• Startdatum:
 • 21 januari 2022
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Rechtsgebied:
 • Straf(proces)recht, Vreemdelingenrecht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 5

Tijdens dit online webinar krijgt u in één dag krijgt van zeer ervaren vakspecialisten uit de praktijk en de wetenschap een overzicht van de belangrijkste wet- en regelgeving (nationaal, Europees en internationaal), belangwekkende rechtspraak en ontwikkelingen met betrekking tot mensenhandel. Dit is een unieke kans om uw kennis op dit actuele en veelzijdige terrein te verhogen en tevens uw netwerk met collega-vakgenoten uit te breiden.

Toelichting:
De cursus geeft inzicht in de achtergronden van de mensenhandelproblematiek in de context van de Nederlandse samenleving. Ook de verbinding met het vraagstuk van (internationale) migratie komt aan bod. U krijgt een overzicht van belangwekkende en actuele (strafrechtelijke) jurisprudentie (n.a.v. art. 273 Sr) alsook over relevante wet- en regelgeving op dit terrein, zowel nationaal, Europees en internationaal en de verhouding daartussen.

Aan de orde komen:

 • Rechtspraak
 • Overheidsbeleid
 • OM-beleid en uitdagingen in de opsporing, vervolging en berechting
 • Ontwikkeling van het fenomeen en invloeden van migratie(beleid)
 •  Internationaalrechtelijke aspecten, inclusief  de non-punishment clausule en slachtofferschap
 • Aspecten van migratierecht
 • Integrale samenwerking

De cursus richt zich op juristen, beleidsmakers en uitvoering die te maken krijgen met wet- en regelgeving en een sociale problematiek die veelal niet direct houvast geeft. Bij de bespreking en toelichting door zeer ervaren vakspecialisten wordt aandacht besteed aan actuele casuïstiek en vragen die binnen uw werkterrein kunnen spelen. Zowel daders als slachtoffers komen aan bod. Er is ruimte tussendoor voor vragen en discussie.

Doelgroep:
De cursus richt zich onder meer op juristen en beleidsmakers bij EMM, BIBOB, IND, SIOD, RIEC, Parket-Generaal, Koninklijke Marechaussee, Politieacademie, Gemeenten, Mensenrechtenorganisaties, Wetenschappelijk bureau/Functioneel Parket OM, zittende en staande magistratuur, juristen en advocaten.  

Niveau:
Verdiepingsniveau; minimaal 1 jaar ervaring met het onderwerp. Kandidaten dienen te beschikken over een basiskennis straf(proces)recht.

Cursusleiding:
Mr. dr. L.B. Esser, Senior beleidsmedewerker (coördinerend) bij Ministerie van Justitie en Veiligheid en tevens Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam

Sprekers:
Mr. dr. L.B. Esser, Senior beleidsmedewerker (coördinerend) bij Ministerie van Justitie en Veiligheid en tevens Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam
Mr. C. Klomp, Senior rechter rechtbank Amsterdam
Mr. A. Koopsen, advocaat Advocatenkantoor Oudegracht te Alkmaar
Dr. I. de Vries Ph.D, universitair docent criminologie bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie
Mr. E. Martens, officier van justitie, gespecialiseerd in mensenhandel/ Werkzaam voor het Functioneel Parket, een landelijk onderdeel ban het Openbaar Ministerie (OM).

Toegang tot Webinar
Om deel te nemen aan de online bijeenkomst, hoeft u geen software te downloaden.

Enkele werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst ontvangt u per mail informatie over toegang tot de digitale ontmoetingsruimte. De digitale ontmoetingsruimte treft u op de dag van de bijeenkomst aan in de leeromgeving van het event.

Als u inlogt in de digitale ontmoetingsruimte, worden uw camera en uw microfoon niet geactiveerd. Indien de bijeenkomst interactief is, kan de docent vragen om uw camera en eventueel uw microfoon te activeren. Vragen stellen aan de docent is mogelijk per chat of indien u dat wenst met beeld en geluid: de keuze is aan u.

U bent verantwoordelijk voor een stabiele internet-, audio- en eventuele videoverbinding. Controleer dus op tijd of dit naar behoren werkt.

Opname
Het Webinar wordt opgenomen. Het streven is om de opname na 1 werkweek beschikbaar te stellen in de digitale leeromgeving. U kunt de bijeenkomst dus bekijken op een moment dat het u uitkomt.

Certificaat PO-punten
Om PO-punt(en) te verdienen, dient u na het webinar in de digitale leeromgeving de toetsvragen te beantwoorden. Aan de hand van uw antwoorden wordt bepaald of u recht heeft op de PO-punt(en). Instructie over het invullen van de toetsvragen en het herkansen van de toets vindt u in het instructiedocument over online onderwijs in de Mijn Juridisch PAO omgeving.

Programma:

09.00 uur:

Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur:

Opening dagvoorzitter

09.45 uur:

Mensenhandel vanuit criminologisch perspectief
docent: Dr. Ieke de Vries Ph.D

10.45 uur:

Pauze

11.00 uur:

Actuele ontwikkelingen in de rechtspraak over mensenhandel
docent: mr. dr. Luuk Esser

12.15 uur:

Lunch

13.15 uur:

Uitdagingen bij de berechting van mensenhandel
docent: mr. Kees Klomp

14.30 uur:

Uitdagingen in de opsporing en vervolging van mensenhandel
docent: mr. Els Martens

15.30 uur:

Pauze

15.45 uur:

Het slachtoffer in het strafproces
docent: mr. Annet Koopsen

16.45 uur:

Einde

Docent
mr. dr. L.B. Esser
...
Docent
mr. C. Klomp
...
koopsen docent bij juridisch pao leiden
Docent
mr. A. Koopsen
...
Docent
mr. E. Martens
...
Docent
dr. I. de Vries
...


Het Webinar Actualiteiten Mensenhandel 2022 vindt online plaats. U hoeft hiervoor niets te downloaden.

U ontvangt een paar werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst een mail met de inloginstructie naar de digitale ontmoetingsruimte.'

€ 595,= (vrij van btw) inclusief cursusmateriaal, lunch, consumpties.