• Startdatum:
 • 19 april 2021
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Rechtsgebied:
 • Bestuurs(proces)recht
 • Soort:
 • Cursus

De cursus Actualiteiten Schaarse vergunningen en subsidies zal aan de hand van recente voorbeelden uit de jurisprudentie een compleet beeld schetsen van de actuele stand van zaken van de verdeling van schaarse publieke rechten. In november 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat op grond van het gelijkheidsbeginsel, op het moment dat er ruimte ontstaat een schaarse vergunning te verlenen, andere ondernemers in beginsel de mogelijkheid moet worden geboden mee te dingen naar die vergunning. Op 11 juli 2018 heeft de Afdeling hetzelfde geoordeeld voor schaarse subsidies. De ontwikkelingen over schaarse vergunningen en subsidies volgen in hoog tempo. Na deze cursus bent u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen.

Tijdens de cursus zal steeds het perspectief van zowel de overheid als de geïnteresseerden in het schaarse recht worden belicht. Ook zullen veel praktische tips worden gegeven over de spelregels die gelden bij de verdeling van schaarse rechten. Stilgestaan zal worden bij zowel de vraag wanneer sprake is van een schaars recht als de vraag hoe een schaars recht moet worden verdeeld.

Kortom, na slechts één dagdeel beschikt u over de nodige parate kennis van de verdeling van schaarse vergunningen en subsidies, worden ontwikkelingen voor u op een rij gezet en krijgt u inzicht in wat deze ontwikkelingen betekenen voor uw praktijk.

Niveau
Verdiepingsniveau: meer dan 1 jaar ervaring in het betreffende vakgebied; voor deelname wordt basiskennis bestuursrecht aanwezig verondersteld.

Doelgroep
Advocatuur, zittende en staande magistratuur, overheids- en bedrijfsjuristen.

12.00 uur: Ontvangst met koffie en thee
12.30 uur: Colleges over de volgende onderwerpen:
 • Wanneer is sprake van een schaars recht?
 • Welke verplichtingen gelden bij de verdeling
  van schaarse rechten?
De colleges worden onderbroken door
twee pauzes van 15 minuten
17.00 uur: Einde
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€ 450,= (vrij van btw) inclusief consumpties, lunch en cursusmateriaal.