• Startdatum:
 • 25 november 2021
 • Cursusduur:
 • 2 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Jeugdrecht, Personen- en familierecht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 15
 • MFN:
 • 15

De figuur van de bijzondere curator krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht, niet alleen in de rechtspraktijk en in de wetenschap, maar ook op de politieke agenda. De Kinderombudsman heeft in 2013 onderzoek gedaan naar het functioneren van de bijzondere curator in de praktijk en heeft naar aanleiding hiervan een aantal aanbevelingen gedaan aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Sommige aanbevelingen zijn inmiddels opgepakt; zo is per 1 april 2014 een landelijke regeling van kracht, die een uniforme werkwijze ten aanzien van de benoeming en de taakvervulling van bijzondere curatoren beoogt. In de praktijk blijkt behoefte te bestaan aan duidelijkheid, kwaliteitseisen en opleidingseisen. Deze unieke tweedaagse opleiding is ontwikkeld door de Afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden in samenwerking met ervaren bijzondere curatoren als Ivo Pieters en Annelies Hendriks en heeft als doel in deze behoefte te voorzien. Daarom staat in deze specialisatieopleiding de bijzondere curator in al haar facetten centraal.

Dag 1 Juridisch kader bijzondere curator
In de ochtend wordt aandacht besteed aan het juridisch kader waarbinnen de bijzondere curator kan worden benoemd. In de middag ligt de nadruk op de bijzondere curator in de rechtspraktijk: bemiddelen, adviseren/rapporteren en procederen. Ook is er ruimte voor discussie en reflectie.

Dag 2 Psychologisch kader bijzondere curator
Op de tweede dag komt de focus te liggen op de bijzondere curator vanuit kindperspectief: het ontwikkelingspsychologisch kader en gesprekstechnieken komen aan de orde. Deelnemers krijgen ruimte om te oefenen in het voeren van kindergesprekken en met het opstellen van rapportages.

Let op: er is een beperkt aantal plaatsen (20) beschikbaar om de kwaliteit van deze specialisatiecursus te waarborgen. Schrijf je daarom snel in!

Vanwege COVID-19 wordt deze specialisatiecursus pas weer in 2021 aangeboden!

Niveau
Verdiepingsniveau (minimaal 1 jaar praktijkervaring). Basale kennis van het jeugdrecht wordt bekend verondersteld.

Doelgroep
Voor huidig en toekomstig bijzondere curatoren die zich verder willen verdiepen in deze bijzondere rechtsfiguur die de belangen van het kind kan vertegenwoordigen in familie- en jeugdzaken.

Wat zijn familie- en jeugdzaken?
Een echtscheidingsconflict, een omgangsconflict, een afstammingszaak, een kinderbeschermingszaak of een andersoortig conflict met zijn of haar gezagsdrager(s) waarbij sprake is van een tegenstrijdig belang.

Wie worden bedoeld met toekomstig bijzondere curatoren?
In ieder geval bedoelen wij daarmee: advocaten of mediators, niet zijnde een advocaat, die de ambitie hebben om als bijzondere curator te worden benoemd. De wetgever heeft zelf aangegeven dat medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming niet in aanmerking mogen komen voor benoeming als bijzondere curator. Wij verwachten ook dat jeugdbeschermers niet snel in aanmerking zullen komen voor benoeming.

Voor welke professionals is deze cursus ook geschikt?
Deze cursus is overigens ook geschikt voor professionals die meer willen weten over deze rechtsfiguur en wat deze rechtsfiguur kan betekenen binnen hun dagelijkse praktijk. Zo hebben reeds advocaten, vertrouwensartsen, gezinsvoogden en jeugdbeschermers deze opleiding gevolgd. Maar ook leden van de zittende en staande magistratuur zijn van harte welkom.

Ben je bijzondere curator na het afronden van deze cursus?
Na het afronden van deze specialisatiecursus bent u geen bijzondere curator. U bent pas bijzondere curator wanneer u in een individuele zaak door een rechter wordt benoemd. Wel heeft u hiermee een speciale opleiding op zak, waarmee u vervolgstappen kunt zetten. Op dit moment werkt onder meer de Raad voor de Rechtsbijstand aan kwaliteitseisen voor de bijzondere curator. Naar verwachting is één van die eisen het volgen van een opleiding. Wij volgen de huidige ontwikkelingen op de voet en willen deze opleiding aan laten sluiten op de kwaliteitseisen. Naar verwachting wordt in de loop van dit jaar (2016) meer bekend.Vooralsnog werken de rechtsinstanties met lijsten waarop bijzondere curatoren staan - met hun verschillende achtergronden - die voor benoeming in aanmerking komen. Dit betekent dat u bij de rechtsinstanties bij u in de buurt na kunt gaan hoe u in aanmerking kunt komen voor een zogenoemde ‘plek op de lijst’. Wij houden u graag op de hoogte. Aarzel niet om contact met ons op te nemen indien u vragen of opmerkingen heeft.

