• Startdatum:
  • 16 november 2023
  • Cursusduur:
  • 7 dagen
  • Rechtsgebied:
  • Ondernemingsrecht
  • Soort:
  • Leerlijn
  • Accreditaties
  • NOVA:
  • 42

Over de opleiding
De specialisatieopleiding Ondernemingsrecht voor bedrijfsjuristen richt zich op de gevorderde bedrijfsjurist en ondernemingsrechtjurist die zich in het ondernemingsrecht verder wil specialiseren. Belangrijke onderwerpen, zoals corporate governance, besluitvorming, (internationaal) contracteren, crisis, claims en aansprakelijkheid, compliance, privacy, bedrijfsovernames en samenwerkingsvormen, investigations en strafrecht, bestuursrecht, toezichthouders, herstructureringen en insolventie van de eigen onderneming en van critical suppliers komen aan bod en worden in een bredere context geplaatst. Actualiteiten worden besproken en u krijgt verdiepende inzichten. Bovendien wordt u alert gemaakt op valkuilen en “do’s and don’ts”.

Een combinatie van theorie en praktijk
Mede door de praktijkervaring en de wetenschappelijke achtergrond van het docententeam is deze specialisatieopleiding zowel theoretisch onderbouwd als zeer gericht op uw beroepspraktijk. Tijdens de bijeenkomsten worden diverse praktijkgerichte casussen behandeld. Daarnaast is er veel gelegenheid voor interactie, zowel tussen deelnemers onderling als met docenten. Vragen, discussie en het uitwisselen van ervaringen uit de praktijk zijn een essentieel onderdeel van deze opleiding. Dit is een unieke verrijking voor alle betrokkenen bij de opleiding.

Afsluitend examen
Nadat deelnemers tijdens de opleiding kennis hebben gemaakt met verschillende onderwerpen uit het ondernemingsrecht en uiteenlopende andere relevante ondernemingsrechtelijke wet- en regelgeving, rechtspraak en doctrine hebben behandeld, is het tijd voor het mondelinge examen. Deelnemers leggen een mondeling examen af dat bestaat uit twee onderdelen. Allereerst krijgen deelnemers de gelegenheid om in 45 minuten een casus met vragen voor te bereiden. Vervolgens wordt door twee examinatoren een mondeling examen afgenomen dat circa 30 minuten duurt

Het examen betreft een ‘open boek-examen’. Zowel bij de voorbereiding van het examen als tijdens het afleggen daarvan is het toegestaan dat de deelnemer gebruik maakt van papieren, uitgeprinte versies van het in de opleiding voorgeschreven onderwijsmateriaal, zoals literatuur, rechtspraak en wet- en regelgeving. Wanneer het examen met goed gevolg is afgelegd, ontvangt men een diploma.

Hoofddocent(en)
Prof. mr. H. (Harold) Koster,  als hoogleraar Ondernemingsrecht  verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht (Afdeling Ondernemingsrecht) Aan de Universiteit Leiden. Harold  is tevens raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam en redacteur van diverse juridische tijdschriften.

Prof. mr. R.D. (Reinout) Vriesendorp, deeltijd-hoogleraar insolventierecht verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht (afdeling Ondernemingsrecht) en het Instituut voor Fiscale en Economische vakken (afdeling Bedrijfswetenschappen). Naast zijn aanstelling aan de Universiteit Leiden was Reinout Vriesendorp sinds 2012 parttime advocaat/partner bij De Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam in de insolventie- en restructuringpraktijk tot juni 2023. Reinout is decennia lang als (hoofd)docent verbonden aan de Grotius Academie en tevens raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam.

Doelgroep
Om de kwaliteit van de bijeenkomsten zo hoog mogelijk te houden en de diepte in te gaan, vragen wij van onze deelnemers dat zij reeds beschikken over basiskennis van het ondernemingsrecht. Idealiter zijn deelnemers werkzaam als bedrijfsjurist of advocaat - met minimaal 3 jaar ervaring - en willen zich in het ondernemingsrecht verder specialiseren.

Niveau
Specialisatieniveau bedrijfsjurist met minimaal 3 jaar ervaring als bedrijfsjurist/advocaat.

Maximum deelnemers
Om het interactieve karakter van de specialisatieopleiding te waarborgen kunnen maximaal 25 cursisten deelnemen.

Examen, NOvA-punten en huiswerkopdrachten
De leergang is geaccrediteerd met 42 opleidingspunten van de NOvA (‘PO-punten’).

Studiebelasting en voorbereidingstijd
De leergang bestaat uit 7 bijeenkomsten van 56 uur (inclusief pauzes). Zie voor meer informatie de tab “programma”.

Mogelijkheden onderwijs op afstand
Voor deze specialisatieopleiding is deelnemen op afstand helaas niet mogelijk.

