• Startdatum:
 • 16 juni 2021
 • Cursusduur:
 • 2 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Privacy en ICT recht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 10

In de tweedaagse Webinar Basiscursus Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg) is veel aandacht voor praktijkvoorbeelden, die vaak door cursisten worden aangedragen. Want privacy- en gegevensbeschermingsrecht heeft betekenis in de dagelijkse praktijk van advocaten, bedrijfsjuristen, compliance officers, beleidsmedewerkers en vele anderen. Ook de juristen die zich niet specifiek met dit rechtsgebied bezighouden, hebben ermee te maken. In de ondernemingsrechtelijke praktijk, bijvoorbeeld, is er de vraag onder welke voorwaarden klant- of werknemersgegevens in het kader van een due diligence onderzoek mogen worden verstrekt aan een overnemende partij. In het arbeidsrecht leidt het gebruik van sociale media of 'bring your own device' (byod) tot lastige rechtsvragen, evenals het monitoren van internet en e-mail-verkeer op de werkvloer of het doen van pre-employment of in-employment screening. Ook de corona-gerelateerde problemen hebben geleid tot nieuwe privacyvragen, zoals de vraag in hoeverre werkgevers of hotels met thermische camera’s de lichaamstemperatuur mogen meten van werknemers of gasten.

De webinar basiscursus AVG biedt de cursisten de instrumenten om te herkennen waar zich privacy vragen kunnen voordoen en hoe deze kunnen worden aangepakt.

De volgende onderwerpen worden in de AVG cursus behandeld:

 • Inleiding en achtergronden. Wat is privacy en wat zijn de privacywetten? Welke internationale en supranationale regelingen zijn er en wat is de betekenis daarvan? Waarin verschillen de Wbp en de AVG?
 • Reikwijdte en toepassing. Wat zijn persoonsgegevens? Wat niet? Wanneer is een IP-adres een persoonsgegeven en wanneer niet? Wanneer is de wet van toepassing en wanneer niet? Wie hebben er mee te maken? Wanneer kan gebruik worden gemaakt van de uitzondering voor persoonlijke en huishoudelijke gegevensverwerkingen? Welke uitzonderingen zijn er voor journalisten?
 • Regels voor de verwerking van persoonsgegevens. Wat mag en wat mag niet met persoonsgegevens? Wanneer is toestemming vereist? Wanneer is sprake van toestemming? Wanneer mogen persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan waarvoor ze zijn verzameld? Wat betekent de wet voor Big Data en Internet-of-Things? Welke rechten en plichten zijn er, en hoe kan daaraan praktisch invulling worden gegeven? Wat kan met vergeetrecht en het recht op gegevensoverdraagbaarheid? Wat is een datalek en wanneer moet dat worden gemeld?
 • Toezicht en handhaving. Wat zijn de taken en bevoegdheden van de Autoriteit persoonsgegevens? Wanneer gaat Ap over tot handhaving? Welke sancties kan Ap opleggen? En hoe zit het met de boetebevoegdheid van de toezichthouder?
 • Internationale aspecten. Wat zijn Binding Corporate Rules (“BCRs”) en Standard Contractual Clauses (“SCCs”)? Wat betekent de wetgeving voor websites? Waarover gaan het Lindqvist-arrest en het Google Spain-arrest van het Hof van Justitie? Wat zegt het Welitimmo-arrest? Welke beperkingen zijn er gesteld aan de doorgifte van gegevens aan landen buiten de Europese Unie? De stand van zaken met betrekking tot Safe Harbor en Privacy Shield, Casusposities en actualiteiten privacy. Wat is de stand van zaken met betrekking tot ‘cookies’? Wat zijn de privacy-implicaties van online behavorial advertizing ('OBA')? Welke regels gelden er voor direct marketing? Wat gaan de nieuwe ePrivacyregels betekenen?

Hoofddocent
Prof. mr. dr. G.J. Zwenne, hoogleraar recht en de informatiemaatschappij bij de afdeling eLaw@Leiden, Universiteit Leiden, en advocaat/partner bij Pels Rijcken

Docenten
Mr.drs. M.P.F. Reker, advocaat bij Pot Jonker Advocaten te Haarlem
Mr. J. Koëter, advocaat bij Project Moore Advocaten te Amsterdam
Prof.dr.mr. G-J. Zwenne, voornoemd

Niveau:
Basisniveau: doorgaans minder dan 1 jaar praktijkervaring in het betreffende vakgebied; weinig tot geen voorkennis aanwezig.

