• Startdatum:
 • 23 september 2020
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Rechtsgebied:
 • Bestuurs(proces)recht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 2

Het bestuursprocesrecht is volop in ontwikkeling. Integrale geschilbeslechting is leidend, waarbij ook wordt geëxperimenteerd met het loslaten van het besluitbegrip als ingang voor de rechtsbescherming bij de bestuursrechter. Verder staat ook de burger steeds meer centraal. De overheid moet responsief zijn en het bestuursrecht moet daarvoor de kaders bieden. Maatwerk hoort daar ook bij, waarbij zo nodig de bestuursrechter moet ingrijpen om dit af te dwingen. Een andere belangrijke ontwikkeling is de verder toegenomen aandacht voor misbruik van bestuursrecht. Ook waren er de nodige ontwikkelingen op het terrein van openbaarheid van bestuur, transparantie bij verdeling van schaarse rechten en ten aanzien van de formele rechtskracht. Daarnaast zijn er de nodige andere actualiteiten waarvan u kennis moet nemen om in de bestuursrechtpraktijk goed beslagen ten ijs te komen. Kortom, alle reden dus om aan dit webinar deel te nemen.

Het webinar actualiteiten Bestuursrecht richt zich op de gevorderde jurist/-advocaat die zich verzekerd wil weten na afloop ervan weer helemaal “bij te zijn” wat betreft de belangrijkste ontwikkelingen die in 2020 in het Bestuursrecht hebben plaatsgevonden, dan wel in 2021 naar verwachting op u af zullen komen. In uw drukke praktijk valt het immers niet mee om continu van alle ontwikkelingen in detail op de hoogte te zijn. Tijdens dit webinar worden de ontwikkelingen die in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden voor u op “een rij gezet” en in een breder thematisch kader geplaatst, een terugblik op hoofdlijnen, en wat dit betekent voor uw bestuursrechtpraktijk.

Onderwerpen zijn onder meer:

 • Centrale begrippen Awb
 • Integrale geschilbeslechting
 • Responsief bestuursrecht en maatwerk
 • Misbruik van bestuursrecht
 • Bestuursprocesrecht (o.a. formele rechtskracht en rechterlijke toetsing)
 • Toezicht en handhaving
 • Openbaarheid van bestuur
 • Transparantie en schaarse rechten
 • Nieuwe wetgeving en politieke ontwikkelingen

Cursusleiding
Prof.mr. T. Barkhuysen, partner bij Stibbe N.V. en deeltijdhoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden.

Docenten
Prof.mr. T. Barkhuysen, voornoemd
Dr. mr. N. Jak, advocaat en senior professional Lawyer bij Stibbe en verbonden aan de afdeling Staats- en Bestuursrecht van de VU Amsterdam

Niveau
** Verdiepingsniveau (doorgaans meer dan 1 jaar ervaring in het betreffende vakgebied; voor deelname wordt basiskennis bestuursrecht aanwezig verondersteld).

Doelgroep
Advocatuur, zittende en staande magistratuur, juristen bij overheid en anderen die juridisch in het bestuursrecht werkzaam zijn.

Toegang tot webinar actualiteiten Bestuursrecht
De webinar actualiteiten Bestuursrecht vindt online plaats via het gebruiksvriendelijke beveiligde web-based programma Kaltura Live Room van de Universiteit Leiden. Om toegang te krijgen tot Kaltura Live Room, hoeft u geen software te downloaden. U opent Kaltura Live Room via uw internetbrowser (bij voorkeur Google Chrome of Firefox).

U ontvangt enkele dagen voor het webinar plaatsvindt een instructiedocument met informatie over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. U kunt het webinar binnen 4 weken terugkijken op een moment dat het u uitkomt. Schrijf u dus nu in voor het webinar en kijk het webinar later terug.

Als u in de Live Room bent, worden uw camera en uw microfoon niet geactiveerd. De docent en medecursisten kunnen u dus niet zien en horen. Deelname aan een online bijeenkomst bij JPAO is dus compleet veilig! Vragen stellen aan de docent is mogelijk per chat of indien u dat wenst met camera en microfoon: de keuze is aan u.

U bent zelf verantwoordelijk voor een werkende internet-, audio- en mogelijke videoverbinding. Controleer dus op tijd of dit naar behoren werkt. Wij kunnen u hier helaas niet mee helpen.

Certificaat PO-punten
Advocaten die een certificaat met PO-punt wensen te ontvangen, dienen na afloop van de webinar actualiteiten Bestuursrecht toetsvragen te beantwoorden. Aan de hand van de antwoorden wordt bepaald of u recht heeft op uw punt/punten. Bij goed gevolg ontvangt u per mail het certificaat. Indien u de toets niet heeft gehaald, ontvangt u bericht en kunt u de toetsvragen opnieuw beantwoorden.
 

 

Woensdag 23 september 2020 van 10.00 tot 12.00 uur

Docent
mr. drs. N. Jak
...


Het webinar actualiteiten Bestuursrecht vindt online plaats via het beveiligde web-based programma Kaltura Live Room. 

Enkele dagen voor het webinar plaatsvindt, krijgt u per mail een instructiedocument toegestuurdover toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Het instructiedocument kunt u ook terugvinden in de Mijn Juridisch PAO omgeving. 

€72,50 (vrij van BTW)