• Startdatum:
  • 30 oktober 2020
  • Cursusduur:
  • 1 dag
  • Rechtsgebied:
  • Straf(proces)recht
  • Soort:
  • Cursus
  • Accreditaties
  • NOVA:
  • 4

De webinar Praktijkgerichte actualiteiten straf- en strafprocesrecht heeft tot doel praktijkbeoefenaren in de strafrechtspleging gelegenheid te bieden na de zomermaanden met een goed overzicht van recente en komende wetswijzigingen alsmede belangrijke nieuwe rechtspraak weer aan de slag te gaan. Wetgeving en rechtspraak zullen daarbij besproken worden vanuit een praktijkperspectief, aldus met nadrukkelijke aandacht voor knelpunten die zich voor kunnen doen in de praktijk en implicaties van nieuwe kaders voor mogelijkheden, waaronder ook de vormgeving van verweren en standpunten. Onder andere komen aan bod een zeer concrete uitwerking van nieuwe regels ten aanzien van rechtsbijstand in het vooronderzoek, de aanvulling van het spreekrecht voor slachtoffers, de Wet langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking en het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg. Ook de actuele nationale en Europese rechtspraak wordt besproken vanuit het perspectief van implicaties daarvan voor de praktijkbeoefenaar.

Docenten
Prof. dr. mr. J.M. ten Voorde, Universitair hoofddocent straf(proces)recht Universiteit Leiden en bijzonder hoogleraar strafrechtsfilosofie, leerstoel Leo Polak, Rijksuniversiteit Groningen.
Mr. Dr. P.P.J. van der Meij, strafrechtadvocaat bij Cleerdin & Hamer Advocaten te Amsterdam en daarnaast gastmedewerker aan het Instituut voor Strafrecht & Criminologie Universiteit Leiden

Doelgroep
Advocaten en overige juristen.

Niveau
Verdiepingsniveau: Kandidaten beschikken over basiskennis straf(proces)recht.

Toegang tot de webinar
De Webinar Praktijkgerichte actualiteiten straf- en strafprocesrecht vindt online plaats via het gebruiksvriendelijke beveiligde web-based programma Kaltura Live Room van de Universiteit Leiden. Om toegang te krijgen tot Kaltura Live Room, hoeft u geen software te downloaden. U opent Kaltura Live Room via uw internetbrowser (Google Chrome of Firefox). 

U ontvangt enkele dagen voor het webinar plaatsvindt een instructiedocument met informatie over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Dit document is tevens terug te vinden in de Mijn JPAO omgeving.

Als u in de Live Room bent, worden uw camera en uw microfoon niet geactiveerd. De docent en medecursisten kunnen u dus niet zien en horen. Deelname aan een online bijeenkomst bij JPAO is dus compleet veilig! Vragen stellen aan de docent is mogelijk per chat of indien u dat wenst met camera en microfoon: de keuze is aan u. 

U bent zelf verantwoordelijk voor een werkende internet-, audio- en mogelijke videoverbinding. Controleer dus op tijd of dit naar behoren werkt. Wij kunnen u hier helaas niet mee helpen.

De Webinar Praktijkgerichte actualiteiten straf- en strafprocesrecht wordt opgenomen en na-afloop ontvangt u de opname toegestuurd. U kunt het webinar binnen 4 weken terugkijken op een moment dat het u uitkomt. Schrijf u dus nu in voor het webinar en kijk het webinar later terug.

Certificaat PO-punten
Advocaten die een certificaat met PO-punt wensen te ontvangen, dienen na afloop van de Webinar Praktijkgerichte actualiteiten straf- en strafprocesrecht toetsvragen te beantwoorden. Aan de hand van de antwoorden wordt bepaald of u recht heeft op uw punt/punten. Bij goed gevolg ontvangt u per mail het certificaat. Indien u de toets niet heeft gehaald, ontvangt u bericht en kunt u de toetsvragen opnieuw beantwoorden.

 

13.00 uur Mr.dr. P.P.J. van der Meij                                                     
15.00 uur Pauze
15.15 uur  Prof.mr. J.M. ten Voorde
17.15 uur Einde
mr. P.P.J. van der Meij Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. dr. P.P.J. van der Meij
...
voorde docent bij juridisch pao leiden
Docent
prof. mr. J.M. ten Voorde
...


Het webinar Praktijkgerichte actualiteiten straf- en strafprocesrecht vindt online plaats via het beveiligde web-based programma Kaltura Live Room.

Enkele dagen voor het webinar plaatsvindt, krijgt u per mail een instructiedocument toegestuurd  over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Het instructiedocument kunt u ook terugvinden in de Mijn Juridisch PAO omgeving. 

€ 125,= (vrij van BTW)