Doelgroep:
De advocaat(-stagiaire) en bedrijfsjuristen of juridisch beleidsmedewerkers met geen of slechts enige kennis van het privacyrecht.

Toegang tot de webinar
De webinar Basiscursus AVG vindt online plaats via het gebruiksvriendelijke beveiligde web-based programma Kaltura Live Room van de Universiteit Leiden. Om toegang te krijgen tot Kaltura Live Room, hoeft u geen software te downloaden. U opent Kaltura Live Room via uw internetbrowser Google Chrome.

U ontvangt enkele dagen voor het webinar plaatsvindt een instructiedocument met informatie over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Dit document is tevens terug te vinden in de Mijn JPAO omgeving.

Als u in de Live Room bent, worden uw camera en uw microfoon niet geactiveerd. De docent en medecursisten kunnen u dus niet zien en horen. Deelname aan een online bijeenkomst bij JPAO is dus compleet veilig! Vragen stellen aan de docent is mogelijk per chat of indien u dat wenst met camera en microfoon: de keuze is aan u.

U bent zelf verantwoordelijk voor een werkende internet-, audio- en mogelijke videoverbinding. Controleer dus op tijd of dit naar behoren werkt. Wij kunnen u hier helaas niet mee helpen.

De webinar wordt opgenomen en na-afloop ontvangt u de opname. 

Certificaat PO-punten
Advocaten die een certificaat met PO-punten wensen te ontvangen, dienen na afloop van de webinar toetsvragen te beantwoorden. Aan de hand van de antwoorden wordt bepaald of u recht heeft op uw punt/punten. Bij goed gevolg ontvangt u per mail het certificaat. Indien u de toets niet heeft gehaald, ontvangt u bericht en kunt u de toetsvragen opnieuw beantwoorden.

 

Dag 1:  16 juni 2021
9.30 uur: Ontvangst in de liveroom
10.00 uur: Inleiding, achtergronden, begrippen
Toepassing van de AVG
Docent: Prof.dr.mr. G-J. Zwenne
11.15 uur: Pauze
11.30 uur: Toepassing van de AVG (vervolg)
Docent: Prof.dr.mr. G-J. Zwenne
12.45 uur: Lunchpauze
13.45 uur: Werking van de AVG (vervolg)
Docent: Prof.dr.mr. G-J. Zwenne
15.00 uur: Pauze
15.15 uur: De rechten van betrokkenen:
de rechtspraak over inzage- en verbeteringsrechten,
alsmede vergeetrechten
16.30 uur: Einde
   
Dag 2: 23 juni 2021
9.30 uur: Ontvangst in de liveroom
10.00 uur: Verwerkersovereenkomsten en internationale gegevensdoorgifte
(adequaatheidsbesluiten, safe harbor en privacy shield,
binding corporate rules en standard contractual clauses)
Docent: Mr.drs. M.P.F. Reker
11.15 uur: Pauze
11.30 uur: Datalekken
docent: mr. J. Koëter
12.45 uur: Lunchpauze
13.45 uur: Toezicht en handhaving
Docent; nog nader bekend te maken
15.00 uur: Pauze
15.15 uur: Big Data, Internet of Things en Artificial Intelligence
docent: Prof.dr.mr. G-J. Zwenne
16.30 uur: Einde
mr. J. Koëter - Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. J. Koëter
...
mr. drs. M. Reker - Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. drs. M.P.F. Reker
...
Prof. Gerrit-Jan Zwenne - Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. dr. G-J. Zwenne
...


Het webinar Basiscursus AVG vindt online plaats via het beveiligde web-based programma Kaltura Live Room. 

Enkele dagen voor het webinar plaatsvindt, krijgt u per mail een instructiedocument toegestuurd over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Het instructiedocument kunt u ook terugvinden in de Mijn Juridisch PAO omgeving. 

€ 1295,00 (vrij van btw) inclusief digitaal cursusmateriaal