Deskundigheidbevordering
Na het afronden van de opleiding ontvangt u een certificaat en wordt u uitgenodigd voor een Linkedin-groep (netwerk bijzondere curatoren in jeugdzaken). Vanaf dit jaar worden ook zogenoemde terugkomdagen georganiseerd, zodat de personen die deze opleiding hebben gevolgd op specifieke thema’s hun kennis up to date kunnen houden en zich kunnen verdiepen in een bepaald onderwerp. Daarnaast fungeren de terugkomdagen als een platform waarbij de opgeleide bijzondere curatoren (vanuit de verschillende disciplines) kennis met elkaar kunnen uitwisselen.

Dag 1: Donderdag

Juridisch kader

 

09.00 - 09.30 uur

Ontvangst

09.30 - 10.00 uur

Welkom, introductie en kennismaking
Prof. mr. drs. M.R. (Mariëlle) Bruning of Mr. M.M.C. (Manuela) Limbeek of

10.00 – 11.00 uur

Internationaal juridisch kader bijzondere curator
Prof. mr. drs. M.R. (Mariëlle) Bruning

11.00 – 11.15 uur

Pauze

11.15 – 12.15 uur

Nationaal juridisch kader deel I
Mr. M.M.C. (Manuela) Limbeek

 • De bijzondere curator ex. 1:250 BW

12.15 – 13.00 uur

Lunch

13.00 – 14.15 uur

Nationaal juridisch kader deel II
Mr. I.J. (Ivo) Pieters

 • Rapport Kinderombudsman
 • Procespositie van minderjarigen
 • De bijzondere curator in afstammingszaken (art. 1:212 BW)

14:15 – 15.30 uur

De bijzondere curator in de rechtspraktijk deel I
Mr. I.J. (Ivo) Pieters & ervaren rechter (n.n.b.)

 • Taakomschrijving
 • Bemiddelen
 • Adviseren/rapporteren
 • Procederen
 • Omgaan met privacyregels
 • Beroepsethiek
 • Afsluiting middagprogramma

15.30 – 15.45 uur

Pauze

15.45 - 17.15 uur

De bijzondere curator in de rechtspraktijk deel II
Mr. I.J. (Ivo) Pieters & ervaren rechter (n.n.b.)

17.15 - 17.30 uur

Snack

17.30 - 18.30 uur

Interactief college

Spreker n.n.b.
 

18.30 - 19.00 uur

Evaluatie en afsluiting avondprogramma

Vanaf 19.00 uur

Diner

Dag 2: Vrijdag

Psychologisch kader

09.00 - 09.15 uur

Ontvangst

09.15 - 10.30 uur

Ontwikkelingsfasen van kinderen
Drs. A.P.M. (Adrianne) van Rheenen &
Drs. A. (Annelies) Hendriks

10.30 - 11.15 uur

Gezinsachtergronden
Drs. A. (Annelies) Hendriks

11.15 - 11.30 uur

Pauze

11.30 - 12.15 uur

Psychiatrische problematiek van ouders
Drs. A.P.M. (Adrianne) van Rheenen

12.15 - 13.15 uur

Twee modellen: hoe praat je met kinderen?
Drs. A. (Annelies) Hendriks &
Drs. A.P.M. (Adrianne) van Rheenen

13.15 - 14:00 uur

Lunch

14:00 - 14.30 uur

Vraagtechnieken
Drs. A.P.M. (Adrianne) van Rheenen

14.30 - 15.30 uur

Oefenen met de twee modellen deel I
Drs. A. (Annelies) Hendriks &
Drs. A.P.M. (Adrianne) van Rheenen

15.30 - 15.45 uur

Pauze

15.45 - 17.00 uur

Oefenen met de twee modellen deel II
Drs. A. (Annelies) Hendriks &
Drs. A.P.M. (Adrianne) van Rheenen

17.00 - 17.30 uur

Opzet voor rapportage
Mr. I.J. (Ivo) Pieters, drs. A. (Annelies) Hendriks & drs. A.P.M. (Adrianne) van Rheenen

17.30 uur

Einde

hendriks docent bij juridisch pao leiden
Docent
drs. J.A.M. Hendriks
...
rheenen docent bij juridisch pao leiden
Docent
drs. A.P.M. van Rheenen
...


De locatie volgt binnenkort

€ 1695,00 (vrij van btw) inclusief digitaal cursusmateriaal, consumpties, lunches, diner en inclusief hotelovernachting met ontbijt.

Vanwege COVID-19 wordt deze specialisatiecursus pas weer in 2021 aangeboden!