• Startdatum:
 • 19 mei 2021
 • Cursusduur:
 • 2 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Bank- en Effectenrecht en financiering, Financieel recht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 10
 • LRGD:
 • 10

Een jurist heeft in de (ondernemingsrecht)praktijk regelmatig te maken met financieel-economische aangelegenheden. Elementair financieel-economische kennis blijkt in de rechtspraktijk vaak onontbeerlijk om als jurist te kunnen inspelen op geschillen waarbij financiële belangen een rol spelen en om deze goed te kunnen overzien. Het kunnen lezen en interpreteren van jaarrekeningen, het kunnen overzien van de financiële draagkracht van een onderneming en het hebben van inzicht in de financiële samenhang van bedrijfsprocessen, blijken telkens weer belangrijke aspecten te zijn in de beroepsuitoefening.

Wie enige bedrijfseconomische kennis heeft, zal ongetwijfeld behoefte hebben aan een verdiepend inzicht. Binnen de vigerende wet- en regelgeving is er de nodige manoeuvreerruimte ter bepaling van het vermogen en resultaat van een onderneming. Inzicht in de wijze waarop dat doorwerkt in de cijfers die een onderneming in haar jaarrekening presenteert, is van veel belang om als jurist optimaal te kunnen functioneren.

In de verdiepingscursus Balans- en jaarrekeninglezen voor juristen komen met name de bijzondere bedrijfseconomische constructies en valkuilen aan bod en worden recente wijzigingen in wet- en regelgeving besproken.
Het programma bestaat uit een combinatie van hoorcolleges en werkcolleges.

Opbouw verdiepingscursus
Tijdens de eerste bijeenkomst (19 mei) wordt de noodzakelijke basiskennis bijgebracht over het analyseren en interpreteren van de balans en de winst- en verliesrekening, methoden van waardering en winstbepaling en wordt inzicht gegeven in de bedrijfseconomische en juridische aspecten van de externe financiële verslaglegging. Deze basiskennis dient als inleiding op de tweede bijeenkomst waarin jaarrekeninglezen centraal staat. Tijdens de colleges worden aan de hand van de jaarrekening van een beursgenoteerde onderneming praktische vaardigheden bijgebracht.

Tijdens de tweede bijeenkomst (26 mei) wordt geleerd om te gaan met de ‘normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd’ en de International Financial Reporting Standards (IFRS). Verschillende typen kengetallen worden behandeld en berekend, waarbij in het bijzonder wordt ingegaan op hun effectieve betekenis en de onderlinge samenhang. Centraal bij dit onderdeel zijn de sturingsmogelijkheden- binnen de grenzen van de wet- en regelgeving- van vermogen en resultaten van ondernemingen. Aan technieken als off-balance sheet finance en werkkapitaalbeheer wordt aandacht besteed.

Deze verdiepingscursus is een waardevolle opfrissing en actualisering voor zowel de beginnende als de meer ervaren jurist.

Cursusleiding
Dr. D.H. van Offeren, was tot 2019 universitair hoofddocent Bedrijfswetenschappen, specialisatie Externe verslaggeving, Faculteit der Rechtsgeleerdheid afdeling Bedrijfswetenschappen, Universiteit Leiden en is thans zelfstandig gevestigd trainer en opleider.

Docenten
Dr. D.H. van Offeren, voornoemd
Dr. M.P. Lycklama à Nijeholt, universitair docent Ondernemingsrecht, specialisaties Externe verslaggeving en Ondernemingsfinanciering, Faculteit der Rechtsgeleerdheid afdeling Ondernemingsrecht, Universiteit Leiden

Niveau
Verdiepingsniveau: kandidaten beschikken over minimaal 1 jaar relevante werkervaring.

Doelgroep
Advocaten en advocaat-stagiaires

Toegang tot Verdiepingscursus Balans- en jaarrekeninglezen voor juristen
De cursus vindt online plaats via het gebruiksvriendelijke beveiligde web-based programma Kaltura Live Room van de Universiteit Leiden. Om toegang te krijgen tot Kaltura Live Room, hoeft u geen software te downloaden. U opent Kaltura Live Room via uw internetbrowser (Google Chrome).

U ontvangt enkele dagen voor het webinar plaatsvindt een instructiedocument met informatie over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Dit document is tevens terug te vinden in de Mijn JPAO omgeving.

Als u in de Live Room bent, worden uw camera en uw microfoon niet geactiveerd. De docent en medecursisten kunnen u dus niet zien en horen. Deelname aan een online bijeenkomst bij JPAO is dus compleet veilig! Vragen stellen aan de docent is mogelijk per chat of indien u dat wenst met camera en microfoon: de keuze is aan u.

U bent zelf verantwoordelijk voor een werkende internet-, audio- en mogelijke videoverbinding. Controleer dus op tijd of dit naar behoren werkt. Wij kunnen u hier helaas niet mee helpen.

Het webinar wordt opgenomen en na afloop ontvangt u de opname. U kunt het webinar terugkijken op een moment dat het u uitkomt. Schrijf u dus nu in en kijk het webinar later terug om zo ook uw PO punten te behalen.

Certificaat PO-punten
Advocaten die een certificaat met PO-punt wensen te ontvangen, dienen na afloop van het webinar toetsvragen te beantwoorden. Aan de hand van de antwoorden wordt bepaald of u recht heeft op uw punt/punten. Bij goed gevolg ontvangt u per mail het certificaat.

Cursusdagen:

Eerste bijeenkomst: Woensdag 19 mei 2021
Tweede bijeenkomst: Woensdag 26 mei 2021

Programma:

14.15 uur: Inloggen digitale ontmoetingsruimte                                                         
14.30 uur: Hoorcollege
16.00 uur: Pauze
16.15 uur: Hoorcollege
17.45 uur: Pauze
18.45 uur: Werkcollege
19.45 uur: Pauze
20.00 uur: Werkcollege
21.00 uur: Einde

 

lycklama docent bij pao leiden
Docent
mr. dr. M.P. Lycklama à Nijeholt
...
offeren docent bij juridisch pao leiden
Docent
dr. D. van Offeren
...


De verdiepingscursus Balans- en jaarrekeninglezen voor juristen vindt online plaats via het beveiligde web-based programma Kaltura Live Room.

Enkele dagen voor het webinar plaatsvindt, krijgt u per mail een instructiedocument toegestuurd over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Het instructiedocument kunt u ook terugvinden in de Mijn Juridisch PAO omgeving.

€ 995,00 (vrij van btw) inclusief digitaal cursusmateriaal.