• Startdatum:
 • 16 september 2021
 • Cursusduur:
 • 6 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Bank- en Effectenrecht en financiering, Insolventierecht, Ondernemingsrecht
 • Soort:
 • Leerlijn
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 30
 • NiRV:
 • 30

Met de ‘Wet Homologatie Onderhands Akkoord’ (WHOA) beoogt de wetgever een impuls te geven aan de praktijk van herstructurering in Nederland. De WHOA gaat het gemakkelijker maken om ondernemingen in zwaar weer door middel van een onderhands akkoord te reorganiseren. Verschillende klassen van schuldeisers maar ook aandeelhouders kunnen hierdoor aan een akkoord worden gebonden, zelfs wanneer zij niet hebben ingestemd.

De rol als WHOA Herstructurering Deskundige
Naar verwachting zal de WHOA wet tot een geheel nieuwe herstructureringsdynamiek leiden, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de zogenoemde ‘herstructureringsdeskundige’. Deze persoon kan door de rechtbank worden aangesteld, op verzoek van zowel schuldeisers, aandeelhouders als schuldenaren, en zal over diverse competenties en vaardigheden moeten beschikken (‘schaap met vijf poten’). Hij/zij hoeft in elk geval niet een jurist te zijn.

> Jan Adriaanse vertelt in dit interview meer over de WHOA opleiding 

De opzet van de specialisatieopleiding WHOA
De volgende kennis en vaardigheden zijn voor een herstructureringsdeskundige van belang en wordt aandacht aan besteed tijdens de opleiding:

 • Oorzakenanalyse: waarom is de onderneming in de problemen gekomen en is de onderneming in beginsel levensvatbaar (na herstructurering)?
 • Turnaround management: het kunnen opstellen, analyseren, succesvol uitvoeren van een reorganisatieplan
 • Valuation van distressed companies: het kunnen beoordelen van de reorganisatiewaarde versus de liquidatiewaarde
 • Stakeholder management: wat zijn de juridische en bedrijfseconomische posities van schuldeisers, en hoe dient daar mee te worden omgegaan?
 • Kennis van conflictmanagement, onderhandeling, mediation: hoe overtuig je stakeholders in een zwaar weer situatie om mee te werken?  
 • Kennis van de WHOA en overige relevante juridische vraagstukken

In de opleiding wordt allereerst een inleiding gegeven van het WHOA-juridische kader. Aan de orde komen ook: Valuation principes, WHOA-valuation casus, Business restructuring in de praktijk, Het perspectief van financiers in de WHOA, Onderhandelen in de WHOA-praktijk, Mediation, conflictmanagement en de rol van de rechter-commissaris.

De specialisatieopleiding WHOA is multidisciplinair, heeft een interactieve opzet en is casusgericht. Tijdens de bijeenkomsten is ruimte voor interactie tussen deelnemers. Men kan veel van elkaar leren, doordat de doelgroep van de opleiding breed is. Een jurist bekijkt een casus vanuit een ander oogpunt dan een financieel specialist dat doet. Dit brengt tijdens het bespreken van de casus interessante gesprekken op gang en bevordert het leerproces van de deelnemers. De kennis die men opdoet, is direct toe te passen in de praktijk. We streven ernaar om tijdens de opleiding de laatste wetenschappelijke inzichten te combineren met doelgerichte praktische oplossingen, wat ons betreft is dit de beste combinatie om te leren over de toepassing van deze nieuwe wetgeving.

Na deelname beschikken deelnemers over diepgaande kennis van de WHOA-wetgeving en weten zij het WHOA-traject zelfstandig in praktijk te begeleiden. Anders gezegd, kunt u nog effectiever uw rol aannemen op basis van solide kennis en kunde over de WHOA.

