• Startdatum:
  • 8 juni 2021
  • Cursusduur:
  • 1 dagdeel
  • Rechtsgebied:
  • Criminologie, Straf(proces)recht
  • Soort:
  • Cursus
  • Accreditaties
  • NOVA:
  • 5

De actualiteiten cursus Straf- en strafprocesrecht heeft primair tot doel een overzicht te bieden van actuele thema’s binnen wet- en regelgeving en rechtspraak op het terrein van het strafrecht (materieel strafrecht en strafrechtelijk sanctierecht) en strafprocesrecht. Daarbij wordt beoogd, in de selectie van thema’s alsmede de wijze waarop zij worden besproken, een sterke koppeling te maken met de rechtspraktijk. Zodoende wordt niet alleen de inhoud van de actualiteiten weergegeven, maar worden ook uitdrukkelijk aanknopingspunten geboden voor de omgang met nieuw recht. De inhoud van de cursus wordt kort voor de cursus vastgesteld, om te garanderen dat daarin de meest recente ontwikkelingen daadwerkelijk kunnen worden meegenomen.

Docenten
Prof. mr. dr. J.W. Ouwerkerk, hoogleraar Europees strafrecht verbonden aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden;
Mr. dr. F.P. Ölçer, universitair hoofddocent straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden;
Dr. K.M. Pitcher,  universitair docent straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden.

Niveau
** verdiepingsniveau, kandidaten beschikken over basiskennis straf(proces)recht

Doelgroep
Advocatuur, zittende en staande magistratuur en andere juristen.

09.30 – 10.00 uur:      ontvangst

10.00 – 11.15 uur:      Actualiteiten strafrecht

11.15 – 11.30 uur:      koffie/thee pauze

11.30 – 12.45 uur:      Actualiteiten strafrecht (vervolg)

12.45 – 13.45 uur:      Lunch

13.45 – 15.00 uur:      Actualiteiten strafprocesrecht

15.00 – 15.15 uur:      koffie/thee pauze

15.15 – 16.30 uur:      Actualiteiten strafprocesrecht (vervolg)

Docent Olcer - Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. dr. F.P. Ölçer
...
ouwerkerk docent bij juridisch pao leiden
Docent
prof. mr. dr. J.W. Ouwerkerk
...
pitcher docent bij juridisch pao leiden
Docent
dr. K.M. Pitcher
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


Cursusprijs:
€ 325- (vrij van BTW) inclusief consumpties, lunch en digitaal cursusmateriaal