• Startdatum:
  • 22 juni 2021
  • Cursusduur:
  • 1 dagdeel
  • Rechtsgebied:
  • Burgerlijk(proces)recht, Goederenrecht, Internationaal Privaatrecht, Ondernemingsrecht, Verbintenissen- en contractenrecht
  • Soort:
  • Cursus
  • Accreditaties
  • NOVA:
  • 2

Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Unie verlaten. Inmiddels worden de negatieve gevolgen van de Brexit door bedrijven in kaart gebracht en wordt naar oplossingen gezocht om financiële en juridische risico’s te verminderen. In dit webinar wordt stilgestaan bij de gevolgen van de Brexit op internationale commerciële overeenkomsten. Er wordt ingezoomd op twee vragen van het internationaal privaatrecht: welke rechter is bevoegd om over deze internationale overeenkomst te oordelen? Welk recht is op deze overeenkomst van toepassing? Ook de gevolgen van de Brexit op de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke beslissingen komen aan de orde.

De regelgeving die deze vragen laat beantwoorden, wordt besproken; in het bijzonder wordt ingegaan op Haags Forumkeuzeverdrag 2005. Bepalingen voor de toekomstige overeenkomsten, met name forumkeuze en rechtskeuzebeding, alsmede enkele praktische problemen komen aan de orde, waardoor er ruimte is voor interactie en eigen inbreng.

Docent
Mw. mr. E.S. Pannebakker, als docent verbonden aan de sectie Internationaal Privaatrecht van de Universiteit Leiden

Toegang tot de webinar
De webinar Brexit en internationaal privaatrecht vindt online plaats via het gebruiksvriendelijke beveiligde web-based programma Kaltura Live Room van de Universiteit Leiden. Om toegang te krijgen tot Kaltura Live Room, hoeft u geen software te downloaden. U opent Kaltura Live Room via internetbrowser Google Chrome.

U ontvangt enkele dagen voor het webinar plaatsvindt een instructiedocument met informatie over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Dit document is tevens terug te vinden in de Mijn JPAO omgeving.

Als u in de Live Room bent, worden uw camera en uw microfoon niet geactiveerd. De docent en medecursisten kunnen u dus niet zien en horen. Deelname aan een online bijeenkomst bij JPAO is dus compleet veilig! Vragen stellen aan de docent is mogelijk per chat of indien u dat wenst met camera en microfoon: de keuze is aan u.

U bent zelf verantwoordelijk voor een werkende internet-, audio- en mogelijke videoverbinding. Controleer dus op tijd of dit naar behoren werkt. Wij kunnen u hier helaas niet mee helpen.

De webinar wordt opgenomen en na-afloop ontvangt u de opname. U kunt het webinar terugkijken op een moment dat het u uitkomt. 

Certificaat PO-punten
Advocaten die een certificaat met PO-punten wensen te ontvangen, dienen na afloop van de webinar toetsvragen te beantwoorden. Aan de hand van de antwoorden wordt bepaald of u recht heeft op uw punt/punten. Bij goed gevolg ontvangt u per mail het certificaat.

Programma:

09.00 uur: Inloggen in de Liveroom                                                        
09.30 uur: College
10.30 uur: Pauze
10.45 uur: College
11.45 uur: Einde

 

Docent Pannebakker
Docent
dr. E.S. Pannebakker
...


Het Webinar Brexit en internationaal privaatrecht vindt online plaats via het beveiligde web-based programma Kaltura Live Room. 

Enkele dagen voor het webinar plaatsvindt, krijgt u per mail een instructiedocument toegestuurd over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Het instructiedocument kunt u ook terugvinden in de Mijn Juridisch PAO omgeving. 

€ 175,00 (vrij van BTW)