De opzet van de WHOA specialisatieopleiding ziet er als volgt uit:

 • Multidisciplinaire, interactieve opzet
 • Casus-gericht
 • Blended learning: klassikale bijeenkomsten op locatie en online bijeenkomsten
 • Een uitgebreide reader met digitaal cursusmateriaal wordt beschikbaar gesteld aan deelnemers
 • 6-daagse opleiding (middag-avond)
 • Afrondend schiftelijk examen in de vorm van een paper
 • Officieel Certificaat Universiteit Leiden

> In dit interview blikken deelnemers terug op de eerste editie en vertelt docent Jan Adriaanse over de deze tweede editie van september 2021

Hoofddocenten

 • Prof. dr. J.A.A. (Jan) Adriaanse, is als hoogleraar turnaround management verbonden aan de afdeling Bedrijfswetenschappen van de Leiden Law School, Universiteit Leiden. Hij is daarnaast medeoprichter van BFI, een onafhankelijk financieel onderzoeksbureau in Amsterdam.
 • Prof. mr. H. (Harold) Koster, is verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als hoogleraar Ondernemingsrecht en voorzitter van de afdeling Ondernemingsrecht.
 • Prof. mr. R.D. (Reinout) Vriesendorp, hoogleraar insolventierecht aan het Instituut voor Fiscale en Economische vakken Universiteit Leiden, advocaat/partner De Brauw Blackstone Westbroek. 

Doelgroep
Turnaround managers, adviseurs, juristen, curatoren, bankiers, insolventierechtjuristen, financieel specialisten, accountants en financial interim managers.

Van deelnemers wordt verwacht dat zij enkele jaren praktijkervaring hebben in het vakgebied van ondernemingen in zwaar weer. Daarnaast is een academische werkhouding vereist.

Online specialisatieopleiding
De bijeenkomsten van de Specialisatieopleiding WHOA-Herstructureringsdeskundige vindt online plaats. Om deel te nemen aan de online bijeenkomst, hoeft u geen software te downloaden.

Enkele werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst ontvangt u per mail informatie over toegang tot de digitale ontmoetingsruimte. De digitale ontmoetingsruimte treft u op de dag van de bijeenkomst aan in de leeromgeving van het event.

Als u inlogt in de digitale ontmoetingsruimte, worden uw camera en uw microfoon niet geactiveerd. Indien de bijeenkomst interactief is, kan de docent vragen om uw camera en eventueel uw microfoon te activeren. Vragen stellen aan de docent is mogelijk per chat of indien u dat wenst met beeld en geluid: de keuze is aan u.

U bent verantwoordelijk voor een stabiele internet-, audio- en eventuele videoverbinding. Controleer dus op tijd of dit naar behoren werkt.

On-demand kijken
De bijeenkomsten van de opleiding wordt opgenomen. Het streven is om de opname van de bijeenkomst steeds na 1 werkweek beschikbaar te stellen in de digitale leeromgeving. U kunt de bijeenkomsten dus bekijken op een moment dat het u uitkomt.

Certificaat PO-punten
Om PO-punt(en) te verdienen, dient u na het webinar in de digitale leeromgeving de toetsvragen te beantwoorden. Aan de hand van uw antwoorden wordt bepaald of u recht heeft op de PO-punt(en). Instructie over het invullen van de toetsvragen en het herkansen van de toets vindt u in het instructiedocument over online onderwijs in de Mijn Juridisch PAO omgeving.

 

Bijeenkomst 1 Donderdag 16 september                                          
Bijeenkomst 2 Donderdag 30 september
Bijeenkomst 3 Donderdag 14 oktober
Bijeenkomst 4 Donderdag 4 november
Bijeenkomst 5 Donderdag 18 november
Bijeenkomst 6 Donderdag 2 december

Dagprogramma:

14.30 uur: Inloggen
15.00 - 18.00 uur: College - Na elk uur een korte pauze                                                      
18.00 - 19.00 uur: Pauze
19.00 - 21.00 uur: College - Na elk uur een korte pauze

Bijeenkomst 1 – donderdag 16 september 2021
15.00 – 15.15  Doel en opzet
Prof. mr. Reinout Vriesendorp
15.15 – 18.00  Inleiding WHOA – herstructureringsdeskundige
Prof. mr. Harold Koster & prof. mr. Reinout Vriesendorp
18.00 – 19.00  Pauze
19.00 – 21:00  Casus - financiële herstructurering

drs. Dolf Bruins Slot & mr. drs. Lennart Verhoef

Bijeenkomst 2 – donderdag 30 september 2021
15.00 – 18.00  Valuation principes & WHOA-valuation casus
Dr. Marc Broekema RV & mr. drs. Tjebbe de Jong
18.00 – 19.00  Pauze
19.00 – 21.00  Verdieping WHOA – juridisch kader

