• Startdatum:
  • 18 december 2020
  • Cursusduur:
  • 1 dagdeel
  • Rechtsgebied:
  • Algemeen
  • Soort:
  • Cursus
  • Accreditaties
  • NOVA:
  • 3

De rechtspraktijk lijkt nauw verbonden te zijn met tragedies, drama en misschien zelfs met het noodlot. Wat voor verweer kunnen advocaten voeren tegen de menselijke tragedies waar zij mee geconfronteerd worden in de praktijk? Op de vraag wat de betekenis van de tragedie en van literatuur voor de rechtspraktijk is, zijn verschillende antwoorden mogelijk. Nadat de contouren zijn geschetst door kort in te gaan op het tragische van recht en politiek, vervolgt deze verdiepingscursus ‘Recht en Literatuur’ met een bespreking van Antigone, een tragedie waarbij een belangrijk juridisch paradigma is ontstaan over de tegenstelling tussen legitimiteit en legaliteit. Deze tragedie handelt onder meer over de vraag wat rechtvaardigheid is of kan zijn. Hoe dient het recht om te gaan met tragische keuzes? Is er verzoening mogelijk na het tragische? Hoe kan het recht hierbij helpen? Deze vragen staan centraal in de bespreking van De Voorlezer van Bernard Schlink. Deze tragedie handelt onder meer over de vraag wat rechtvaardigheid nu precies is of kan zijn.

Het laatste deel van de cursus gaat in op recht en techniek. De techniek wordt steeds meer als oplossing gezien om naderend onheil af te dekken. Techniek wordt hier in brede zin gebruikt – ook de bestuurstechniek en technisch-instrumenteel gebruik van recht wordt hieronder verstaan. Het recht in brede zin wordt steeds meer gebruikt om gevaren af te dekken (bijv. in de vorm van risicoaansprakelijkheid) – vaak zonder het gewenste resultaat. Aan de hand van Wij van Jevgeni Zamjatin en moderne voorbeelden als Black Mirror, wordt ingegaan op de tragische verhouding tussen recht en techniek. Hoe verhoudt deze technische benadering bestuur en recht zich met democratie en rechtsstaat?

Toegang tot de webinar
De webinar vindt online plaats via het gebruiksvriendelijke beveiligde web-based programma Kaltura Live Room van de Universiteit Leiden. Om toegang te krijgen tot Kaltura Live Room, hoeft u geen software te downloaden. U opent Kaltura Live Room via uw internetbrowser (bij voorkeur Google Chrome of Firefox).

U ontvangt enkele dagen voor het webinar plaatsvindt een instructiedocument met informatie over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Dit document is tevens terug te vinden in de Mijn JPAO omgeving.

Als u in de Live Room bent, worden uw camera en uw microfoon niet geactiveerd. De docent en medecursisten kunnen u dus niet zien en horen. Deelname aan een online bijeenkomst bij JPAO is dus compleet veilig! Vragen stellen aan de docent is mogelijk per chat of indien u dat wenst met camera en microfoon: de keuze is aan u.

U bent zelf verantwoordelijk voor een werkende internet-, audio- en mogelijke videoverbinding. Controleer dus op tijd of dit naar behoren werkt. Wij kunnen u hier helaas niet mee helpen.

De webinar wordt opgenomen en na-afloop ontvangt u de opname toegestuurd. U kunt het webinar binnen 4 weken terugkijken op een moment dat het u uitkomt. Schrijf u dus nu in voor het webinar en kijk het webinar later terug.

Certificaat PO-punten
Advocaten die een certificaat met PO-punt wensen te ontvangen, dienen na afloop van de webinar toetsvragen te beantwoorden. Aan de hand van de antwoorden wordt bepaald of u recht heeft op uw punt/punten. Bij goed gevolg ontvangt u per mail het certificaat. Indien u de toets niet heeft gehaald, ontvangt u bericht en kunt u de toetsvragen opnieuw beantwoorden.

Niveau:
Verdiepingsniveau: meer dan 1 jaar praktijkervaring; kandidaten beschikken over een basiskennis Nederlands recht

Doelgroep:
Advocaten en juristen en overig geïnteresseerden

 

   
12.30 uur: Tragedie, recht en politiek en Europa, Verzoening en Recht:
De voorlezer van Bernhard Schlink en Antigone
Prof. dr. A. Ellian
14.00 uur: Pauze
14.15 uur: De nieuwe polis? Reflectie op recht en techniek
M. Klos LLM BSc
15.15 uur: Discussie
15.45 uur: Einde
   
   
   
Dhr. Afshin Ellian Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. dr. A. Ellian
...
Docent Klos - PAO Leiden
Docent
M. Klos LLM BSc
...


Het webinar Verdiepingscursus Recht & Literatuur vindt online plaats via het beveiligde web-based programma Kaltura Live Room.

Enkele dagen voor het webinar plaatsvindt, krijgt u per mail een instructiedocument toegestuurd over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Het instructiedocument kunt u ook terugvinden in de Mijn Juridisch PAO omgeving. 

€ 200,00 (vrij van bBTW) inclusief digitaal cursusmateriaal.