• Startdatum:
  • 9 december 2021
  • Cursusduur:
  • 1 dagdeel
  • Rechtsgebied:
  • Bestuurs(proces)recht
  • Soort:
  • Cursus
  • Accreditaties
  • NOVA:
  • 4

De cursus Actualiteiten cursus Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zal aan de hand van recente voorbeelden uit de jurisprudentie een compleet beeld schetsen van de actuele werking van de Wob. Zo zal stilgestaan worden bij de gevolgen van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat SMS en Whatsapp-berichten ook binnen de reikwijdte van de Wob vallen. Ook zal worden ingegaan op de vraag hoe ver de onderzoeksverplichting gaat om informatie die kwijt is terug te vinden, bijvoorbeeld als een e-mailbox van een ambtenaar verwijderd is.

Tijdens de cursus zal steeds het perspectief van zowel de overheid, de verzoeker om informatie als eventuele derdebelanghebbenden worden belicht. Ingegaan zal worden op zowel de inhoudelijke gronden om informatie niet openbaar te maken als procedurele aspecten van de Wob-procedure. Ten slotte zullen de docenten ook vooruitblikken naar de toekomstige nieuwe openbaarheidswetgeving: de Wet open overheid.

De docent heeft veel praktijkervaring met de Wob en zal aan de hand van uiteenlopende voorbeelden valkuilen aanstippen en praktische tips geven. Kortom, na slechts één dagdeel beschikt u over de nodige parate kennis van de Wob en worden ontwikkelingen voor u op “een rij gezet” en krijgt u inzicht in wat deze ontwikkelingen betekenen voor uw praktijk.

Docent
Mr. dr. Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent aan de afdeling staats- en bestuursrecht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Niveau
 Verdiepingsniveau (doorgaans meer dan 1 jaar ervaring in het betreffende vakgebied; voor deelname wordt basiskennis bestuursrecht aanwezig verondersteld).

Doelgroep
Advocatuur, zittende en staande magistratuur, overheids- en bedrijfsjuristen en andere geïnteresseerden.
 

12.30 – 13.00 uur: Ontvangst met koffie en thee 
13.00 – 14.15 uur: College: actualiteiten Wob
14.15 – 14.30 uur: Pauze
14.30 – 15.30 uur: College: actualiteiten Wob (vervolg)
15.30 – 15.45 uur: Pauze
15.45 – 17.00 uur: College: Wet open overheid

mr. A. Drahmann - Hoofddocent Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. dr. A. Drahmann
...


De cursus Actualiteiten Wet openbaarheid van bestuur 2021 vindt plaats op de Oude Sterrewacht.

Onze cursuslocatie voldoet aan de gestelde coronamaatregelen van de Rijksoverheid en de Universiteit Leiden. We houden als cursist, spreker en medewerker 1,5 meter afstand voor, tijdens en na de bijeenkomst, tijdens de lunch en breaks.

Op onze (externe) cursuslocaties nemen wij extra hygiënemaatregelen en maken op frequente tijdstippen schoon. U bent van harte welkom bij een van onze cursussen en opleidingen op locatie.

Live deelnemen aan de opleiding vanuit huis
Kunt u, wegens omstandigheden, niet aanwezig zijn bij de bijeenkomsten op locatie? Geen probleem! Wij zorgen voor een live verbinding met de cursuslocatie. Zo kunt u vanuit huis live deelnemen aan de opleiding. Ook kunt u live vragen stellen aan de docent(en). Wenst u via een live verbinding deel te nemen aan de bijeenkomst(en), neemt u dan tijdig contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Mochten wij, vanwege coronamaatregelen, genoodzaakt zijn de bijeenkomsten niet op locatie aan te bieden, dan bieden we deze online aan en informeren u als deelnemer hierover.

De onderwijsbijeenkomsten vinden dit voorjaar op kleine schaal plaats. Er geldt een maximum aantal deelnemers waaraan wij ons strikt houden.

Bekijk de updates van de Universiteit Leiden en onze veelgestelde vragen over postacademisch onderwijs op locatie.

€ 350,= (vrij van btw) inclusief consumpties en digitaal cursusmateriaal.