Heeft u nog vragen?
Wij beantwoorden ze graag.

Per mail: pao@law.leidenuniv.nl
Telefonisch: 071 527 8666
Alle contactgegevens

Zie ook: paoleiden.nl/veelgestelde-vragen

Bijeenkomst 1
Donderdag 16 november 2023

09.00 Ontvangst met koffie en thee
09.30 Oprichting; groepsstructuur (‘kerstboom’)
11.00 Pauze
11.15 Oprichting; groepsstructuur (‘kerstboom’) - vervolg
12.45 Lunch
13.45 Boek 2 BW ; samenwerkingsvormen (personenvennootschappen)
15.15 Pauze
15.30 Boek 2 BW ; samenwerkingsvormen (personenvennootschappen) - vervolg
17:00 Einde bijeenkomst 1


Bijeenkomst 2
Donderdag 7 december2023

09.00 Ontvangst met koffie en thee
09.30 Governance, verhoudingen RvB/RvC/AvA
11.00 Pauze
11.15 Governance, verhoudingen RvB/RvC/AvA - vervolg
12.45 Lunch
13.45 Aansprakelijkheden
15.15 Pauze
15.30 Aansprakelijkheden - vervolg
17:00 Einde bijeenkomst 2


Bijeenkomst 3
Donderdag 14 december 2023 

09.00 Ontvangst met koffie en thee
09.30 Commerciële contracten (chronologie van het contract: precontractuele fase, uitleg, nakoming/niet-nakoming, beëindiging, alg. voorwaarden, internationaal)
11.00 Pauze
11.15 Commerciële contracten (chronologie van het contract: precontractuele fase, uitleg, nakoming/niet-nakoming, beëindiging, alg. voorwaarden, internationaal)  - vervolg
12.45 Lunch
13.45 Fusies & overnames (onderhandelingen, deal structuur etc.)
15.15 Pauze
15.30 Fusies & overnames (onderhandelingen, deal structuur etc.) - vervolg
17:00  Einde bijeenkomst 3

 

Bijeenkomst 4
Donderdag 11 januari 2024

09.00 Ontvangst met koffie en thee                                                                 
09.30 Fusies & overnames (post M&A geschillen)
11.00 Pauze
11.15  Fusies & overnames (post M&A geschillen)  - vervolg 
12.45  Lunch
13.45 Compliance en privacy
15.15 Pauze
15.30 Compliance en privacy - vervolg
17:00 Einde bijeenkomst 4


Bijeenkomst 5
Donderdag 25 januari 2024

09.00 Ontvangst met koffie en thee                                                                                                           
09.30 Crisis en gerelateerde claims                                                                                                  
11.00 Pauze
11.15 Crisis en gerelateerde claims  - vervolg
12.45 Lunch
13.45 Investigation en strafrecht
15.15 Pauze
15.30 Investigation en strafrecht - vervolg
17:00 Einde bijeenkomst 5


Bijeenkomst 6
Donderdag 8 februari 2024

09.00 Ontvangst met koffie en thee                                                                                                            
09.30 Bestuursrecht, toezichthouders, regulatory
11.00 Pauze
11.15 Bestuursrecht, toezichthouders, regulatory - vervolg
12.45 Lunch
13.45 Herstructurering
15.15 Pauze
15.30 Herstructurering - vervolg
17:00 Einde bijeenkomst 6


Bijeenkomst 7
Donderdag 29 februari 2024

09.00 Ontvangst met koffie en thee
09.30 Insolventie                                                                                                                                         
11.00 Pauze
11.15 Insolventie - vervolg
12.45 Lunch
13.45 Actualiteiten ondernemingsrecht
15.15 Pauze
15.30 Actualiteiten ondernemingsrecht - vervolg
17:00  Einde bijeenkomst 7
Koster docent Ondernemingsrecht JPAO Leiden
Cursusleider
prof. mr. H. Koster
...
 prof. mr. R.D. Vriesendorp Juridisch PAO Leiden
Cursusleider
prof. mr. R.D. Vriesendorp
...
mr. Jaap Barneveld - Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. J. Barneveld
...
Docent
mr. D.J. Beenders
...
Docent
mr. drs. J.M.G.J. Boon
...
mr. R.H. Broekhuijsen Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. R.H. Broekhuijsen
...
Keijzer docent ondernemingsrecht JPAO Leiden
Docent
mr. L. Keijzer
...
J.M.W. Pool docent bij Juridisch PAO Leiden
Docent
dr. J.M.W. Pool
...
prof. mr. R.P. Raas Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. R.P. Raas
...
Docent
prof. mr. V. Timmerman
...
Docent
mr. dr. R.A.F. Timmermans
...
Martijn van Steensel - Juridisch PAO Leiden
Docent
M. van Steensel
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€4.000,- (vrij van BTW)
inclusief lunches, consumpties en digitaal cursusmateriaal