• Startdatum:
 • 19 november 2020
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Rechtsgebied:
 • Bestuurs(proces)recht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 5

In de webinar Actualiteiten Overheidsaansprakelijkheidsrecht worden verschillende actuele ontwikkelingen in het overheidsaansprakelijkheidsrecht belicht. Het gaat daarbij globaal om vier thema’s: de competentieverdeling tussen de burgerlijke en de bestuursrechter, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (vernietigde besluiten, formele rechtskracht), aansprakelijkheid uit rechtmatige daad (grondslagen, criteria voor nadeelcompensatie) en beïnvloeding van het nationale recht door Europees (EU/EVRM) recht (o.m. aansprakelijkheid voor schending EU-recht, onrechtmatige rechtspraak en handhaving/toezicht op naleving).

De docenten gaan tevens in op de implicaties van de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (Stb. 2013, 50).

Aan de orde komen o.a.: 

Competentieverdeling

 • Hoe is de competentieverdeling bij aansprakelijkheid voor regelgeving, feitelijk handelen en ten aanzien van onrechtmatige en rechtmatige overheidsdaad?
 • De competentieverdeling in de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten
 • Actualiteiten Wet schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (waaronder de ‘knip-uitspraak’)

Onrechtmatige overheidsdaad

 • Aansprakelijkheid voor vernietigde besluiten
 • Aansprakelijkheid voor primaire besluiten
 • Formele rechtskracht

Rechtmatige overheidsdaad

 • Contouren égalitébeginsel
 • Criteria: normaal maatschappelijk risico, risicoaanvaarding
 • Actualiteiten toetsing van deskundigenadviezen

Europees recht

 • Aansprakelijkheid voor schending EU-recht
 • Onrechtmatige rechtspraak
 • Gebrekkige naleving van rechtsnormen: het nationale perspectief en het Europese perspectief

Toegang tot de webinar
De webinar Actualiteiten Overheidsaansprakelijkheidsrecht vindt online plaats via het gebruiksvriendelijke beveiligde web-based programma Kaltura Live Room van de Universiteit Leiden. Om toegang te krijgen tot Kaltura Live Room, hoeft u geen software te downloaden. U opent Kaltura Live Room via uw internetbrowser (bij voorkeur Google Chrome of Firefox).

U ontvangt enkele dagen voor het webinar plaatsvindt een instructiedocument met informatie over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Dit document is tevens terug te vinden in de Mijn JPAO omgeving.

Als u in de Live Room bent, worden uw camera en uw microfoon niet geactiveerd. De docent en medecursisten kunnen u dus niet zien en horen. Deelname aan een online bijeenkomst bij JPAO is dus compleet veilig! Vragen stellen aan de docent is mogelijk per chat of indien u dat wenst met camera en microfoon: de keuze is aan u.

U bent zelf verantwoordelijk voor een werkende internet-, audio- en mogelijke videoverbinding. Controleer dus op tijd of dit naar behoren werkt. Wij kunnen u hier helaas niet mee helpen.

De webinar wordt opgenomen en na-afloop ontvangt u de opname toegestuurd. U kunt het webinar binnen 4 weken terugkijken op een moment dat het u uitkomt. Schrijf u dus nu in voor het webinar en kijk het webinar later terug.

Certificaat PO-punten
Advocaten die een certificaat met PO-punten wensen te ontvangen, dienen na afloop van de webinar toetsvragen te beantwoorden. Aan de hand van de antwoorden wordt bepaald of u recht heeft op uw punt/punten. Bij goed gevolg ontvangt u per mail het certificaat. Indien u de toets niet heeft gehaald, ontvangt u bericht en kunt u de toetsvragen opnieuw beantwoorden.

   
10.00 uur: Mr. dr. M.K.G. Tjepkema, Competentieverdeling en Nadeelcompensatie
12.30 uur: Lunch
13.00 uur: Mr. J.H.A. van der Grinten, Onrechtmatige overheidsdaad
14.15 uur: Pauze
14.30 uur: Prof. mr. T. Barkhuysen, Europees recht
16.00 uur: Einde
   
   
mr. drs. J.H.A. van der Grinten docent bij PAO Leiden
Docent
mr. drs. J.H.A. van der Grinten
...
Tjepkema docent bij PAO Leiden
Docent
mr. dr. M.K.G. Tjepkema
...


Het webinar Actualiteiten Overheidsaansprakelijkheidsrecht vindt online plaats via het beveiligde web-based programma Kaltura Live Room. 

Enkele dagen voor het webinar plaatsvindt, krijgt u per mail een instructiedocument toegestuurd over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Het instructiedocument kunt u ook terugvinden in de Mijn Juridisch PAO omgeving. 

€ 450,00 (vrij van BTW) inclusief digitaal cursusmateriaal (pdf).