• Startdatum:
 • 17 november 2022
 • Cursusduur:
 • 2 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Jeugdrecht, Personen- en familierecht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 15
 • MFN:
 • 15

Over de cursus
De figuur van de bijzondere curator heeft de laatste jaren een belangrijke positie binnen het familierecht gekregen. De mogelijkheden om een bijzondere curator te benoemen zijn in 2009 wettelijk uitgebreid en sedertdien is de ontwikkeling van het instituut van de bijzondere curator in een stroomversnelling geraakt. Dit ook mede door het rapport van de Kinderombudsman in 2013. Er is inmiddels een Stichting Bijzondere Curator Nederland opgericht, zodat de kwaliteit van bijzondere curatoren getoetst en geborgd wordt. Rechters blijven creatief in het benoemen van bijzondere curatoren. Kennis van het instituut van de bijzondere curator is inmiddels onmisbaar in de uitvoering van de familierechtpraktijk.
Deze unieke tweedaagse opleiding is ontwikkeld door de Afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden in samenwerking met ervaren bijzondere curatoren als Annelies Hendriks en Ivo Pieters en heeft niet alleen als doel het juridisch kader van de bijzondere curator te beschrijven en uit te diepen, maar ook te laten zien hoe de bijzondere curator in de praktijk functioneert. Kortom, theorie en praktijk gaan tijdens deze cursus hand in hand, belicht vanuit verschillende disciplines, hetgeen vorige deelnemers zeer in deze cursus waarderen.

Leerdoelen

Dag 1 Juridisch kader bijzondere curator
In de ochtend wordt aandacht besteed aan het juridisch kader waarbinnen de bijzondere curator kan worden benoemd. In de middag ligt de nadruk op de bijzondere curator in de rechtspraktijk. Ook is er ruimte voor discussie en reflectie.

Dag 2 Psychologisch kader bijzondere curator
Op de tweede dag komt de focus te liggen op de bijzondere curator vanuit kindperspectief: het ontwikkelingspsychologisch kader en gesprekstechnieken komen aan de orde. Deelnemers krijgen ruimte om te oefenen in het voeren van kindergesprekken en met het opstellen van rapportages.

Cursusleiding

 • Prof. mr. drs. M.R. (Mariëlle) Bruning, hoogleraar Jeugdrecht Universiteit Leiden
 • Mr. M.M.C. (Manuela) Limbeek, adviseur en portefeuillehouder jeugd bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)

Docenten

 • Prof. mr. drs. M.R. (Mariëlle) Bruning, hoogleraar Jeugdrecht Universiteit Leiden, rechter-plaatsvervanger (team familie en jeugd) rechtbank Amsterdam.
 • Mr. M.M.C. (Manuela) Limbeek, senior adviseur en portefeuillehouder jeugd bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)
 • Mr. I.J. (Ivo) Pieters, advocaat/mediator, raadsheer-/rechter-plaatsvervanger en bijzondere curator te Leiden
 • Drs. A.P.M. (Adrianne) van Rheenen, orthopedagoog / GZ-Psycholoog, gedragsdeskundige Raad voor de Kinderbescherming Regio Utrecht
 • Drs. A. (Annelies) Hendriks, ontwikkelingspsycholoog / gecertificeerd Psycholoog NIP-mediator / bijzondere curator te Den Haag.

Gastsprekers:

 • Mr. M.P.G. (Marjolein) Rietbergen, bijzondere curator en jeugdrechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam en jeugdrechtadvocaat Rotterdam.
 • Mr. J.C. (Johan) Sluymer, senior rechter Rechtbank Den Haag

Maximum aantal plaatsen
Let op: er is een beperkt aantal plaatsen (20) beschikbaar om de kwaliteit van deze specialisatiecursus te waarborgen. Schrijf je daarom snel in!

Niveau
**Verdiepingsniveau: minimaal 1 jaar praktijkervaring en basale kennis van het jeugdrecht.

