• Startdatum:
 • 17 september 2020
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Rechtsgebied:
 • Criminologie, Jeugdrecht, Straf(proces)recht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 2

Tijdens het webinar actualiteiten jeugdstraf(proces)recht wordt in twee uur tijd alle actuele jurisprudentie besproken. Ook de recente en de te verwachten ontwikkelingen op het gebied van het jeugdstraf(proces)recht passeren de revue. Het webinar richt zich op de gevorderde jurist/-advocaat die na afloop van het webinar weer helemaal “bij wil zijn” wat betreft de belangrijkste ontwikkelingen die in 2020 in het jeugdstraf(proces)recht hebben plaatsgevonden, dan wel in 2021 naar verwachting op u af zullen komen.

Marije Jeltes gaat tijdens deze bijeenkomst in op de ontwikkelingen die in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Deze worden voor u op “een rij gezet” en in een breder thematisch kader geplaatst, een terugblik op hoofdlijnen, en wat dit betekent voor uw praktijk. Er bestaat tijdens het webinar de mogelijkheid tot het stellen van vragen en daarnaast is er ruimte voor discussie en interactie. 

Te behandelen onderwerpen voor de online cursus Actualiteiten Jeugdstraf(proces)recht:

 • Actualiteiten en jurisprudentie formeel & materieel jeugdstrafrecht
 • Stand van zaken Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd
 • Herziening Wetboek van Strafvordering
 • (Inter)nationale ontwikkelingen en rapporten

Instructie over toegang tot het webinar Actualiteiten Jeugdstraf(proces)recht
De webinar Actualiteiten Jeugdstraf(proces)recht vindt online plaats via het gebruiksvriendelijke beveiligde web-based programma Kaltura Live Room van de Universiteit Leiden. Om toegang te krijgen tot Kaltura Live Room, hoeft u geen software te downloaden. U opent Kaltura Live Room via uw internetbrowser (bij voorkeur Google Chrome, Edge of Firefox). 

U ontvangt na uw inschrijving een instructiedocument met informatie over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Dit document is tevens terug te vinden in de Mijn JPAO omgeving.

Als u in de Live Room bent, worden uw camera en uw microfoon niet geactiveerd. De docent en medecursisten kunnen u dus niet zien en horen. Deelname aan een online bijeenkomst bij JPAO is dus compleet veilig! Vragen stellen aan de docent is mogelijk per chat of indien u dat wenst met camera en microfoon: de keuze is aan u. 

U bent zelf verantwoordelijk voor een werkende internet-, audio- en mogelijke videoverbinding. Controleer dus op tijd of dit naar behoren werkt. Wij kunnen u hier helaas niet mee helpen.

De webinar Actualiteiten Jeugdstraf(proces)recht wordt opgenomen en na-afloop ontvangt u de opname toegestuurd. U kunt het dus nogmaals terugkijken op een moment dat het u uitkomt. 

Docent
Mr. drs. Marije Jeltes is jurist en criminoloog en als docent en onderzoeker werkzaam bij de afdeling Jeugdrecht van de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Tot 2019 was zij 13 jaar (jeugd)strafrechtadvocaat. Zij is tevens (kinder)rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Amsterdam en rechtbank Rotterdam en lid van de afdeling Advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. 

Doelgroep
Advocaten, Juristen Bureaus Jeugdzorg, Juristen bij Raad voor de Kinderbescherming, Overheidsjuristen, Rechtsbijstandsjuristen, Bedrijfjuristen.

Certificaat PO-punten
Advocaten die een certificaat met PO-punten wensen te ontvangen, dienen na afloop van de webinar Actualiteiten Jeugdstraf(proces)recht toetsvragen te beantwoorden. Aan de hand van de antwoorden wordt bepaald of u recht heeft op 2 NOvA-punten. Bij goed gevolg ontvangt u per mail het certificaat. Indien u de toets niet heeft gehaald, ontvangt u bericht en kunt u de toetsvragen opnieuw beantwoorden.
 

 

Donderdag 17 september 2020 van 13.00 tot 15.00 uur.

 

docent jeltes strafrecht pao leiden
Docent
mr. drs. M. Jeltes
...


Het webinar Actualiteiten Jeugdstraf(proces)recht vindt online plaats via het beveiligde web-based programma Kaltura Live Room. 

U ontvangt na inschrijving voor de webinar Actualiteiten Jeugdstraf(proces)recht per mail een instructiedocument toegestuurd over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Het instructiedocument kunt u ook terugvinden in de Mijn Juridisch PAO omgeving. 

€72,50 (vrij van BTW)