• Startdatum:
 • 14 oktober 2021
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Rechtsgebied:
 • Gezondheidsrecht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 3

In 2019 is een wijziging van de Gezondheidswet in werking getreden die voorziet in de actieve openbaarmaking van inspectiegegevens, inclusief sanctiebesluiten, door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Actieve openbaarmaking, d.w.z. de openbaarmaking uit eigen beweging, van inspectiegegevens was al (en is nog steeds) mogelijk op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De NVWA en de IGJ maakten op deze grondslag al informatie openbaar, zoals inspectierapporten. Ook de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het RIVM maken op grond van artikel 8 Wob informatie openbaar. De gewijzigde Gezondheidswet biedt voor de NVWA en de IGJ een andere grondslag om toezichtinformatie openbaar te maken. Deze nieuwe regels zijn relevant voor partijen die werkzaam zijn op het gebied van zorg, life sciences (geneesmiddelen, medische hulpmiddelen) en levensmiddelen. Tijdens het webinar Gezondheidswet en actieve openbaarmaking van inspectiegegevens en sanctiebesluiten komen o.a. de hoofdlijnen van de openbaarmakingsregeling uit de Gezondheidswet aan de orde, de verhouding tot andere nationale en internationale regelgeving, actualiteiten en aandachtspunten uit de praktijk.

Doelgroep
Advocaten, juristen werkzaam bij de overheid, zorginstellingen, bedrijfsjuristen bij farmaceutische bedrijven, medische-hulpmiddelenbedrijven en levensmiddelenbedrijven, leden van de rechterlijke macht en andere juristen die met gezondheidsrecht, bestuursrecht en openbaarmaking te maken hebben.

Onderwerpen

 • Kernbegrippen; wat is het verschil tussen actieve en passieve openbaarmaking?
 • Aanleiding en doel van de wijziging van de Gezondheidswet
 • Om welke toezichthouders en overheidsinstanties gaat het? Wat zijn de inspectiedomeinen/werkgebieden van deze toezichthouders? Om welke informatie/onderwerpen gaat het?
 • Opzet en inhoud openbaarmakingsregels Gezondheidswet
 • Hoe verhouden de openbaarmakingsregels uit o.a. de Wob zich tot de regels van de Gezondheidswet? Wat zijn de verschillen?
 • Hoe verhouden de Nederlandse openbaarmakingsregels zich t.o.v. internationale wet- en regelgeving – Europees recht (denk bijv. aan specifieke openbaarmakingsregelingen uit richtlijnen en verordeningen, grensoverschrijdende effecten van openbaarmakingen die een potentiële belemmering van het vrij verkeer zouden kunnen opleveren (zie bijv. HvJ EU zoals A.G.M.-COS.MET, zaak C‑470/03)
 • Wat is de reikwijdte van de toetsing door de bestuursrechter? Kan de bestuursrechter bijvoorbeeld ook de inhoud van een inspectierapport toetsen? Of moet daarvoor de gang naar de civiele rechter worden gemaakt? 
 • Wat zijn de eerste ervaringen met de openbaarmakingsregels (o.a. recente rechtspraak)?
 • Aandachtspunten uit de praktijk

 

09:00 – 10:00    College 1
10:00 – 10:15    Pauze
10:15 – 11:15    College 2
11:15 – 11:30    Pauze
11:30 – 12:30    College 3

Docent
mr. K. van Lessen Kloeke
...


Het Webinar Gezondheidswet en actieve openbaarmaking van inspectiegegevens en sanctiebesluiten vindt online plaats. Om deel te nemen aan de online bijeenkomst, hoeft u niets te downloaden. U ontvangt een paar werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst per mail meer informatie met de link naar de online bijeenkomst. 

€325,00 (vrij van BTW)