Doelgroep
Voor huidig en toekomstig bijzondere curatoren die zich verder willen verdiepen in deze bijzondere rechtsfiguur die de belangen van het kind kan vertegenwoordigen in familie- en jeugdzaken.

Wat zijn familie- en jeugdzaken?
Een echtscheidingsconflict, een omgangsconflict, een afstammingszaak, een kinderbeschermingszaak of een andersoortig conflict met zijn of haar gezagsdrager(s) waarbij sprake is van een tegenstrijdig belang.

Wie worden bedoeld met toekomstig bijzondere curatoren?
In ieder geval bedoelen wij daarmee: advocaten, of mediators niet zijnde een advocaat, die de ambitie hebben om als bijzondere curator te worden benoemd. De wetgever heeft zelf aangegeven dat medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming niet in aanmerking mogen komen voor benoeming als bijzondere curator. Wij verwachten ook dat jeugdbeschermers niet snel in aanmerking zullen komen voor benoeming.

Voor welke professionals is deze cursus ook geschikt?
Deze cursus is overigens ook geschikt voor professionals die meer willen weten over deze rechtsfiguur en wat deze rechtsfiguur kan betekenen binnen hun dagelijkse praktijk. Zo hebben reeds advocaten, vertrouwensartsen, gezinsvoogden en jeugdbeschermers deze opleiding gevolgd. Maar ook leden van de zittende en staande magistratuur zijn van harte welkom.

Ben je bijzondere curator na het afronden van deze cursus?
Na het afronden van deze specialisatiecursus bent u geen bijzondere curator. U bent pas bijzondere curator wanneer u in een individuele zaak door een rechter wordt benoemd. Wel heeft u hiermee een speciale opleiding op zak, waarmee u vervolgstappen kunt zetten. De Stichting Bijzondere Curator Nederland formuleert op dit moment de eisen waaraan toekomstige bijzondere curatoren moeten voldoen. Er zal in ieder geval een schriftelijke toets en een assessment moeten worden afgelegd. Daarvoor is deze cursus een hele goede basis. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de Stichting Bijzondere Curator Nederland. Uiteraard zullen in deze cursus ook op dit gebied de laatste ontwikkelingen met u worden gedeeld. 

Deskundigheidbevordering
Na het afronden van de opleiding ontvangt u een certificaat en wordt u uitgenodigd voor een Linkedin-groep (netwerk bijzondere curatoren in jeugdzaken). Er worden ook zogenoemde terugkomdagen georganiseerd, zodat de personen die deze opleiding hebben gevolgd op specifieke thema’s hun kennis up to date kunnen houden en zich kunnen verdiepen in een bepaald onderwerp. Daarnaast fungeren de terugkomdagen als een platform waarbij de opgeleide bijzondere curatoren (vanuit de verschillende disciplines) kennis met elkaar kunnen uitwisselen.

NOvA-punten, MFN-punten
De cursus is geaccrediteerd met 15 opleidingspunten van de NOvA en MFN (‘PO-punten’).

Geen onderwijs op afstand/geen opnames
Er is geen mogelijkheid om op afstand aan de cursus deel te nemen, er zullen ook geen opnames verstrekt.  

Heeft u nog vragen?
Aarzel niet om contact met ons op te nemen indien u vragen of opmerkingen heeft. Kijk verder ook op www.stichtingbcn.nl.

