• Startdatum:
 • 17 september 2020
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Rechtsgebied:
 • Criminologie, Jeugdrecht, Straf(proces)recht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 2

Tijdens het webinar actualiteiten jeugdstraf(proces)recht van 2 uur zullen actuele jurisprudentie en de recente en de te verwachten ontwikkelingen op het gebied van het jeugdstraf(proces)recht de revue passeren. Het webinar richt zich op de gevorderde jurist/-advocaat die zich verzekerd wil weten na afloop ervan weer helemaal “bij te zijn” wat betreft de belangrijkste ontwikkelingen die in 2020 in het jeugdstraf(proces)recht hebben plaatsgevonden, dan wel in 2021 naar verwachting op u af zullen komen. Marije Jeltes zal tijdens deze bijeenkomst ingaan op de ontwikkelingen die in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Deze worden voor u op “een rij gezet” en in een breder thematisch kader geplaatst, een terugblik op hoofdlijnen, en wat dit betekent voor uw praktijk. Er bestaat tijdens het webinar de mogelijkheid tot het stellen van vragen en daarnaast is er ruimte is voor discussie en interactie. 

Te behandelen onderwerpen voor de cursus Actualiteiten Jeugdstraf(proces)recht:

 • Actualiteiten en jurisprudentie formeel & materieel jeugdstrafrecht
 • Stand van zaken Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd
 • Herziening Wetboek van Strafvordering
 • (Inter)nationale ontwikkelingen en rapporten

Doelgroep
Advocaten, Juristen Bureaus Jeugdzorg, Juristen bij Raad voor de Kinderbescherming, Overheidsjuristen, Rechtsbijstandsjuristen, Bedrijfjuristen.

Docent
Mr. drs. Marije Jeltes is jurist en criminoloog en als docent en onderzoeker werkzaam bij de afdeling Jeugdrecht van de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Tot 2019 was zij 13 jaar (jeugd)strafrechtadvocaat. Zij is tevens (kinder)rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Amsterdam en rechtbank Rotterdam en lid van de afdeling Advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. 

Donderdag 17 september:

Inloggen om 12:55.
Start 13:00
Eind 15:00

Aan het eind van het webinar moet u een een aantel meerkeuze vragen maken. Om voor het Bewijs van deelname in aanmerking te komen dient u minimaal 3 vragen juist te beantwoorden en gedurende het gehele webinar geregistreerd te staan.

Docent
mr. drs. M. Jeltes
...


De locatie volgt binnenkort

€72,50 voor een webinar van 2 PE NOvA.