• Startdatum:
 • 17 november 2023
 • Cursusduur:
 • 3 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Criminologie, Straf(proces)recht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 15

Over de cursus
Het omvangrijke wetgevingstraject Modernisering van het Wetboek van Strafvordering is een nieuwe fase ingegaan. Met de indiening van het wetsvoorstel tot vaststelling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering bij de Tweede Kamer in maart 2023, is een belangrijke stap gezet in de richting van een nieuw wetboek, dat veel en vergaande implicaties zal hebben voor de strafrechtspraktijk.

Vanwege de grote veranderingen die de wetswijziging met zich zal brengen, is een tijdige en gedegen voorbereiding op de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek van groot belang. Door de uitvoerige voorbereiding en consultatie is thans ook in belangrijke mate inzichtelijk welke (grote) wijzigingen op handen zijn. In deze driedaagse cursus worden de belangrijkste veranderingen in het nieuwe wetboek behandeld. Per cursusdag worden verschillende fasen van het strafproces op interactieve wijze besproken. Deelnemers aan de cursus krijgen daarmee een goed beeld van de hoofdlijnen van het nieuwe wetboek en de wijze waarop de veranderde onderdelen van het strafproces op elkaar ingrijpen. Daarnaast wordt ook meer op detailniveau aandacht besteed aan voor de praktijk belangrijke veranderingen. Waar relevant zal daarbij ook worden ingegaan op wijzigingen die thans al in het kader van de Innovatiewet Strafvordering van kracht zijn, en aan onderwerpen die in reeds aangekondigde aanvullingswetten zullen worden geregeld (zoals procesafspraken).

De cursus is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in de strafrechtspraktijk: advocaten, leden van de zittende en staande magistratuur, politiefunctionarissen, juristen werkzaam bij Reclassering, Slachtofferhulp etc. Beoogd wordt de deelnemers een goede basiskennis van de op handen zijnde wijzigingen bij te brengen, en daarmee een belangrijke stap te zetten in de voorbereiding op een praktijk waarin een nieuw Wetboek van Strafvordering van kracht is. Inschrijving voor slechts één of twee cursusdagen is mogelijk.

Docenten

 • Mr.dr.drs. E.C. Gijselaar, Universiteit Leiden
 • Mr.dr. M. Lochs, Universiteit leiden
 • Mr. dr. P.P.J. van der Meij, Universiteit Leiden
 • Mr.dr. L.A. van Noorloos, Universiteit Leiden
 • Mr.dr. F.P. Ölcer, Universiteit Leiden
 • Prof.mr.dr. J.W. Ouwerkerk, Universiteit Leiden
 • dr. M. Samadi, Universiteit Leiden
 • Mr. D.B. Sander, Universiteit Leiden
 • Prof.mr.dr. B.W. Schermer, Universiteit Leiden
 • Prof.mr. J.M. ten Voorde, Universiteit Leiden

Leerdoelen
Beoogd wordt de deelnemers een goede basiskennis van de op handen zijnde wijzigingen bij te brengen, en daarmee een belangrijke stap te zetten in de voorbereiding op een praktijk waarin een nieuw Wetboek van Strafvordering van kracht is.

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in de strafrechtspraktijk: advocaten, leden van de zittende en staande magistratuur, politiefunctionarissen, juristen werkzaam bij Reclassering, Slachtofferhulp etc.

Niveau
De inhoud van de cursus is afgestemd op (juridische) professionals werkzaam in de strafrechtspraktijk. Goede kennis van c.q. ervaring met het geldende strafprocesrecht wordt daarom bij de deelnemers voorondersteld.

NOvA-punten en huiswerkopdrachten
De cursus kent géén verplichte huiswerkopdrachten. Hierdoor is de opleiding uitstekend te combineren met een drukke praktijk.
De cursus is geaccrediteerd met 5 punten per dag, gehele cursus is 15 punten, van de NOvA (‘PO-punten’).

Mogelijkheden onderwijs op afstand
De bijeenkomsten worden opgenomen. Wij streven om de opname na één werkweek beschikbaar te stellen in de digitale leeromgeving. U kunt de bijeenkomst terugkijken op een moment dat u uitkomt.
Voor deze cursus is deelnemen op afstand helaas niet mogelijk.

