• Startdatum:
  • 19 november 2021
  • Cursusduur:
  • 1 dagdeel
  • Rechtsgebied:
  • Burgerlijk(proces)recht, Goederenrecht, Internationaal Privaatrecht, Ondernemingsrecht, Verbintenissen- en contractenrecht
  • Soort:
  • Cursus
  • Accreditaties
  • NOVA:
  • 2

Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Unie verlaten. Inmiddels worden de negatieve gevolgen van de Brexit door bedrijven in kaart gebracht en wordt naar oplossingen gezocht om financiële en juridische risico’s te verminderen. In deze webinar wordt stilgestaan bij de gevolgen van de Brexit op internationale commerciële overeenkomsten. Er wordt ingezoomd op twee vragen van het internationaal privaatrecht: welke rechter is bevoegd om over deze internationale overeenkomst te oordelen? Welk recht is op deze overeenkomst van toepassing? Ook de gevolgen van de Brexit op de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke beslissingen komen aan de orde.

De regelgeving die deze vragen laat beantwoorden wordt besproken; in het bijzonder wordt ingegaan op Haags Forumkeuzeverdrag 2005. Bepalingen voor de toekomstige overeenkomsten, met name de forumkeuze en de rechtskeuzebeding, alsmede enkele praktische problemen komen aan de orde, waardoor er ruimte is voor interactie en eigen inbreng.

 

09:30 - 10:30 - College
10:30 - 10:45 - Pauze
10:45 - 11:45 - College

Docent Pannebakker
Docent
dr. E.S. Pannebakker
...


Het Webinar Brexit en internationaal privaatrecht 2021 vindt online plaats. Om deel te nemen aan de online bijeenkomst, hoeft u niets te downloaden. U ontvangt een paar werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst per mail meer informatie met de link naar de online bijeenkomst. 

€175,00 (vrij van BTW)