• Startdatum:
 • 26 maart 2020
 • Cursusduur:
 • 7 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Aansprakelijkheidsrecht, Consumentenrecht, Goederenrecht, Verbintenissen- en contractenrecht
 • Soort:
 • Leerlijn
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 42
 • HQ:
 • 42

De Specialisatieopleiding Contracteren verbreedt en verdiept uw kennis van het contractenrecht. Er wordt onder andere ook uitgebreid aandacht besteed aan internationale aspecten van het contractenrecht.

De specialisatieopleiding is breed van opzet. Zo komen onderwerpen aan de orde als algemene voorwaarden, remedies bij wanprestatie, internationale aspecten van toepasselijk recht en bevoegde rechter. Ook thema’s als meerpartijenproblemen, garanties en zekerheden worden op interactieve wijze aan de orde gesteld. Uiteraard worden ook actuele rechtsontwikkelingen behandeld.

De opleiding zal 1 keer per jaar worden aangeboden.
Topdocenten uit wetenschap én praktijk staan garant voor optimale aansluiting met uw praktijk. 

De onderwerpen die behandeld zullen worden, zijn:

 • Van onderhandeling naar contract
 • Totstandkomingsgebreken
 • Vertegenwoordiging
 • Algemene voorwaarden
 • Remedies
 • Distributie, franchise
 • Uitleg van contracten
 • IPR
 • Weens Koopverdrag
 • Zekerheden en garanties
 • Hoofdelijkheid en meerpartijenproblemen
 • Contracteren met consumenten (B2C)
 • Corporate Social Responsibility

De Specialisatieopleiding Contracteren onderscheidt zich door de gunstige ‘spitsuur’ tijdstippen en er zijn geen verplichte huiswerkopdrachten. Hierdoor kan de drukke advocaat/jurist het volgen van deze opleiding uitstekend combineren met zijn/haar drukke praktijk.

De opleiding wordt gegeven in een inspirerende leeromgeving aan de Universiteit Leiden, zoals de Leidse Sterrewacht of het Academiegebouw.
Na het volgen van de bijeenkomsten (7 contactdagen van 14.00-21.30 uur) zult u goed voorbereid zijn voor het mondeling examen.

Cursusleider: prof. dr. Willem van Boom

Het programma bestaat uit 14 modules. Op iedere module zit een specialist uit de universitaire wereld en/of de praktijk (advocaat en/of rechter). Iedere module bevat een deel theorie waarna de cursisten in kleine gemengde groepjes (bijv. bedrijfsjurist, advocaat, overheidsjurist) uiteengaan om aan een casus te werken.

“Door deze werkwijze zien we naast het ontstaan van een competitief element ook een lerend effect door met gemengde groepen te werken. De advocaat bekijkt de casus bijvoorbeeld meer vanuit een proces kant terwijl de bedrijfsjurist meer naar de praktische toepassing kijkt” aldus prof. dr. Willem van Boom. Het praktische ‘learning by doing’ is ook te zien in het tentamen of de eindtoets. Van Boom hierover: “De toetsvorm ligt in het verlengde van de modules. Men krijgt één uur om een casus voor te bereiden die vervolgens individueel besproken wordt. Wat leuk is, is dat je tijdens dit mondelinge tentamen een dialoog ziet ontstaan die op zichzelf ook weer een lerend effect met zich meebrengt”. Aansluiting bij de praktijk is ook terug te zien in het studiemateriaal. In tegenstelling tot het traditionele model waar de cursist een of meer mappen krijgt, en/of nieuwe informatie moet aanschaffen, zoekt het PAO naar directe aansluiting bij de informatiebronnen die in de praktijk worden gebruikt. 

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor advocaten, bedrijfsjuristen, leden van de rechterlijke macht en andere juristen die met contractenrecht te maken hebben.
De cursist dient over minimaal 3 jaar praktijkervaring te beschikken en een gedegen basiskennis te hebben van het contractenrecht.

Programma

13.30 uur: Ontvangst met koffie en thee                                                                                         
14.00 uur: College
15.30 uur: Pauze
15.45 uur: College
17.15 uur: Diner
18.30 uur: College
20.00 uur: Pauze
20.15 uur: College
21.45 uur: Einde


Cursusdagen:

donderdag 26 maart                                                                                                                        
donderdag 9 april
donderdag 23 april
donderdag 14 mei
donderdag 28 mei
donderdag 11 juni
donderdag 25 juni

Mondelinge examens:

donderdag 2 juli

 

Bijeenkomst 1, donderdag 26 maart 2020

Module 1 : Van onderhandeling naar contract

 • Precontractuele fase
 • Afbreken van onderhandelingen
 • Aandbod/aanvaarding
 • Battle of forms