Cursusindeling en onderwerpen

Bijeenkomst 1: Hoofdlijnen modernisering en het opsporingsonderzoek 

 • Algemene bepalingen uit boek 1 (doelstellingen strafproces, bepalingen over procesdeelnemers)
 • Wijziging systematiek en bevoegdheidsverdeling in het opsporingsonderzoek
 • Verhoor en verslaglegging door opsporingsambtenaren
 • Nieuwe regeling bijzondere opsporingsbevoegdheden
 • Digitale opsporing
 • Inschakeling van deskundigen door officier van justitie

Bijeenkomst 2: Het vooronderzoek en de procesinleiding

 • Procesinleiding
 • Voorlopige hechtenis
 • Rol en bevoegdheden rechter-commissaris
 • Consequenties van ‘beweging naar voren’
 • Regeling processtukken
 • Beklag tegen niet-opsporing en niet-vervolging

Bijeenkomst 3: Berechting, rechtsmiddelen en bijzondere procedures

 • (criteria voor) Horen van getuigen
 • Bewijsregeling
 • Motiveringsverplichtingen
 • Vormverzuimen/processuele sancties
 • Rechtsmiddelen (wijziging regeling hoger beroep)
 • Prejudiciële procedure bij de Hoge Raad
 • Schadevergoeding
 • Beklag tegen beslag


Heeft u nog vragen?
Wij beantwoorden ze graag.

Per mail: pao@law.leidenuniv.nl
Telefonisch: 071 527 8666
Alle contactgegevens

Zie ook: paoleiden.nl/veelgestelde-vragen

Dag Data
1. Vrijdag 17 november 2023
2. Vrijdag 24 november 2023
3. Vrijdag 1 december 2023

Bijeenkomst 1: Hoofdlijnen modernisering en het opsporingsonderzoek
Vrijdag 17 november 2023
Docenten: Jannemieke Ouwerkerk, Marloes van Noorloos, Bart Schermer

09:30 Ontvangst met koffie en thee 
10:00 Doelstellingen strafproces 
Procesdeelnemers
Systematiek en bevoegdheidsverdeling in het opsporingsonderzoek
11:15 Pauze
11:30 Regeling bijzondere opsporingsbevoegdheden 
Digitale opsporing
12:45 Lunch
13;45 Verdachte, verhoor en verslaglegging door opsporingsambtenaren
Inschakeling van deskundigen door officier van justitie
15:00 Pauze
15:15 Europees recht en mensenrechten in het gemoderniseerde strafproces
16:30 Einde Bijeenkomst 1

 

Bijeenkomst 2: Het vooronderzoek en de procesinleiding
Vrijdag 24 november 2023
Docenten: Jeroen ten Voorde, Marianne Lochs, Patrick van der Meij

09:30 Ontvangst met koffie en thee 
10:00 Hoofdlijnen en de beweging naar voren
Regeling processtukken
11:15 Pauze
11:30 Rol en bevoegdheden RC
12:45 Lunch
13;45 Voorlopige hechtenis
Procesafspraken
15:00 Pauze
15:15 Procesinleiding
Beklag tegen niet-opsporing en niet-vervolging 
16:30 Einde Bijeenkomst 2

Bijeenkomst 3: Berechting, rechtsmiddelen en bijzondere procedures
Vrijdag 1 december 2023
Docenten: Pinar Ölcer, Mojan Samadi, Ellen Gijselaar, David Sander

09:30 Ontvangst met koffie en thee 
10:00 Bewijs
11:15 Pauze
11:30 Beslissen/motiveren en vormverzuimen
12:45 Lunch
13;45 Rechtsmiddelen
15:00 Pauze
15:15 Bijkomende beslissingen en bijzondere procedures (schadevergoeding, beklag, prejudiciële vragen aan de HR)
16:30 Einde Bijeenkomst 3
Docent
mr. dr. E.C. Gijselaar
...
Docent
mr. dr. M Lochs
...
mr. P.P.J. van der Meij Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. dr. P.P.J. van der Meij
...
Van Noorloos Juridisch PAO
Docent
mr. dr. L.A. van Noorloos
...
Docent
mr. dr. F.P. Ölçer
...
Jannemieke Ouwerkerk JPAO
Docent
prof. mr. dr. J.W. Ouwerkerk
...
Docent
mr. dr. M. Samadi
...
mr. D.B. Sander Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. D.B. Sander
...
prof. mr. dr. Bart Schermer Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. dr. B.W. Schermer
...
Jeroen ten Voorde Juridisch PAO
Docent
prof. mr. J.M. ten Voorde
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€ 1495,- (vrij van btw) 
€  575,- per bijeenkomst (vrij van btw) 

€ 1.045,- (vrij van btw) medewerkers rechterlijke macht en ministeries, kortingscode kan worden opgevraagd bij JPAO (pao@law.leidenuniv.nl). Let op, korting is geldig bij inschrijving gehele cursus.

€ 747,50 (vrij van btw) Rechtbank Den Haag, kortingscode kan worden opgevraagd bij JPAO (pao@law.leidenuniv.nl). Let op, korting is geldig bij inschrijving gehele cursus.

 

Inclusief lunches, consumpties en digitaal cursusmateriaal.

Maak hier uw keuze

* Er dient minimaal 1 onderdeel gekozen te worden
 • 17 november 2023
 • 24 november 2023
 • 1 december 2023
Voltekend
Neem contact op
Vooraankondiging

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven