• Startdatum:
  • 8 juni 2021
  • Cursusduur:
  • 1 dagdeel
  • Rechtsgebied:
  • Criminologie, Straf(proces)recht
  • Soort:
  • Cursus
  • Accreditaties
  • NOVA:
  • 5

De online actualiteitencursus Straf- en strafprocesrecht heeft primair tot doel een overzicht te bieden van actuele thema’s binnen wet- en regelgeving en rechtspraak op het terrein van het strafrecht (materieel strafrecht en strafrechtelijk sanctierecht) en strafprocesrecht. Daarbij wordt beoogd, in de selectie van thema’s alsmede de wijze waarop zij worden besproken, een sterke koppeling te maken met de rechtspraktijk. Zodoende wordt niet alleen de inhoud van de actualiteiten weergegeven, maar worden ook uitdrukkelijk aanknopingspunten geboden voor de omgang met nieuw recht. De inhoud van de cursus wordt kort voor de cursus vastgesteld, om te garanderen dat daarin de meest recente ontwikkelingen daadwerkelijk kunnen worden meegenomen.

Docenten
Prof. mr. dr. J.W. Ouwerkerk, hoogleraar Europees strafrecht verbonden aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden;
Mr. dr. F.P. Ölçer, universitair hoofddocent straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden;
Dr. K.M. Pitcher,  universitair docent straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden.

Niveau
Verdiepingsniveau: kandidaten beschikken over basiskennis straf(proces)recht

Doelgroep
Advocatuur, zittende en staande magistratuur en andere juristen.

Toegang tot de cursus
De cursus vindt online plaats via het gebruiksvriendelijke beveiligde web-based programma Kaltura Live Room van de Universiteit Leiden. Om toegang te krijgen tot Kaltura Live Room, hoeft u geen software te downloaden. U opent Kaltura Live Room via uw internetbrowser Google Chrome.

U ontvangt enkele dagen voor het webinar plaatsvindt een instructiedocument met informatie over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Dit document is tevens terug te vinden in de Mijn JPAO omgeving.

Als u in de Live Room bent, worden uw camera en uw microfoon niet geactiveerd. De docent en medecursisten kunnen u dus niet zien en horen. Deelname aan een online bijeenkomst bij JPAO is dus compleet veilig! Vragen stellen aan de docent is mogelijk per chat of indien u dat wenst met camera en microfoon: de keuze is aan u. U bent zelf verantwoordelijk voor een werkende internet-, audio- en mogelijke videoverbinding. Controleer dus op tijd of dit naar behoren werkt. Wij kunnen u hier helaas niet mee helpen.

De cursus wordt opgenomen en na afloop ontvangen deelnemers de opname. U kunt het webinar terugkijken op een moment dat het u uitkomt om zo ook uw PO punten te behalen.

Certificaat PO-punten
Advocaten die een certificaat met PO-punten wensen te ontvangen, dienen na afloop van de cursus enkele toetsvragen te beantwoorden. Aan de hand van de antwoorden wordt bepaald of u recht heeft op uw punten. Bij goed gevolg ontvangt u per mail het certificaat. Indien u de toets niet heeft gehaald, ontvangt u bericht en kunt u de toetsvragen opnieuw beantwoorden.

Programma:

08.45 uur: Inloggen in de Liveroom                                                            
09.00 uur: College
10.15 uur: Pauze
10.45 uur: College
12.00 uur: Lunchpauze
13.00 uur: College
14.15 uur: Pauze
14.45 uur: College
16.00 uur: Einde
Docent Olcer - Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. dr. F.P. Ölçer
...
ouwerkerk docent bij juridisch pao leiden
Docent
prof. mr. dr. J.W. Ouwerkerk
...
pitcher docent bij juridisch pao leiden
Docent
dr. K.M. Pitcher
...


Het webinar Actualiteiten Straf(proces)recht vindt online plaats via het beveiligde web-based programma Kaltura Live Room.

Enkele dagen voor het webinar plaatsvindt, krijgt u per mail een instructiedocument toegestuurd over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Het instructiedocument kunt u ook terugvinden in de Mijn Juridisch PAO omgeving.

Bekijk de updates van de Universiteit Leiden en onze veelgestelde vragen over postacademisch onderwijs op locatie.

Cursusprijs:
€ 325,= (vrij van btw) inclusief digitaal cursusmateriaal