• Startdatum:
  • 7 december 2020
  • Cursusduur:
  • 1 dagdeel
  • Rechtsgebied:
  • Burgerlijk(proces)recht, Consumentenrecht, Goederenrecht, Verbintenissen- en contractenrecht
  • Soort:
  • Cursus
  • Accreditaties
  • NOVA:
  • 3

Op 1 januari 2021 gaat de Wet franchise van kracht. Deze nieuwe Franchisewet heeft tot doel de relatie tussen de franchisegevers en franchisenemers meer evenwichtig te maken. Daartoe wordt een regeling voor de franchiseovereenkomst toegevoegd aan Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Het wetsvoorstel voorziet in regels omtrent de (precontractuele) uitwisseling van informatie, de tussentijdse wijziging van een lopende overeenkomst, beëindiging van de overeenkomst en een instemmingsrecht van de franchisenemer of een meerderheid daarvan bij wijzigingen in de franchiseformule of de exploitatie van een afgeleide formule. Het oogmerk daarbij is de positie van de franchisenemer te versterken.

Dit betekent de nodige aanpassingen voor het voorbereiden, aangaan en uitvoeren van franchiseovereenkomsten. In de online cursus 'De nieuwe Franchisewet in 2021' wordt de wet op praktische wijze toegelicht ("Hoe pas ik mijn contract aan?"), wordt bekeken hoe huidige rechtspraak en doctrine onder de nieuwe wet kan worden toegepast. Ook wordt de kristallen bol erbij gepakt en bekeken waar procedures na invoering van de wet vermoedelijk over gaan.

Docent
Mr. drs. J.H.M. Spanjaard, Advocaat bij facily LAW advocatuur

Online cursus Franchisewet in 2021
De webinar Franchisewet in 2021 vindt online plaats via het gebruiksvriendelijke beveiligde web-based programma Kaltura Live Room van de Universiteit Leiden. Om toegang te krijgen tot Kaltura Live Room, hoeft u geen software te downloaden. U opent Kaltura Live Room via uw internetbrowser (bij voorkeur Google Chrome of Firefox).

U ontvangt enkele dagen voor het webinar plaatsvindt een instructiedocument met informatie over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Dit document is tevens terug te vinden in de Mijn JPAO omgeving.

Als u in de Live Room bent, worden uw camera en uw microfoon niet geactiveerd. De docent en medecursisten kunnen u dus niet zien en horen. Deelname aan een online bijeenkomst bij JPAO is dus compleet veilig! Vragen stellen aan de docent is mogelijk per chat of indien u dat wenst met camera en microfoon: de keuze is aan u.

U bent zelf verantwoordelijk voor een werkende internet-, audio- en mogelijke videoverbinding. Controleer dus op tijd of dit naar behoren werkt. Wij kunnen u hier helaas niet mee helpen.

De webinar Franchisewet in 2021 wordt opgenomen en na-afloop ontvangt u de opname toegestuurd. U kunt het webinar binnen 4 weken terugkijken op een moment dat het u uitkomt. Schrijf u dus nu in voor het webinar en kijk het webinar later terug.

Certificaat PO-punten
Advocaten die een certificaat met PO-punt wensen te ontvangen, dienen na afloop van de webinar Franchisewet in 2021 toetsvragen te beantwoorden. Aan de hand van de antwoorden wordt bepaald of u recht heeft op uw punt/punten. Bij goed gevolg ontvangt u per mail het certificaat. Indien u de toets niet heeft gehaald, ontvangt u bericht en kunt u de toetsvragen opnieuw beantwoorden.

Maandag 7 december 2020 van 14:00 tot 17:15 uur (onderbroken door een pauze van 15 minuten).

Spanjaard docent Contracteren JPAO Leiden
Docent
mr. drs. J.H.M. Spanjaard
...


Het webinar Franchisewet in 2021 vindt online plaats via het beveiligde web-based programma Kaltura Live Room.

Enkele dagen voor het webinar plaatsvindt, krijgt u per mail een instructiedocument toegestuurd over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Het instructiedocument kunt u ook terugvinden in de Mijn Juridisch PAO omgeving.

€125,00 (vrij van BTW)