• Startdatum:
 • 16 juni 2022
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Rechtsgebied:
 • Bestuurs(proces)recht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 4

In oktober 2021 is de Wet open overheid (Woo) door de Eerste Kamer aangenomen. De wet zal naar verwachting halverwege 2022 in werking treden en de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen. In deze cursus zal deze nieuwe wet centraal staan.

Dat betekent allereerst dat stilgestaan zal worden bij wat de Woo zal wijzigen in het recht op overheidsinformatie. Het gaat dan in het bijzonder op de informatie die bestuursorganen verplicht actief openbaar moeten maken. Ook zal worden ingegaan op de geheimhouding van persoonlijke beleidsopvattingen in stukken ten behoeve van intern beraad.

Als gekeken wordt naar de passieve openbaarmaking van overheidsinformatie dan lijkt de Woo erg op de Wob. Daarom zal tijdens deze cursus ook ingaan op de recente jurisprudentie over de Wob. Denk daarbij aan de recente uitspraak over het gebruik maken van deelbesluiten bij grootschalige Wob-verzoeken.

Tijdens de cursus zal steeds het perspectief van zowel de overheid, de verzoeker om informatie als eventuele derdebelanghebbenden worden belicht. Ingegaan zal worden op zowel de inhoudelijke gronden om informatie niet openbaar te maken als procedurele aspecten van de procedure.

De docent heeft veel praktijkervaring met de Wob en zal aan de hand van uiteenlopende voorbeelden valkuilen aanstippen en praktische tips geven. Kortom, na slechts één dagdeel beschikt u over de nodige parate kennis van de Wob én Woo.


Docent
Mr. dr. Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent aan de afdeling staats- en bestuursrecht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Niveau
 Verdiepingsniveau (doorgaans meer dan 1 jaar ervaring in het betreffende vakgebied; voor deelname wordt basiskennis bestuursrecht aanwezig verondersteld).

Doelgroep
Advocatuur, zittende en staande magistratuur, overheids- en bedrijfsjuristen en andere geïnteresseerden.
 

12.30 – 13.00 uur: Ontvangst met koffie en thee
13.00 – 14.15 uur: College
14.15 – 14.30 uur: Pauze
14.30 – 15.30 uur: College
15.30 – 15.45 uur: Pauze
15.45 – 17.00 uur: College 

mr. A. Drahmann Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. dr. A. Drahmann
...


De locatie volgt binnenkort

€ 350,= (vrij van btw) inclusief consumpties, cursusmateriaal.