• Startdatum:
  • 9 december 2021
  • Cursusduur:
  • 1 dagdeel
  • Rechtsgebied:
  • Bestuurs(proces)recht
  • Soort:
  • Cursus
  • Accreditaties
  • NOVA:
  • 4

In oktober 2021 is de Wet open overheid (Woo) door de Eerste Kamer aangenomen. De wet zal naar verwachting halverwege 2022 in werking treden en de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen. In deze cursus zal deze nieuwe wet centraal staan.

Dat betekent allereerst dat stilgestaan zal worden bij wat de Woo zal wijzigen in het recht op overheidsinformatie. Het gaat dan in het bijzonder op de informatie die bestuursorganen verplicht actief openbaar moeten maken. Ook zal worden ingegaan op de geheimhouding van persoonlijke beleidsopvattingen in stukken ten behoeve van intern beraad.

Als gekeken wordt naar de passieve openbaarmaking van overheidsinformatie dan lijkt de Woo erg op de Wob. Daarom zal tijdens deze cursus ook ingaan op de recente jurisprudentie over de Wob. Denk daarbij aan de recente uitspraak over het gebruik maken van deelbesluiten bij grootschalige Wob-verzoeken.

Tijdens de cursus zal steeds het perspectief van zowel de overheid, de verzoeker om informatie als eventuele derdebelanghebbenden worden belicht. Ingegaan zal worden op zowel de inhoudelijke gronden om informatie niet openbaar te maken als procedurele aspecten van de procedure.

De docent heeft veel praktijkervaring met de Wob en zal aan de hand van uiteenlopende voorbeelden valkuilen aanstippen en praktische tips geven. Kortom, na slechts één dagdeel beschikt u over de nodige parate kennis van de Wob én Woo.


Docent
Mr. dr. Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent aan de afdeling staats- en bestuursrecht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Niveau
**Verdiepingsniveau: Doorgaans meer dan 1 jaar ervaring in het betreffende vakgebied; voor deelname wordt basiskennis bestuursrecht aanwezig verondersteld.

Doelgroep
Advocatuur, zittende en staande magistratuur, overheids- en bedrijfsjuristen en andere geïnteresseerden.

Live deelnemen aan de opleiding vanuit huis
Kunt u, wegens omstandigheden, niet aanwezig zijn bij de bijeenkomsten op locatie? Geen probleem! Wij zorgen voor een live verbinding met de cursuslocatie. Er wordt geen opname gemaakt van het college. Wenst u via een live verbinding deel te nemen aan de bijeenkomst(en), kunt u de link vinden in de online leeromgeving.

Tijdens het college heeft u uw camera aan zodat u als online deelnemer actief deelneemt met de op locatie deelnemers. U kunt live uw vragen stellen aan de docent(en) of meedoen aan discussie op daartoe gelegen momenten door uw microfoon aan te zetten. 

In de (zoom)sessie neemt u deel met uw voor- en achternaam zoals u zich ingeschreven heeft voor deze cursus!

Mochten wij genoodzaakt zijn de bijeenkomst niet op locatie aan te bieden, dan bieden we deze online aan en informeren u als deelnemer hierover. Bekijk de updates van de Universiteit Leiden en onze veelgestelde vragen over postacademisch onderwijs op locatie.

12.30 – 13.00 uur: Ontvangst met koffie en thee 
13.00 – 14.15 uur: College: actualiteiten Wob
14.15 – 14.30 uur: Pauze
14.30 – 15.30 uur: College: actualiteiten Wob (vervolg)
15.30 – 15.45 uur: Pauze
15.45 – 17.00 uur: College: Wet open overheid

mr. A. Drahmann - Hoofddocent Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. dr. A. Drahmann
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


Live deelnemen aan de opleiding vanuit huis
Kunt u, wegens omstandigheden, niet aanwezig zijn bij de bijeenkomsten op locatie? Geen probleem! Wij zorgen voor een live verbinding met de cursuslocatie. Er wordt geen opname gemaakt van het college. Wenst u via een live verbinding deel te nemen aan de bijeenkomst(en), kunt u de link vinden in de online leeromgeving.

Tijdens het college heeft u uw camera aan zodat u als online deelnemer actief deelneemt met de op locatie deelnemers. U kunt live uw vragen stellen aan de docent(en) of meedoen aan discussie op daartoe gelegen momenten door uw microfoon aan te zetten. 

In de (zoom)sessie neemt u deel met uw voor- en achternaam zoals u zich ingeschreven heeft voor deze cursus!

Mochten wij genoodzaakt zijn de bijeenkomst niet op locatie aan te bieden, dan bieden we deze online aan en informeren u als deelnemer hierover. Bekijk de updates van de Universiteit Leiden en onze veelgestelde vragen over postacademisch onderwijs op locatie.

€ 350,= (vrij van btw) inclusief consumpties en digitaal cursusmateriaal.