• Startdatum:
 • 9 maart 2023
 • Cursusduur:
 • 7 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Aansprakelijkheidsrecht, Consumentenrecht, Goederenrecht, Verbintenissen- en contractenrecht
 • Soort:
 • Leerlijn
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 42

Over de opleiding
Het Juridisch PAO Leiden organiseert opnieuw de Specialisatieopleiding Contracteren. Deze specialisatieopleiding verbreedt en verdiept uw kennis van het contractenrecht. Uniek aan deze opleiding is de uitgebreide aandacht die wordt besteed aan de praktische en internationale aspecten van contractenrecht. De docenten zijn erkende specialisten uit praktijk en wetenschap. Let op: deze specialisatieopleiding wordt één keer per jaar aangeboden met beperkt aantal plaatsen. We raden u aan om vroegtijdig aan te melden.

De specialisatieopleiding is breed van opzet. Zo komen onderwerpen aan de orde als de precontractuele fase, totstandkoming, vertegenwoordiging, algemene voorwaarden, wilsgebreken, uitleg, opzegging, schadevergoeding, ontbinding en internationale aspecten zoals het Weens Koopverdrag, toepasselijk recht en bevoegde rechter. Ook thema’s als contracten schrijven, zekerheden, consumentenrecht en CSR worden op interactieve wijze aan de orde gesteld. Uiteraard worden ook actuele rechtsontwikkelingen behandeld.

Deelnemers krijgen een veelomvattend palet aan inzichten: de wet en rechtspraak geven het inzicht in de fundamenten van ons contractenrecht, maar ze leren ook over de juridische strategie. Welke juridische mogelijkheden leiden tot zinvolle uitkomsten en welke kun je beter zien te vermijden in de praktijk?

Het programma bestaat uit 14 modules. Om de tijdsbesteding behapbaar te houden is er geen huiswerk en vinden de bijeenkomsten in de middag en avond plaats, inclusief diner.
De docenten werken mogelijk met een casus, op die manier leren de cursisten ook van elkaar. De één bekijkt de casus vanuit de optiek van de contractenschrijver, de ander met een procesrechtelijke bril. Casusuitwerkingen worden besproken tijdens de bijeenkomst en niet standaard gepubliceerd.

Hoofddocent

 • Prof. mr. T.J. de Graaf, Hoogleraar Technologie en Privaatrecht aan de Universiteit Leiden

​​​​Docenten

 • mr. dr. I.S.J. Houben, Universitair Hoofddocent Burgerlijk recht Universiteit Leiden, Raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
 • Prof. mr. H.B. Krans, Hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht, Universiteit Leiden.
 • Prof.dr.mr. V. Mak, Hoogleraar Civiel recht en afdelingsvoorzitter Universiteit Leiden.
 • dr. E.S. Pannebakker, docent verbonden aan de sectie Internationaal Privaatrecht van de Universiteit Leiden.
 • Prof. Mr. C.M.D.S. Pavillon, Hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Consumentenrecht, Rijksuniversiteit Groningen.
 • Prof. Mr. C.G. van der Plas, Advocaat JahaeRaymakers en hoogleraar Internationaal Privaatrecht aan de Universiteit Leiden.
 • Prof. mr. A.C. van Schaick, Hoogleraar privaatrechtelijke rechtshandhaving en rechtsvergelijking Tilburg University, raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam, advocaat Linssen cs Advocaten
 • Prof. Mr. H.N. Schelhaas, Hoogleraar Privaatrecht, Erasmus University Rotterdam.
 • mr. drs. J.H.M. Spanjaard, Advocaat bij Facily LAW Advocatuur.
 • mr. dr. S. Voskamp, Universitair docent verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Leiden.
 • dr. mr. J.A. van der Weide, Universitair hoofddocent Instituut voor Privaatrecht Civiel recht Universiteit Leiden.
 • mr. dr. E.J. Zippro, Advocaat Hausfeld advocaten.
 • prof. mr. A.G. Castermans, 

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor advocaten, bedrijfsjuristen, leden van de rechterlijke macht en andere juristen die met contractenrecht te maken hebben.

Niveau
Deelnemers dienen minimaal 3 jaar praktijkervaring te hebben en een gedegen basiskennis te hebben van het contractenrecht.

Examen, NOvA-punten en huiswerkopdrachten
De opleiding wordt met een mondeling examen afgesloten. De specialisatieopleiding kent géén verplichte huiswerkopdrachten. Hierdoor is de opleiding uitstekend te combineren met een drukke praktijk. De leergang is geaccrediteerd met 42 opleidingspunten van de NOvA (‘PO-punten’).

Studiebelasting en voorbereidingstijd
De leergang bestaat uit 7 fysieke bijeenkomsten van 8 uur (inclusief pauzes en diner). Zie voor meer informatie de tab “programma”.

Mogelijkheden onderwijs op afstand
Voor deze specialisatieopleiding is deelnemen op afstand helaas niet mogelijk.

Heeft u nog vragen?
Wij beantwoorden ze graag.

