• Startdatum:
 • 5 oktober 2021
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Rechtsgebied:
 • Personen- en familierecht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 12

​​​​​​Deze tweedaagse basiscursus behandelt alle erfrechtelijke onderwerpen die rechtstreeks van belang zijn voor uw (advies)praktijk, zodat u in korte tijd alle kernthema’s van het erfrecht beheerst om uw praktische werkzaamheden op dit gebied goed te kunnen uitoefenen. Ook advocaten dienen op de hoogte te zijn van de kernthema’s binnen het erfrecht, willen zij hun praktische werkzaamheden op dit rechtsgebied naar behoren kunnen uitoefenen.

Heeft u in uw praktijk ook steeds vaker te maken met erfrechtelijke kwesties? Wilt u uw cliënt in dit soort zaken op correcte wijze kunnen adviseren? Dan dient u op de hoogte te zijn van de structuur en inhoud van het geldende erfrecht en hoe het in de praktijk wordt toegepast. In basiscursus Erfrecht krijgt u de handreikingen die u nodig hebt om dit soort zaken op hoofdlijnen goed te kunnen afwikkelen. Vanzelfsprekend komen ook de actuele ontwikkelingen in deze cursus aan bod.

Programmaonderwerpen:

Algemene bepalingen van erfrecht en versterferfrecht
- algemene inleiding
- versterferfrecht
- groepen- of parentelenstelsel
- wettelijke verdeling
- andere wettelijke rechten

Testamentair erfrecht algemeen
- uiterste wil (testament)
- uiterste wilsbeschikking
- gesloten stelsel van uiterste wilsbeschikkingen

Legitieme portie
- legitieme portie algemeen
- omvang legitieme portie
- geldend maken legitieme portie

Testament en zijn inhoud
- testamentsvormen
- begrippen ‘erfstelling’, ‘(quasi-)legaat’ en ‘(testamentaire) last’
- tweetrapsmakingen
- executele
- testamentair bewind

Gevolgen van de erfopvolging
- algemene bepalingen
- verklaring van erfrecht (inclusief verklaring van executele)
- aanvaarding en verwerping van de nalatenschap, in het bijzonder Wet bescherming erfgenamen tegen schulden (2016)
- vereffening en verdeling van de nalatenschap
 

Spreker

Prof. mr. A.J.M. Nuytinck

 • hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen-, familie- en erfrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • hoogleraar burgerlijk recht, in het bijzonder personen- en familierecht, Centrum voor Notarieel Recht, Radboud Universiteit Nijmegen
 • lid Staatscommissie Herijking Ouderschap (2014-2016)
 • adviseur initiatiefnemers Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen

Programma
Dinsdag 5 oktober en woensdag 13 oktober

12:30 uur: Ontvangst met koffie en thee
13:00 uur: College 1
14:30 uur: Pauze
14:45 uur:  College 2
16:15 uur: Pauze
16:30 uur: College 3
18:00 uur: Dinerbuffet
18:45 uur: College 4
20.15 uur: Einde


De locatie volgt binnenkort

€750,= (vrij van btw), inclusief consumpties, broodjes, dinerbuffet en digitaal cursusmateriaal.