. We breiden ons opleidingsaanbod dit jaar uit met maar liefst drie nieuwe (online) specialisatieopleidingen en meerdere cursussen.