• Startdatum:
 • 23 maart 2021
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Rechtsgebied:
 • Gezondheidsrecht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 3

In deze Webinar gezondheidsrecht wordt aandacht besteed aan recente ontwikkelingen op het gebied van het gezondheidsrecht. Hoogleraar gezondheidsrecht Aart Hendriks is al meer dan 25 jaar specialist in dit rechtsgebied en praat u bij over de laatste stand van zaken.

Tijdens de webinar gezondheidsrecht wordt ingegaan op de rechtspositie van de belangrijkste actoren in het gezondheidsrecht, te weten de zorgaanbieders en zorgverleners, de zorgverzekeraars, de patiënten en toezichthouders. De belangrijkste jurisprudentie komt daarbij aan de orde. Er is ruimte voor interactie en vragen uit de praktijk van de cursisten. Na het volgen van deze cursus bent u weer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunt u de opgedane kennis direct toepassen in uw praktijk.

Onderwerpen actualiteitencursus gezondheidsrecht

 • Actualiteiten zorgaanbieders en zorgverleners (inclusief Wet BIG en WTZa);
 • Actualiteiten tuchtrecht en klachtrecht;
 • Actualiteiten zorgverzekeraars (inclusief Wet verzekerdeninvloed Zvw)
 • Actualiteiten toezichthouders (inclusief openbaarmaking)
 • Een jaar Wvggz en Wzd
 • Een jaar COVID-19
 • Overige actuele zaken en jurisprudentie

Doelgroep
Advocaten, juristen werkzaam bij de overheid, zorginstellingen en –verzekeraars, bedrijfsjuristen, leden van de rechterlijke macht en andere juristen die met gezondheidsrecht te maken hebben

Toegang tot de webinar
De webinar Actualiteiten gezondheidsrecht vindt online plaats via het gebruiksvriendelijke beveiligde web-based programma Kaltura Live Room van de Universiteit Leiden. Om toegang te krijgen tot Kaltura Live Room, hoeft u geen software te downloaden. U opent Kaltura Live Room via internetbrowser Google Chrome.

U ontvangt enkele dagen voor het webinar plaatsvindt een instructiedocument met informatie over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Dit document is tevens terug te vinden in de Mijn JPAO omgeving.

Als u in de Live Room bent, worden uw camera en uw microfoon niet geactiveerd. De docent en medecursisten kunnen u dus niet zien en horen. Deelname aan een online bijeenkomst bij JPAO is dus compleet veilig! Vragen stellen aan de docent is mogelijk per chat of indien u dat wenst met camera en microfoon: de keuze is aan u.

U bent zelf verantwoordelijk voor een werkende internet-, audio- en mogelijke videoverbinding. Controleer dus op tijd of dit naar behoren werkt. 

De webinar wordt opgenomen en na afloop ontvangt u de opname. 

Certificaat PO-punten
Advocaten die een certificaat met PO-punten wensen te ontvangen, dienen na afloop van de webinar toetsvragen te beantwoorden. Aan de hand van de antwoorden wordt bepaald of u recht heeft op uw punt/punten. Bij goed gevolg ontvangt u per mail het certificaat.

12:30 - 13:30  College  Prof. mr. dr. A.C. Hendriks

13:30 - 13:45  Pauze

13:45 - 14:45  College  Mr. drs. M.P. Sombroek-van Doorm

14:45 - 15:00  Pauze

15:00 - 16:00  College  Prof. mr. dr. A.C. Hendriks

Docent
prof. mr. dr. A.C. Hendriks
...
Docent
mr. dr. M.P. Sombroek
...


Het Webinar Actualiteiten gezondheidsrecht vindt online plaats via het beveiligde web-based programma Kaltura Live Room. 

Enkele dagen voor het webinar plaatsvindt, krijgt u per mail een instructiedocument toegestuurd over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Het instructiedocument kunt u ook terugvinden in de Mijn Juridisch PAO omgeving. 

€ 350,00 (vrij van BTW), inclusief digitaal cursusmateriaal