Prof. mr. Harold Koster & Prof. mr. Reinout Vriesendorp

Bijeenkomst 3 – donderdag 14 oktober 2021
15.00 – 18.00  De rol van de rechter
Mr. Piet Neijt & Prof. mr. Reinout Vriesendorp
18.00 – 19.00  Pauze
19.00 – 21.00  Essentialia mediation: conflictmanagement bij ondernemingen in zwaar weer

Willem Meijer

Bijeenkomst 4 – donderdag 4 november 2021
15.00 – 18.00  Turnaround planning in WHOA en de HEMA-herstructureringscasus (what if WHOA?)
Prof. dr. Jan Adriaanse & mr. Ferdinand Hengst
18.00 – 19.00  Pauze
19.00 – 21.00  WHOA en MKB (incl. casus)

mr. Derk van Geel

Bijeenkomst 5 – donderdag 18 november 2021
15.00 – 17.00  Capita selecta WHOA:

 • Internationaal (bevoegdheid en erkenning)
 • Opzegging van overeenkomsten
 • Absolute priority rule

mr. Job van Hooff
17.00 – 18.00  Draaiboek aanpak WHOA
mr. Karen Harmsen
18.00 – 19.00  Pauze
19.00 – 21.00  Rol van banken en adviseurs (incl praktijkcasus)

mr. Johan Jol, drs. Christiaan Podt / drs. Eddie van Dinther

Bijeenkomst 6 – donderdag 2 december 2021
15.00 – 17.00 WHOA fiscaliteiten
mr. Ton Tekstra
17.00 – 18.00  WHOA en medezeggenschap - de rol van de ondernemingsraad
Mr. Renate Vink-Dijkstra
18.00 – 19.00  Pauze
19.00 – 21.00  WHOA-game - interactieve groepsessie

Drs. Peter Wolterman

Cursusleider
prof. mr. dr. J.A.A. Adriaanse (1)
...
Koster docent Ondernemingsrecht JPAO Leiden
Cursusleider
prof. mr. H. Koster
...
 prof. mr. R.D. Vriesendorp Juridisch PAO Leiden
Cursusleider
prof. mr. R.D. Vriesendorp
...
prof. mr. dr. J.A.A. Adriaanse - Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. dr. J.A.A. Adriaanse
...
M.J.R. Broekema
Docent
dr. M.J.R. Broekema RV
...
Docent
drs. D. Bruins Slot RA
...
E van Dinther
Docent
E. van Dinther
...
D van Geel
Docent
mr. D. van Geel
...
Docent
mr. dr. K. Harmsen
...
F Hengst
Docent
mr. F. Hengst
...
Job van Hooff
Docent
mr. J. van Hooff
...
J.T. Jol
Docent
mr. J.T. Jol
...
Tjebbe de Jong
Docent
mr. drs. T.P. de Jong
...
Koster docent Ondernemingsrecht JPAO Leiden
Docent
prof. mr. H. Koster
...
Willem Meijer
Docent
W. Meijer
...
Docent
mr. P.J. Neijt
...
Docent
C. Podt
...
Docent
P. Siera (1)
...
Docent
mr. A.J. Tekstra
...
Docent
L. Verhoef
...
Renata Vink
Docent
mr. R.E.M. Vink-Dijkstra
...
 prof. mr. R.D. Vriesendorp Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. R.D. Vriesendorp
...
Docent Wolterman PAO Leiden
Docent
P. Wolterman
...


De bijeenkomsten van de Specialisatieopleiding WHOA-Herstructureringsdeskundige vinden online plaats.

Enkele werkdagen voor aanvang van de bijeenkomsten ontvangt u per mail informatie over toegang tot de digitale ontmoetingsruimte.

€3950,00 vrij van BTW.
Tot aan 1 juli 200,00 vroegboekkorting.