• Startdatum:
 • 15 december 2020
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Rechtsgebied:
 • Vaardigheden
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 4
 • LRGD:
 • 4

Deze webinar biedt uitleg van beginselen van argumentatietheorie en logica, met het oog op verbetering van argumentatieve slagvaardigheid. Immers: gelijk hebben is nog geen gelijk krijgen. Bovendien kunnen drogredeneringen ten onrechte overtuigen.

De webinar is dan ook gericht op 1. herkenning van drogredeneringen, 2. theoretische analyse met het oog op praktische toepassing, 3. slagvaardig gebruik van theoretische kennis voor betere herkenning en weerlegging van drogredeneringen.

Aan de orde komen:

 • Kleine catalogus van drogredeneringen, waaronder “spelen op de man in plaats van op de zaak” (ad hominem v. ad rem), verwisseling van noodzakelijke en voldoende voorwaarden en verwisseling van statistische met causale verbanden
 • Hoofd- en bijzaken in argumentatie
 • Beginselen van logica en hun praktisch belang
 • Argumentatieve problemen in feitenvaststelling en bewijs
 • Retorische slagvaardigheid

Niveau
Verdiepingsniveau

Doelgroep
Advocatuur, rechterlijke macht, bedrijfsjuristen, notariaat, etc.

Toegang tot het webinar Argumentatieleer
De Webinar Vaardigheden - Argumentatieleer: Gelijk hebben én krijgen 2020 vindt online plaats via het gebruiksvriendelijke beveiligde web-based programma Kaltura Live Room van de Universiteit Leiden. Om toegang te krijgen tot Kaltura Live Room, hoeft u geen software te downloaden. U opent Kaltura Live Room via uw internetbrowser (bij voorkeur Google Chrome of Firefox). 

U ontvangt enkele dagen voor het webinar plaatsvindt een instructiedocument met informatie over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Dit document is tevens terug te vinden in de Mijn JPAO omgeving.

Als u in de Live Room bent, worden uw camera en uw microfoon niet geactiveerd. De docent en medecursisten kunnen u dus niet zien en horen. Deelname aan een online bijeenkomst bij JPAO is dus compleet veilig! Vragen stellen aan de docent is mogelijk per chat of indien u dat wenst met camera en microfoon: de keuze is aan u. 

U bent zelf verantwoordelijk voor een werkende internet-, audio- en mogelijke videoverbinding. Controleer dus op tijd of dit naar behoren werkt. Wij kunnen u hier helaas niet mee helpen.

Certificaat PO-punten
Advocaten die een certificaat met PO-punt wensen te ontvangen, dienen na afloop van de Webinar Vaardigheden - Argumentatieleer: Gelijk hebben én krijgen 2020 toetsvragen te beantwoorden. Aan de hand van de antwoorden wordt bepaald of u recht heeft op uw punt/punten. Bij goed gevolg ontvangt u per mail het certificaat. Indien u de toets niet heeft gehaald, ontvangt u bericht en kunt u de toetsvragen opnieuw beantwoorden.

Programma:

12.30 uur: College
14.30 uur: Pauze       
14.45 uur: College
16.45 uur: Einde
dr. H.J.R Kaptein Juridisch PAO Leiden
Docent
dr. H.J.R Kaptein
...


Het webinar Vaardigheden - Argumentatieleer: Gelijk hebben én krijgen 2020 vindt online plaats via het beveiligde web-based programma Kaltura Live Room.

Enkele dagen voor het webinar plaatsvindt, krijgt u per mail een instructiedocument toegestuurd over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Het instructiedocument kunt u ook terugvinden in de Mijn Juridisch PAO omgeving. 

€ 225,00 (vrij van BTW)