• Startdatum:
 • 16 december 2020
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Rechtsgebied:
 • Verbintenissen- en contractenrecht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 4

Tijdens de webinar Verbintenissenrecht behandelen de docenten onderwerpen van het verbintenissenrecht, waarmee iedere advocaat, los van zijn specialisatie, in aanraking komt, zoals:

 • uitleg van overeenkomsten
 • verjaring
 • volmachten
 • vertegenwoordiging
 • klachtplicht
 • verzuim en ingebrekestelling
 • algemene voorwaarden
 • ongerechtvaardigde verrijking

Aan de orde komen relevante uitspraken, en aanstaande of recente ontwikkelingen die rondom die voorliggende thema’s spelen. Daarbij is veel ruimte voor discussie en vragenstelling.

Toegang tot de webinar
De Webinar Actualiteiten Verbintenissenrecht 2020 vindt online plaats via het gebruiksvriendelijke beveiligde web-based programma Kaltura Live Room van de Universiteit Leiden. Om toegang te krijgen tot Kaltura Live Room, hoeft u geen software te downloaden. U opent Kaltura Live Room via uw internetbrowser (bij voorkeur Google Chrome of Firefox). 

U ontvangt enkele dagen voor het webinar plaatsvindt een instructiedocument met informatie over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Dit document is tevens terug te vinden in de Mijn JPAO omgeving.

Als u in de Live Room bent, worden uw camera en uw microfoon niet geactiveerd. De docent en medecursisten kunnen u dus niet zien en horen. Deelname aan een online bijeenkomst bij JPAO is dus compleet veilig! Vragen stellen aan de docent is mogelijk per chat of indien u dat wenst met camera en microfoon: de keuze is aan u. 

U bent zelf verantwoordelijk voor een werkende internet-, audio- en mogelijke videoverbinding. Controleer dus op tijd of dit naar behoren werkt. Wij kunnen u hier helaas niet mee helpen.

De Webinar Actualiteiten Verbintenissenrecht 2020 wordt opgenomen en na-afloop ontvangt u de opname toegestuurd. U kunt het webinar binnen 4 weken terugkijken op een moment dat het u uitkomt. Schrijf u dus nu in voor het webinar en kijk het webinar later terug.

Certificaat PO-punten
Advocaten die een certificaat met PO-punt wensen te ontvangen, dienen na afloop van de Webinar Actualiteiten Verbintenissenrecht 2020 toetsvragen te beantwoorden. Aan de hand van de antwoorden wordt bepaald of u recht heeft op uw punt/punten. Bij goed gevolg ontvangt u per mail het certificaat. Indien u de toets niet heeft gehaald, ontvangt u bericht en kunt u de toetsvragen opnieuw beantwoorden.

 

 

                                          
13.00 - 15.00 uur: College Mr. drs. M.T. Beumers 
15.00 - 15.15 uur : Pauze
15.15 - 17.15 uur: College Prof.mr. W. van Boom 
   

 

mr. drs. M.T. Beumers docent Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. drs. M.T. Beumers
...
prof. mr. W.H. van Boom - Contracteren - PAO Leiden
Docent
prof. mr. W.H. van Boom
...


Het webinar Actualiteiten Verbintenissenrecht 2020 vindt online plaats via het beveiligde web-based programma Kaltura Live Room.

Enkele dagen voor het webinar plaatsvindt, krijgt u per mail een instructiedocument toegestuurd over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Het instructiedocument kunt u ook terugvinden in de Mijn Juridisch PAO omgeving. 

€ 195,= (vrij van btw), (digitaal) cursusmateriaal