Per mail: pao@law.leidenuniv.nl
Telefonisch: 071 527 8666
Alle contactgegevens

Zie ook: paoleiden.nl/veelgestelde-vragen

Dag 1 - Juridisch kader
Donderdag 17 november 2022


09.00-09.30 uur: Ontvangst met koffie/thee, registratie

09.30-10.00 uur:

Welkom, introductie en kennismaking

 • Prof.mr. M.R. (Mariëlle) Bruning
 • Mr. M.M.C. (Manuela) Limbeek

10.00-11.00 uur:

Internationaal juridisch kader bijzonder curator

 • Prof.mr. M.R. (Mariëlle) Bruning


11.00-11.15 uur: Pauze


11.15-12.15 uur:

Nationaal juridisch kader deel I: 
o De bijzonder curator ex 1:250 BW

 • Mr. M.M.C. (Manuela) Limbeek


12.15-13.15 uur: Lunch


13.15-14.15:

Nationaal Juridisch kader deel II:
o Rapport Kinderombudsman
o Procespositie van minderjarigen
o De bijzondere curator in afstammingszaken (art. 1:212 BW)

 • Mr. I.J. (Ivo) Pieters

14.15-15.30 uur:

De bijzonder curator in de rechtspraktijk deel I
o Taakomschrijving
o Bemiddelen
o Adviseren/rapporteren
o Procederen
o Omgaan met privacyregels
o Beroepsethiek
o Afsluiting middagprogramma

 • Mr. I.J. (Ivo) Pieters
 • Mr. J.C. (Johan) Sluymer


15.30-15.45 uur: Pauze


15.45-17.15 uur:

De bijzondere curator in de rechtspraktijk deel II

 • Mr. I.J. (Ivo) Pieters
 • Mr. J.C. (Johan) Sluymer


17.15-17.30 uur: Snack


17.30-18.30 uur: Interactief college

 • Mr. M.P.G. (Marjolein) Rietbergen

18.30-19.00 uur: Evaluatie en afsluiting

19.00 uur: Aanvang diner


Dag 2 - Psychologisch kader
Vrijdag 18 november 2022


09.00-09.30 uur: Ontvangst met koffie/thee, registratie

09.15-10.30 uur:

Ontwikkelfasen van kinderen

 • Drs. A. (Annelies) Hendriks
 • Drs. A.P.M. (Adrianne) van Rheenen

10.30-11.15 uur:

Gezinsachtergronden

 • Drs. A. (Annelies) Hendriks


11.15-11.30 uur: Pauze


11.30-12.15 uur:

Psychiatrische problematiek van ouders

 • Drs. A.P.M. (Adrianne) van Rheenen

12.15-13.15 uur:

Twee modellen: hoe praat je met kinderen?

 • Drs. A. (Annelies) Hendriks
 • Drs. A.P.M. (Adrianne) van Rheenen


13.15-14.00 uur: Lunch


14.00-14.30 uur:

Vraagtechnieken

 • Drs. A.P.M. (Adrianne) van Rheenen

14.30-15.30 uur:

Oefenen met de twee modellen - deel I

 • Drs. A. (Annelies) Hendriks
 • Drs. A.P.M. (Adrianne) van Rheenen


15.30-15.45 uur: Pauze


15.45-17.00 uur:

Oefenen met de modellen - deel II

 • Drs. A. (Annelies) Hendriks
 • Drs. A.P.M. (Adrianne) van Rheenen


17.00-17.30 uur:

Opzet voor rapportage

 • Drs. A. (Annelies) Hendriks
 • Mr. I.J. (Ivo) Pieters
 • Drs. A.P.M. (Adrianne) van Rheenen


17.30 uur: Einde

prof. mr. M.R. Bruning - Docent bij Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. dr. M.R. Bruning
...
hendriks docent bij juridisch pao leiden
Docent
drs. J.A.M. Hendriks
...
Limbeek docent
Docent
mr. M.M.C. Limbeek
...
heer pieters docent bij pao leiden
Docent
mr. I.J. Pieters
...
rheenen docent bij juridisch pao leiden
Docent
drs. A.P.M. van Rheenen
...
rietbergen docent bij juridisch pao leiden
Docent
mr. M.P.G. Rietbergen
...
Docent
mr. J.C. Sluymer
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€ 1695,= (vrij van btw) inclusief cursusmateriaal, consumpties, lunches, diner en inclusief hotelovernachting met ontbijt.