Cursusaanbod

Resultaten: 11
5 | 10 | 20 | 50
26sep
2019
Inschrijving open
Specialisatieopleiding Ondernemingsrecht
Periode: 26 september 2019 t/m 12 maart 2020
Rechtsgebied: Financieel recht, Insolventierecht, Ondernemingsrecht
Aantal punten: NOVA 42, HQ 42, NBA 42
5maa
2020
Inschrijving open
De VPR-A specialisatieopleiding Privacy- en gegevensbeschermingsrecht 2020
Periode: 5 maart 2020 t/m 2 juli 2020
Rechtsgebied: Privacy en ICT recht
Aantal punten: NOVA 45
17maa
2020
Inschrijving open
Specialisatieopleiding Arbeidsrecht 2020
Periode: 17 maart 2020 t/m 30 juni 2020
Rechtsgebied: Arbeidsrecht, Sociaal zekerheidsrecht
Aantal punten: NOVA 60
23maa
2020
Inschrijving open
De Specialisatieopleiding Civiele Cassatie en procesrecht 2020
Periode: 23 maart 2020 t/m 12 oktober 2020
Rechtsgebied: Burgerlijk(proces)recht
Aantal punten: NOVA 48, PE Cassatie 48
26maa
2020
Inschrijving open
Specialisatieopleiding Aanbesteding & Schaarse rechten - 2020
Periode: 26 maart 2020 t/m 25 juni 2020
Rechtsgebied: Bestuurs(proces)recht, Bouwrecht, Mededingingsrecht, Onteigeningsrecht
Aantal punten: NOVA 20
26maa
2020
Inschrijving open
Specialisatieopleiding Contracteren 2020
Periode: 26 maart 2020 t/m 25 juni 2020
Rechtsgebied: Aansprakelijkheidsrecht, Consumentenrecht, Goederenrecht, Verbintenissen- en contractenrecht
Aantal punten: NOVA 42, HQ 42
5jun
2020
Inschrijving open
Specialisatiecursus Huurrecht
Periode: 5 juni 2020 t/m 26 juni 2020
Rechtsgebied: Huurrecht
Aantal punten: NOVA 20
9sep
2020
Inschrijving open
Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige 2020
Periode: 9 september 2020 t/m 10 februari 2021
Rechtsgebied: Algemeen
Aantal punten: NBA 55, ABAN/GAIA 40, NiRV 12, NVvA 21, NVR 12
10sep
2020
Inschrijving open
De VPR-A specialisatieopleiding Privacy- en gegevensbeschermingsrecht
Periode: 10 september 2020 t/m 7 januari 2021
Rechtsgebied: Privacy en ICT recht
Aantal punten: NOVA 45
17sep
2020
Inschrijving open
Specialisatieopleiding Ondernemingsrecht 2020
Periode: 17 september 2020 t/m 4 maart 2021
Rechtsgebied: Financieel recht, Insolventierecht, Ondernemingsrecht
Aantal punten: NOVA 42
28okt
2020
Inschrijving open
Leergang jihadisme, terrorisme: ideologie, recht en beleid 2020
Periode: 28 oktober 2020 t/m 16 december 2020
Rechtsgebied:
Aantal punten: NOVA 48
1