• Startdatum:
 • 27 oktober 2020
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Rechtsgebied:
 • Bestuurs(proces)recht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 4

De webinar Actualiteiten Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zal aan de hand van recente voorbeelden uit de jurisprudentie een compleet beeld schetsen van de actuele werking van de Wob. Zo zal uitgebreid stilgestaan worden bij de gevolgen van de recente uitspraak van de Afdeling dat SMS en Whatsapp-berichten ook binnen de reikwijdte van de Wob vallen.

Tijdens de Wob webinar zal steeds het perspectief van zowel de overheid, de verzoeker om informatie als eventuele derdebelanghebbenden worden belicht. Ingegaan zal worden op zowel de inhoudelijke gronden om informatie niet openbaar te maken als procedurele aspecten van de Wob-procedure.
Ten slotte zullen de docenten ook vooruitblikken naar de toekomstige nieuwe openbaarheidswetgeving: de Wet open overheid.

De docenten hebben veel praktijkervaring met de Wob en zullen aan de hand van uiteenlopende voorbeelden valkuilen aanstippen en praktische tips geven.
Kortom, na slechts één dagdeel beschikt u over de nodige parate kennis van de Wob en worden ontwikkelingen voor u op “een rij gezet” en krijgt u inzicht in wat deze ontwikkelingen betekenen voor uw praktijk.

Niveau
Verdiepingsniveau: doorgaans meer dan 1 jaar ervaring in het betreffende vakgebied; voor deelname wordt basiskennis bestuursrecht aanwezig verondersteld.

Doelgroep
Advocatuur, zittende en staande magistratuur, overheids- en bedrijfsjuristen.

Toegang tot de webinar
De webinar Actualiteiten Wet openbaarheid van bestuur vindt online plaats via het gebruiksvriendelijke beveiligde web-based programma Kaltura Live Room van de Universiteit Leiden. Om toegang te krijgen tot Kaltura Live Room, hoeft u geen software te downloaden. U opent Kaltura Live Room via uw internetbrowser (bij voorkeur Google Chrome of Firefox).

U ontvangt enkele dagen voor het webinar plaatsvindt een instructiedocument met informatie over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Dit document is tevens terug te vinden in de Mijn JPAO omgeving.

Als u in de Live Room bent, worden uw camera en uw microfoon niet geactiveerd. De docent en medecursisten kunnen u dus niet zien en horen. Deelname aan een online bijeenkomst bij JPAO is dus compleet veilig! Vragen stellen aan de docent is mogelijk per chat of indien u dat wenst met camera en microfoon: de keuze is aan u.

U bent zelf verantwoordelijk voor een werkende internet-, audio- en mogelijke videoverbinding. Controleer dus op tijd of dit naar behoren werkt. Wij kunnen u hier helaas niet mee helpen.

De webinar wordt opgenomen en na-afloop ontvangt u de opname toegestuurd. U kunt het webinar binnen 4 weken terugkijken op een moment dat het u uitkomt. Schrijf u dus nu in voor het webinar en kijk het webinar later terug.

Certificaat PO-punten
Advocaten die een certificaat met PO-punten wensen te ontvangen, dienen na afloop van de webinar toetsvragen te beantwoorden. Aan de hand van de antwoorden wordt bepaald of u recht heeft op uw punt/punten. Bij goed gevolg ontvangt u per mail het certificaat. Indien u de toets niet heeft gehaald, ontvangt u bericht en kunt u de toetsvragen opnieuw beantwoorden.

12.45 uur: Inloggen liveroom
13.00 uur: Actualiteiten Wob
14.15 uur: Pauze
14,30 uur: Actualiteiten Wob - vervolg
15.30 uur: Pauze
15.45 uur: Wet open overheid
17.00 uur: Einde
mr. A. Drahmann Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. dr. A. Drahmann
...


Het webinar Actualiteiten Wet openbaarheid van bestuur vindt online plaats via het beveiligde web-based programma Kaltura Live Room. 

Enkele dagen voor het webinar plaatsvindt, krijgt u per mail een instructiedocument toegestuurd over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Het instructiedocument kunt u ook terugvinden in de Mijn Juridisch PAO omgeving. 

€ 350,= (vrij van btw) inclusief consumpties en cursusmateriaal.