• Startdatum:
 • 6 april 2021
 • Cursusduur:
 • 4 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Intellectuele eigendomsrecht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 10

In de Basiscursus Intellectuele Eigendom worden de hoofdgebieden van de intellectuele eigendom behandeld. De cursus richt zich met name op mensen die recentelijk of (binnen)kort werkzaam (zullen) zijn in de IE-praktijk en/of zich op termijn daarin wensen te specialiseren en op dit moment hiervoor over onvoldoende (recente) basiskennis beschikken. De cursus legt bij kandidaten een stevig fundament van het IE-recht, maar besteedt ook aandacht aan de meest voorkomende praktische aspecten.

De cursus bestaat uit een groot aantal online hoorcolleges die vooraf bekeken moeten worden, alsmede uit vier interactieve online sessies van twee en een half uur per keer, waar dieper wordt ingegaan op praktische problemen en vragen die leven bij de deelnemers.

De onderwerpen die behandeld zullen worden

 • Bescherming van tekst, beeld en geluid (auteursrecht en aanverwante rechten)
 • Bescherming van onderscheidingstekens (merkenrecht, handelsnaamrecht, domeinnamen)
 • Beschering van vormgeving (modellenrecht, slaafse nabootsing. auteursrecht en vormmerken)
 • Bescherming van techniek (octrooirecht)

Maximum deelnemers
Van de kandidaten wordt een actieve houding verwacht alsmede een gedegen voorbereiding. Het vooraf bekijken van de online hoorcolleges is verplicht. De maximum groepsgrootte is 25 deelnemers.

Voorbereidingstijd
Ter indicatie kan wat betreft voorbereiding worden gedacht aan circa één dag voorafgaand aan iedere bijeenkomst.

Niveau
Kandidaten beschikken over weinig of geen (recente) voorkennis van het intellectuele eigendomsrecht.

Cursusleiding
Prof.mr. D.J.G. Visser, hoogleraar intellectuele eigendom in Leiden en advocaat in Amsterdam

Docenten
Prof.mr. D.J.G. Visser, voornoemd.
Mr. R. Soullié, docent intellectuele eigendom aan de Universiteit Leiden, tevens verbonden aan de VU.

Doelgroep
Advocaten en bedrijfsjuristen

Toegang tot de webinar
De webinar Basiscursus Intellectuele Eigendom vindt online in ZOOM plaats.

U bent zelf verantwoordelijk voor een werkende internet-, audio- en mogelijke videoverbinding. Controleer dus op tijd of dit naar behoren werkt. Wij kunnen u hier helaas niet mee helpen.

De webinar wordt opgenomen en na-afloop ontvangt u de opname. U kunt het webinar terugkijken op een moment dat het u uitkomt. Schrijf u dus nu in voor het webinar en kijk het webinar later terug.

Certificaat PO-punten
Advocaten die een certificaat met PO-punten wensen te ontvangen, dienen na afloop van de webinar toetsvragen te beantwoorden. Aan de hand van de antwoorden wordt bepaald of u recht heeft op uw punt/punten. Bij goed gevolg ontvangt u per mail het certificaat.

Programma  - interactieve online sessies

Het is mogelijk om u voor losse middagen in te schrijven. Selecteer bij inschrijving de middagen die u wenst te volgen.

Middag 1: (dinsdag 6 april)
Docent: Prof.mr. D.J.G. Visser
15.00 – 15.30 Kennismaking en inleiding
15.30 – 17.30 Bescherming van tekst, beeld en geluid (auteursrecht en aanverwante rechten)

Middag 2: (dinsdag 13 april)
Docent: Prof.mr. D.J.G. Visser
15.00 – 17.30 Bescherming van onderscheidingstekens (merkenrecht, handelsnaamrecht, domeinnamen)

Middag 3: (dinsdag 20 april)
Docent: Prof.mr. D.J.G. Visser
15.00 – 17.30 Bescherming van vormgeving (modellenrecht, slaafse nabootsing,auteursrecht en vormmerken)

Middag 4: (dinsdag 4 mei)
Docent: Mr. R. Soullié
15.00 – 17.30 Bescherming van techniek (octrooirecht)

Overzicht filmpjes hoorcolleges - zelfstudie
De voorbereidende video's worden vooraf gedeeld in de digitale leeromgeving van de cursus. Gelieve voorafgaand aan het interactieve webinar te bestuderen.

Auteursrecht
Video 1 Inleiding Auteursrecht (21 minuten)
Video 2 Voorwerp van bescherming (37 minuten)
Video 3 Rechthebbende en overdracht (27 minuten)
Video 4 Auteurscontractenrecht (27 minuten)
Video 5 Exploitatierechten (36 minuten)
Video 6 Morele rechten (25 minuten)
Video 7 Beperkingen (43 minuten)
Video 8 Portretrecht (32 minuten)
Video 9 Databankenrecht en naburige rechten (43 mnuten)
Video 10 Collectief Auteursrecht (28 minuten)
Video 11 Implementatie DSM richtlijn (39 minuten)

Extra:
Video 12 Auteursrechtspraak 2020 deel 1
Video 13 Auteursrechtspraak 2020 deel 2

Merkenrecht
HC 1 deel 1 (overzicht) (41 minuten)
HC 1 deel 2 (overzicht) (25 minuten)
HC 2 deel 1 (Wat een merk kan zijn) (32 minuten)
HC 2 deel 2 (Wat een merk kan zijn, vormmerken) (28 minuten)
HC 3 deel 1 (Inhoud en omvang) (34 minuten)
HC 3 deel 2 (Inhoud en omvang, bekende merken) (35 minuten)
HC 4 deel 1 (modellenrechten) (45 minuten)
HC 4 deel 2 (slaafse nabootsing) (29 minuten)

Octrooirecht

soullie docent bij juridisch pao leiden
Docent
mr. R.P. Soullié
...
Dirk Visser docent bij PAO Leiden
Docent
prof. dr. D.J.G. Visser
...


Het webinar Basiscursus Intellectuele Eigendom vindt online plaats via ZOOM. 

Enkele dagen voor het webinar plaatsvindt, krijgt u per mail een instructiedocument toegestuurd over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. 

Prijs
€ 995,= (vrij van btw) incl. Hoofdstukken IE, 2e druk, 2019
Het is ook mogelijk losse middagen van de cursus te volgen. Dan is de prijs € 275,- per middag en levert het 2 PO punten per middag op.

Maak hier uw keuze

* Er dient minimaal 1 onderdeel gekozen te worden
Voltekend
Neem contact op
Vooraankondiging

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven