• Startdatum:
 • 25 oktober 2021
 • Cursusduur:
 • 5 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Bestuurs(proces)recht, Bouwrecht, Mededingingsrecht, Onteigeningsrecht
 • Soort:
 • Leerlijn
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 20

Jaarlijks besteedt de overheid tientallen miljarden euro’s aan uitvoering van beleid. Dat beleid kan betrekking hebben op invulling van de thuiszorg, de verkoop van overheidsgebouwen, de aanleg van infrastructurele voorzieningen of de inhuur van IT specialisten, maar ook op het toestaan van gereguleerde activiteiten of het mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen, zoals windmolenparken. In veel van deze gevallen heeft dit overheidshandelen een relevant economisch belang. Mag de vergunningverlening voor rondvaartboten beperkt blijven tot een vaste groep ondernemers? Moeten overheidseigendommen volgens een voorgeschreven procedure worden verkocht? Welke beperkingen gelden voor de verdeling van subsidies?

Heeft de overheid een verplichting marktpartijen een gelijke kans te geven voor deze (veelal schaarse) economische belangen in aanmerking te komen? En zo ja, op welke wijze kan – of moet - de begunstigde dan worden geselecteerd?

Over de specialisatieopleiding Aanbesteding & Schaarse rechten
Bovenstaande en soortgelijke vragen komen aan de orde in deze specialisatieopleiding, waarin het aanbestedingsrecht het startpunt is. De leerstukken worden doorgetrokken naar het voor praktijkjuristen soms nog wat onontgonnen gebied van de schaarse (publieke en ‘private’) rechten. Met als startpunt het Europese recht zal daarbij een verkenning plaatsvinden van de overeenkomsten tussen het aanbestedingsrecht en het leerstuk van de schaarse rechten in het nationale bestuursrecht en een doorkijk gegeven worden naar ontwikkelingen die in de toekomst voor deze rechtsgebieden (gezamenlijk?) te verwachten zijn.

Het programma
In de opzet van de cursus wordt begonnen met behandeling van de theorie die ten grondslag ligt aan een verplichting voor (semi) overheden om gelijke kansen te bieden aan marktpartijen die in aanmerking willen komen voor toewijzing van economisch relevante rechten, zowel in de private als in de publieke sfeer. De bijeenkomsten worden ruimschoots gelardeerd met praktijkvoorbeelden. De cursus wordt afgesloten met een seminar waarin de docenten hun visie geven op specifieke praktijksituaties en/of doorkijkjes geven naar nieuwe ontwikkelingen.

Na het volgen van de specialisatieopleiding Aanbesteding & Schaarse rechten weet u alles over de verdeling van schaarse rechten in zowel het privaatrecht als bestuursrecht.

Hoofddocenten

 • Prof. mr. Jan-Michiel Hebly, Hoogleraar Bouw- en aanbestedingsrecht Universiteit Leiden, Advocaat Benthem Gratama Advocaten.
 • Mr. dr. Annemarie Drahmann, Universitair hoofddocent aan de afdeling staats- en bestuursrecht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Sprekers

 • Mr. dr. A. Cuyvers, Universitair hoofddocent Europees recht Universiteit Leiden
 • Mr. dr. A. Drahmann, Universitair Hoofddocent Staats- en Bestuursrecht Universiteit Leiden
 • Prof. mr. J.M. Hebly, Hoogleraar Bouw- en aanbestedingsrecht Universiteit Leiden, Advocaat Benthem Gratama Advocaten
 • Mr. dr. P. Heijnsbroek, Advocaat Straatman Koster Advocaten te Rotterdam
 • Mr. L.W. Verboeket, Universitair docent aan de afdeling Staats- en bestuursrecht Universiteit Leiden
 • Prof. mr. dr. C.J. Wolswinkel, Hoogleraar Bestuursrecht, markt en data bij Tilburg Law School, Universiteit Tilburg

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor overheidsjuristen die met de uitgifte van vergunningen of toekenning van subsidies te maken hebben, aanbestedingsjuristen die hun werkgebied willen uitbreiden, vastgoedjuristen, bedrijfsjuristen in de telecomsector en de nutssectoren, en advocaten en leden van de rechterlijke macht die werkzaam zijn op deze gebieden of daarmee als geschilbeslechter te maken hebben.


Dagprogramma

12.00 uur: Ontvangst met koffie en thee                                                       
12.30 uur: Welkom en College
14.30 uur: Pauze
15.00 uur: College
17.00 uur: Einde

 

Data bijeenkomsten

Bijeenkomst 1: 25 oktober 2021
Bijeenkomst 2:  8 november 2021
Bijeenkomst 3: 22 november 2021
Bijeenkomst 4:  6 december 2021
Bijeenkomst 5: 13 december 2021                                                                                        


Eerste bijeenkomst, Maandag 25 oktober 2021
Mededingingsverplichtingen vanuit het EU recht

VWEU beginselen + uitwerking in richtlijnen, incl. Dienstenrichtlijn
docenten: mr. dr. A. Cuyvers

Aanbesteding & schaarse rechten: uitwerking in het aanbestedingsrecht
VWEU beginselen en de ontwikkeling van het aanbestedingsrecht
docent: prof. mr. J.M. Hebly


Tweede bijeenkomst, Maandag 8 november 2021
Aanbesteding & schaarse rechten: ontwikkeling bij schaarse publieke rechten
Mededingingsverplichtingen bij schaarse publieke rechten (vergunningen & subsidies)
docenten: mr. dr. A. Drahmann en mr. L.W. Verboeket


Derde bijeenkomst, Maandag 22 november 2021
Aanbesteding & schaarse rechten: gebiedsontwikkeling
Mededingingsverplichtingen voor de overheid bij schaarse private rechten (grondverkoop, huur etc) en in het omgevingsrecht
docenten: mr. dr. P. Heijnsbroek en mr. dr. A. Drahmann


Vierde bijeenkomst, Maandag 6 december 2021
Let op! Locatie is Schouwburgstraat Den Haag

Aanbesteding & schaarse rechten: opdracht of subsidie; concessie of vergunning.
Wanneer is sprake van een aanbestedingsplichtige opdracht of concessie en wanneer van een subsidie of vergunning?
docenten: prof.mr.dr. C.J. Wolswinkel en mr. L.W. Verboeket


Vijfde bijeenkomst, Maandag 13 december 2021: SEMINAR

Dagprogramma Seminar:

13.30 uur Opening door prof. mr. J.M. Hebly (dagvoorzitter)

13.45 uur College door mr. dr. A. Cuyvers

14.30 uur College door mr. dr. P. Heijnsbroek

15.15 uur Pauze 

15.25 uur College door mr. L. Verboeket

16.10 uur College door prof.mr.dr. C.J. Wolswinkel

16.55 uur Afsluiting door prof. mr. J.M. Hebly (dagvoorzitter)

prof. mr. J.M. Hebly - Juridisch PAO Leiden
Cursusleider
prof. mr. J.M. Hebly
...
mr. dr. A. Cuyvers - Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. dr. A. Cuyvers
...
mr. A. Drahmann - Hoofddocent Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. dr. A. Drahmann
...
heijnsbroek docent bij pao leiden
Docent
mr. dr. P. Heijnsbroek
...
verboeket docent bij pao leiden
Docent
mr. L.W. Verboeket
...
docent Wolswinkel
Docent
prof. mr. dr. C.J. Wolswinkel
...
Wijnhaven Den Haag

Turfmarkt 99, 2511 DP Den Haag


Live deelnemen aan de opleiding vanuit huis
Kunt u, wegens omstandigheden, niet aanwezig zijn bij de bijeenkomsten op locatie? Geen probleem! Wij zorgen voor een live verbinding met de cursuslocatie. Zo kunt u vanuit huis live deelnemen aan de opleiding. Ook kunt u live vragen stellen aan de docent(en). Wenst u via een live verbinding deel te nemen aan de bijeenkomst(en), kunt u de link vinden in de online leeromgeving.

Mochten wij, vanwege coronamaatregelen, genoodzaakt zijn de bijeenkomsten niet op locatie aan te bieden, dan bieden we deze online aan en informeren u als deelnemer hierover.

De onderwijsbijeenkomsten vinden dit najaar op kleine schaal plaats. Er geldt een maximum aantal deelnemers waar wij ons strikt aan houden.

Bekijk de updates van de Universiteit Leiden en onze veelgestelde vragen over postacademisch onderwijs op locatie.

€ 1950,00 (vrij van BTW) inclusief digitaal cursusmateriaal en consumpties.