• Startdatum:
 • 26 november 2021
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Rechtsgebied:
 • Bestuurs(proces)recht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 5

In de cursus Actualiteiten Overheidsaansprakelijkheidsrecht worden verschillende actuele ontwikkelingen in het overheidsaansprakelijkheidsrecht belicht. Het gaat daarbij globaal om vier thema’s: de competentieverdeling tussen de burgerlijke en de bestuursrechter, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (vernietigde besluiten, formele rechtskracht), aansprakelijkheid uit rechtmatige daad (grondslagen, criteria voor nadeelcompensatie) en beïnvloeding van het nationale recht door Europees (EU/EVRM) recht (o.m. aansprakelijkheid voor schending EU-recht, onrechtmatige rechtspraak en handhaving/toezicht op naleving).

De docenten gaan tevens in op de implicaties van de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (Stb. 2013, 50).

Aan de orde komen o.a.: 

Competentieverdeling

 • Hoe is de competentieverdeling bij aansprakelijkheid voor regelgeving, feitelijk handelen en ten aanzien van onrechtmatige en rechtmatige overheidsdaad?
 • De competentieverdeling in de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten
 • Actualiteiten Wet schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (waaronder de ‘knip-uitspraak’)

Onrechtmatige overheidsdaad

 • Aansprakelijkheid voor vernietigde besluiten
 • Aansprakelijkheid voor primaire besluiten
 • Formele rechtskracht

Rechtmatige overheidsdaad

 • Contouren égalitébeginsel
 • Criteria: normaal maatschappelijk risico, risicoaanvaarding
 • Actualiteiten Omgevingswet

Europees recht

 • Aansprakelijkheid voor schending EU-recht
 • Onrechtmatige rechtspraak
 • Gebrekkige naleving van rechtsnormen: het nationale perspectief en het Europese perspectief


Docenten
Prof. mr. T. Barkhuysen, Partner bij Stibbe N.V. en deeltijdhoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden.
Mr. J.H.A. van der Grinten, Advocaat Kennedy Van der Laan, docent universiteit Leiden
Mr. dr. M.K.G. Tjepkema, Unithoofd Kennisunit directie Bestuursrechtspraak Raad van State, universitair hoofddocent Universiteit Leiden

 

09.30 – 09.45 uur:    Ontvangst met koffie/thee 
09.45 – 11.00 uur:     Mr. dr. M.K.G. Tjepkema, Competentieverdeling
11.00 – 11.15 uur:     Pauze
11.15 – 12.30 uur:     Mr. dr. M.K.G. Tjepkema, Nadeelcompensatie 
12.30 – 13.30 uur:     Lunch
13.30 – 14.45 uur:     Mr. J.H.A. van der Grinten, Onrechtmatige overheidsdaad
14.45 – 15.00 uur:     Pauze
15.00 – 16.15 uur:     Prof. mr. T. Barkhuysen, Europees recht

 

Stibbe B.V.
020-5460493

Beethovenplein 10, 1077 WM Amsterdam


De locatie volgt binnenkort

€ 450,= (vrij van btw) inclusief consumpties, lunch en digitaal cursusmateriaal (pdf).