Per mail: pao@law.leidenuniv.nl
Telefonisch: 071 527 8666
Alle contactgegevens

Zie ook: paoleiden.nl/veelgestelde-vragen

13.30 – 14.00 uur: Ontvangst met koffie/thee

14.00 – 15.30 uur: College
15.30 – 15.45 uur: Pauze
15:45 – 17.15 uur: College

17.15 – 18.30 uur: Diner

18.30 – 20.00 uur: College
20.00 – 20.15 uur: Pauze
20.15 – 21.45 uur: College

Bijeenkomst 1, donderdag 9 maart 2023

Module 1: Van onderhandeling naar contract

 • Precontractuele fase
 • Onderhandelen met voorbehouden
 • Afbreken van onderhandelingen
 • Aanbod & aanvaarding
 • Battle of forms

Docent: Mr. dr. E.J. Zippro; 14.00 tot 17.15 uur

Module 2: Totstandkomingsgebreken

 • Nietigheden
 • Vernietigbaarheden
 • Wilsgebreken waaronder dwaling
 • Contractswijziging

Docent: Mr. dr. S. Voskamp; 18.30 tot 21.45 uur

Bijeenkomst 2, donderdag 23 maart 2023

Module 3: Algemene voorwaarden

 • Toepasselijkheid
 • Vernietiging: informatieplicht & inhoudstoetsing
 • Beperkende werking redelijkheid & billijkheid
 • Flowchart

Docent: Prof. mr. C.M.D.S. Pavillon; 14.00 tot 17.15 uur

Module 4: Remedies bij tekortkoming - ontbinding

 • Voorwaarden
 • Wijze
 • Gevolgen
 • Gedeeltelijke ontbinding

Docent: Prof. mr. H.B. Krans; 18.30 tot 21.45 uur

Bijeenkomst 3, donderdag 6 april 2023

Module 5: Remedies bij tekortkoming - schadevergoeding

 • Tekortkoming in de nakoming
 • Verzuim & ingebrekestelling
 • Schadevergoeding
 • Stelplicht & bewijslast

Docent: Mr. drs. J.H.M. Spanjaard; 14.00 tot 17.15 uur

Module 6: Opzegging van (commerciële) duurovereenkomsten

 • Opzegging van benoemde (bijv. opdracht) & onbenoemde duurovereenkomsten (bijv. distributie)
 • Opzeggingsgrond, opzegtermijn, schadevergoeding
 • Stappenplan

Docent: Mr. dr. I.S.J. Houben; 18.30 tot 21.45 uur

Bijeenkomst 4, donderdag 20 april 2023

Module 7: Vertegenwoordiging

 • Volmacht
 • Lastgeving
 • Middellijke vertegenwoordiging
 • Derdenbescherming & aansprakelijkheid bij onbevoegde vertegenwoordiging

Docent: Prof. mr. A.C. van Schaick; 14.00 tot 17.15 uur

Module 8: Uitleg van contracten

 • Uitleg van rechtshandelingen en overeenkomsten
 • Uitleg van veel voorkomende clausules
 • Invloed van AngloAmerikaans recht

Docent: Prof. mr. H.N. Schelhaas; 18.30 tot 21.45 uur

Bijeenkomst 5, donderdag 11 mei 2023

Module 9: Weens Koopverdrag

 • Toepasselijkheid & uitsluiting
 • Nonconformiteit
 • Ontbinding, schadevergoeding & overmacht

Docent: Dr. E.S. Pannebakker; 14.00 tot 17.15 uur

Module 10: IPR

 • Bevoegde rechter (Brussel I bisVerordening)
 • Toepasselijk recht (Rome IVerordening)

Docent: Prof. mr. C.G. van der Plas; 18.30 tot 21.45 uur

Bijeenkomst 6, donderdag 25 mei 2023

Module 11: Contracteren met consumenten (B2C)

 • Bijzonderheden bij contracteren met consumenten
 • Elektronisch contracteren B2B & B2C
 • Overeenkomst m.b.t digitale inhoud & digitale diensten
 • Oneerlijke bedingen
 • Oneerlijke handelspraktijken

Docent: prof. dr. V. Mak; 14.00 tot 17.15 uur

Module 12: Zekerheden

 • Eigendomsvoorbehoud & recht van reclame
 • Verpanding
 • Borgtocht & bankgaranties
 • Verhouding tussen zekerheden
 • Zekerheden in internationaal verband

Docent: Mr. dr. J.A. van der Weide; 18.30 tot 21.45 uur

Bijeenkomst 7, donderdag 8 juni 2023

Module 13: Contracten schrijven

 • Kwalificeren
 • Boetes
 • Garanties
 • Exoneraties

Docent: Prof. mr. T.J. de Graaf; 14.00 tot 17.15 uur

Module 14: Corporate Social Responsibility / Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen en contractenrecht
 • Implementatie van CSR in contracten en contractketens
 • Dilemma's van CSR in het contractenrecht

Docent: n.t.b. 18.30 tot 21.45 uur

Mondelinge examens: Vrijdag 23 juni

Mondeling herexamens met diploma-uitreiking: Donderdag 29 juni

de graaf docent bij pao leiden
Cursusleider
prof. mr. T.J. de Graaf
...
castermans docent pao leiden
Docent
prof. mr. A.G. Castermans
...
de graaf docent bij pao leiden
Docent
prof. mr. T.J. de Graaf
...
mr. I.S.J. Houben - Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. I.S.J. Houben
...
pao bart krans
Docent
prof. mr. H.B. Krans
...
Docent
prof. dr. V. Mak
...
Docent Pannebakker
Docent
dr. E.S. Pannebakker
...
pavillon docent bij juridisch pao leiden
Docent
prof. mr. dr. C.M.D.S. Pavillon
...
Docent
prof. mr. C.G. van der Plas
...
schaick pao leiden
Docent
prof. mr. A.C. van Schaick
...
schelhaas docent pao leiden
Docent
prof. mr. H.N. Schelhaas
...
Spanjaard docent Contracteren JPAO Leiden
Docent
mr. drs. J.H.M. Spanjaard
...
Docent Voskamp Contracteren JPAO Leiden
Docent
mr. dr. S. Voskamp
...
Jeroen van der Weide docent Juridisch PAO Leiden
Docent
dr. mr. J.A. van der Weide
...
zippro docent pao leiden
Docent
mr. E.J. Zippro
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€ 4250,- (vrijgesteld van btw) inclusief diners en digitaal cursusmateriaal (pdf).