• Startdatum:
  • 6 november 2020
  • Cursusduur:
  • 1 dagdeel
  • Rechtsgebied:
  • Criminologie, Straf(proces)recht
  • Soort:
  • Cursus
  • Accreditaties
  • NOVA:
  • 3

Tijdens het webinar strafrechtelijk bewijsrecht wordt aan de hand van actuele jurisprudentie ingegaan op verschillende aspecten van het strafrechtelijk bewijsrecht. Hierbij zal aan de hand van de centrale begrippen betrouwbaarheid, redengevendheid en rechtmatigheid worden ingegaan op de vraag aan welke eisen strafrechtelijk bewijs dient te voldoen. In dit verband besteden de docenten zowel aandacht aan de individuele bewijsmiddelen als aan de bewijsconstructie als geheel. Zodoende krijgt u in drie uur tijd een actueel overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het strafrechtelijk bewijsrecht. Het webinar zal worden verzorgd door de ervaren docenten Jan Crijns en Judit Altena, die beiden geregeld (postacademisch) onderwijs over het strafrechtelijk bewijsrecht verzorgen.

Onderwerpen die behandeld zullen worden:
- Bewijstheorie
- Ontwikkelingen m.b.t. de individuele bewijsmiddelen
- Feiten van algemene bekendheid
- Gebruik beroep op het zwijgrecht en kennelijke leugenachtigheid
- Bewijsmotivering
- Onrechtmatig verkregen bewijs

Docenten
Prof. mr. J.H. Crijns, hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden, tevens als raadsheer-plaatsvervanger verbonden aan het Gerechtshof Den Haag
Mw. mr.dr. J.G.H. Altena, universitair docent straf- en strafprocesrecht verbonden aan het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden

Toegang tot de webinar Strafrechtelijk bewijsrecht
De Webinar Strafrechtelijk Bewijsrecht vindt online plaats via het gebruiksvriendelijke beveiligde web-based programma Kaltura Live Room van de Universiteit Leiden. Om toegang te krijgen tot Kaltura Live Room, hoeft u geen software te downloaden. U opent Kaltura Live Room via uw internetbrowser (bij voorkeur Google Chrome, Edge of Firefox). 

U ontvangt na uw inschrijving een instructiedocument met informatie over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Dit document is tevens terug te vinden in de Mijn JPAO omgeving.

Als u in de Live Room bent, worden uw camera en uw microfoon niet geactiveerd. De docent en medecursisten kunnen u dus niet zien en horen. Deelname aan een online bijeenkomst bij JPAO is dus compleet veilig! Vragen stellen aan de docent is mogelijk per chat of indien u dat wenst met camera en microfoon: de keuze is aan u. 

U bent zelf verantwoordelijk voor een werkende internet-, audio- en mogelijke videoverbinding. Controleer dus op tijd of dit naar behoren werkt. Wij kunnen u hier helaas niet mee helpen.

De Webinar Strafrechtelijk Bewijsrecht wordt opgenomen en na-afloop ontvangt u de opname toegestuurd. U kunt het dus nogmaals terugkijken op een moment dat het u uitkomt. 

Certificaat PO-punten
Advocaten die een certificaat met PO-punt wensen te ontvangen, dienen na afloop van de Webinar Strafrechtelijk Bewijsrecht toetsvragen te beantwoorden. Aan de hand van de antwoorden wordt bepaald of u recht heeft op uw punt/punten. Bij goed gevolg ontvangt u per mail het certificaat. Indien u de toets niet heeft gehaald, ontvangt u bericht en kunt u de toetsvragen opnieuw beantwoorden.

 

09.00 uur College
10.30 uur Korte break
10.45 uur College
12.15 uur Einde
 


 

Mr.dr. J.G.H. (Judit) Altena
Docent
mr. dr. J.G.H. Altena
...
Docent Crijns bij JPAO Leiden
Docent
prof. mr. J.H. Crijns
...


Het webinar Strafrechtelijk Bewijsrecht vindt online plaats via het beveiligde web-based programma Kaltura Live Room. 

U ontvangt na inschrijving voor de webinar Strafrechtelijk Bewijsrecht per mail een instructiedocument toegestuurd over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Het instructiedocument kunt u ook terugvinden in de Mijn Juridisch PAO omgeving. 

€150,00 (vrij van BTW)