Docent: Mr. dr. E.J. Zippro: 14.00 tot 17.15 uur
 

Module 2: Totstandkomingsgebreken

 • Nietigheden
 • Vernietigbaarheden
 • Wilsgebreken

Docent: Prof. mr. Jac. Hijma; 18.30 tot 21.45 uur


Bijeenkomst 2, donderdag 9 april 2020

Module 3:  Algemene voorwaarden

Docent: Prof. mr. dr. C.M.D.S. Pavillon; 14.00 tot 17.15 uur
 

Module 4: Opzegging van (commerciële) duurovereenkomsten

 • Distributie, franchise

Docent: Mr. I.S.J. Houben; 18.30 - 21.45 uur


Bijeenkomst 3, donderdag 23 april 2020

Module 5: Remedies – Algemeen

 • Wanprestatie
 • Overmacht
 • Boetebeding en exoneratie

Docent: Mr. drs. J.H.M. Spanjaard; 14.00 tot 17.15 uur
 

Module 6: Remedies

 • Ontbinding

Docent: Prof. mr. H.B. Krans; 18.30 tot 21.45 uur


Bijeenkomst 4, donderdag 14 mei 2020

Module 7: Vertegenwoordiging

 • Lastgeving
 • Bemiddeling
 • Volmacht

Docent: Prof. mr. A.C. van Schaick; 14.00 tot 17.15 uur


Module 8: Uitleg van contracten

 • Uitleg van rechtshandelingen en overeenkomsten
 • Uitleg van veel voorkomende clausules (bijv. indemnification, force majeur, material adverse change clause etc.)

Docent: Prof. mr. H.N. Schelhaas; 18.30 tot 21.45 uur


Bijeenkomst 5, donderdag 28 mei 2020

Module 9: Weens Koopverdrag

Docent: Prof. mr. M.E. Koppenol-Laforce; 14.00 tot 17.15 uur


Module 10: Corporate Social Responsibility

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen en contractenrecht
 • Implementatie van CSR in contracten en contractketens
 • Dilemma's van CSR in het contractenrecht

Docenten: Prof. mr. A.G. Castermans en Dr.mr. C.J.W. Baaij; 18.30 tot 21.45 uur


Bijeenkomst 6, donderdag 11 juni 2020

Module 11: Zekerheden en garanties

 • Eigendomsvoorbehoud
 • Verpanding
 • Verhouding tussen zekerheden

Docent: Mr. J.A. van der Weide; 14.00 tot 17.15 uur 


Module 12: Hoofdelijkheid en meerpartijenproblemen

 • Hoofdelijke verbondenheid
 • Regresverhoudingen
 • Doorwerking verweermiddelen
 • Positie van contractueel betrokken derden

Docent: Prof. mr. dr. W.H. van Boom; 18.30 tot 21.45 uur


Bijeenkomst 7, donderdag 25 juni 2020

Module 13: Contracteren met consumenten (B2C)

 • Contracten op afstand, koop van onstoffelijke producten, herstel, oneerlijke handelspraktijken
 • Bijzonderheden bij contracteren met consumenten
 • Contracten op afstand (inclusief elektronisch contracteren)
 • Koop van onstoffelijke producten
 • Remedies bij non-conformiteit
 • Oneerlijke handelspraktijken

Docent: Mr. dr. M.Y. Schaub; 14.00 tot 17.15 uur
 

Module 14: IPR

 • Bevoegdheid (Brussel I bis-Verordening)
 • Conflictenrecht (Rome I-Verordening, m.n. art. 3, 4 en 6)

Docent: Prof. mr. S.J. Schaafsma; 18.30 tot 21.45 uur

 
De opleiding zal op 2 juli met een mondeling examen worden afgesloten. 

prof. mr. W.H. van Boom - Contracteren - PAO Leiden
Cursusleider
prof. mr. W.H. van Boom
...
pao leiden spreker baaij
Docent
dr. mr. C.J.W. Baaij
...
prof. mr. W.H. van Boom - Contracteren - PAO Leiden
Docent
prof. mr. W.H. van Boom
...
castermans docent pao leiden
Docent
prof. mr. A.G. Castermans
...
hijmaj docent bij pao leiden
Docent
prof. mr. Jac. Hijma
...
docent houben pao leiden
Docent
mr. I.S.J. Houben
...
koppenol docent bij pao leiden
Docent
mr. M.E. Koppenol - Laforce
...
prof. mr. dr. H.B. Krans - Docent Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. dr. H.B. Krans
...
pavillon docent bij juridisch pao leiden
Docent
prof. mr. dr. C.M.D.S. Pavillon
...
docent schaafsma pao leiden
Docent
prof. mr. S.J. Schaafsma
...
schaick pao leiden
Docent
prof. mr. A.C. van Schaick
...
my schaub pao leiden
Docent
mr. dr. M.Y. Schaub
...
schelhaas docent pao leiden
Docent
prof. mr. H.N. Schelhaas
...
Docent
mr. drs. J.H.M. Spanjaard
...
Jeroen van der Weide docent Juridisch PAO Leiden
Docent
dr. mr. J.A. van der Weide
...
zippro docent pao leiden
Docent
mr. E.J. Zippro
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€ 4250,= (vrij van btw) inclusief diners en digitaal cursusmateriaal.

Desgewenst heeft u de mogelijkheid in drie termijnen het cursusgeld te betalen. Indien u daarvan gebruik wenst te maken, neemt u dan contact met ons op via pao@law.leidenuniv.nl