• Startdatum:
  • 10 december 2020
  • Cursusduur:
  • 1 dagdeel
  • Rechtsgebied:
  • Bestuurs(proces)recht, Omgevingsrecht, Ruimtelijke ordeningsrecht en milieurecht
  • Soort:
  • Cursus
  • Accreditaties
  • NOVA:
  • 3

In dit webinar Europese grondrechten en het Nederlandse bestuursrecht staat de doorwerking van Europese grondrechten in het bestuursrecht centraal. Eerst wordt stilgestaan bij de wijze van doorwerking van EVRM en EU-grondrechtenhandvest. Daarbij wordt onder meer ook aandacht besteed aan de recent door het Zestiende Protocol geïntroduceerde mogelijkheid om in Straatsburg prejudiciële vragen te stellen. Ook zal de verhouding EVRM-Handvest aan de orde komen. In het volgende blok wordt veel aandacht besteed aan de betekenis van de artikelen 6 en 13 EVRM en art. 47 EU-grondrechtenhandvest voor het procedurele bestuursrecht. Ook het door art. 41 Handvest beschermde recht op behoorlijk bestuur wordt behandeld. Daarna wordt het vizier gericht op de betekenis van de Europese grondrechten voor het materiële bestuursrecht. In het bijzonder valt hierbij te denken aan de invloed van de artikelen 2 en 8 EVRM op het omgevingsrecht (bijv. de Groningse aardbevingszaak, de Urgenda-uitspraak) maar zeker ook aam het eigendomsrecht van art. 1 EP dat van potentiële betekenis op grote delen van het bestuursrecht (bijv. fosfaatrechten maar ook sociale voorzieningen). Ook wordt stilgestaan bij Handvestbepalingen die geen evenknie in EVRM hebben, zoals de vrijheid van ondernemerschap (art. 16). Tenslotte wordt een korte blik in de toekomst geworpen waar het gaat om de ontwikkeling van het EVRM en het Handvest en hun onderlinge verhouding. Alle te bespreken voorbeelden zullen worden geïllustreerd met de praktijk waarvan de docenten deel uit maken (als advocaat en rechter) dan wel deel van hebben uitgemaakt (als wetgevingsjurist).

Docenten
Prof. mr. T. Barkhuysen, Partner bij Stibbe N.V. en hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden.
Mr. dr. M.L. van Emmerik, Universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht bij de afdeling staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden.

Toegang tot de webinar Europsese grondrechten en het Nederlandse bestuursrecht
De Webinar Europese grondrechten en het Nederlandse bestuursrecht vindt online plaats via het gebruiksvriendelijke beveiligde web-based programma Kaltura Live Room van de Universiteit Leiden. Om toegang te krijgen tot Kaltura Live Room, hoeft u geen software te downloaden. U opent Kaltura Live Room via uw internetbrowser (bij voorkeur Google Chrome, Edge of Firefox). U ontvangt na uw inschrijving een instructiedocument met informatie over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Dit document is tevens terug te vinden in de Mijn JPAO omgeving.

Als u in de Live Room bent, worden uw camera en uw microfoon niet geactiveerd. De docent en medecursisten kunnen u dus niet zien en horen. Deelname aan een online bijeenkomst bij JPAO is dus compleet veilig! Vragen stellen aan de docent is mogelijk per chat of indien u dat wenst met camera en microfoon: de keuze is aan u. 

U bent zelf verantwoordelijk voor een werkende internet-, audio- en mogelijke videoverbinding. Controleer dus op tijd of dit naar behoren werkt. Wij kunnen u hier helaas niet mee helpen.

De Webinar Europese grondrechten en het Nederlandse bestuursrecht wordt opgenomen en na-afloop ontvangt u de opname toegestuurd. U kunt het dus nogmaals terugkijken op een moment dat het u uitkomt. 

Donderdag 10 december 2020 van 14:00 tot 17:15 uur.

prof. mr. T. Barkhuysen pao leiden
Docent
prof. mr. T. Barkhuysen
...
Emmerik docent Europese Grondrechten
Docent
mr. dr. M.L. van Emmerik
...


Het webinar Europese grondrechten en het Nederlandse bestuursrecht vindt online plaats via het beveiligde web-based programma Kaltura Live Room.

U ontvangt na inschrijving voor de webinar Europese grondrechten en het Nederlandse bestuursrecht per mail een instructiedocument toegestuurd over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Het instructiedocument kunt u ook terugvinden in de Mijn Juridisch PAO omgeving. 

€150,00 (vrij van BTW)