• Startdatum:
 • 13 november 2020
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Rechtsgebied:
 • Bestuurs(proces)recht, Fiscaal recht, Straf(proces)recht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 6

Volg de cursus 'het bestuurlijke boeterecht' bij Juridisch PAO Leiden. De verschillende disciplines binnen het bestuurlijk boeterecht groeien steeds verder naar elkaar toe. Daar waar het fiscale boeterecht en het overig bestuurlijk boeterecht zich vroeger op verschillende eilanden bevond, wordt de boete-jurisprudentie van de verschillende bestuursrechters steeds verder op elkaar afgestemd. Vandaar dat we deze unieke cursus geven waarbij de bestuurlijke boete wordt benaderd vanuit het bestuurs- en belastingrecht. Tevens besteden we aandacht aan centrale begrippen uit het strafrecht die bij de bestuurlijke boete een belangrijke rol spelen.

Tijdens deze cursus komen de belangrijkste thema's op het snijvlak van deze rechtsgebieden aan bod. Besproken wordt wat het bestuursrecht en het belastingrecht van elkaar kunnen leren?
Vragen die onder meer behandeld worden zijn:

 • Wat zijn de bewijsregels in boetezaken?
 • Wat kunnen we leren van het leerstuk van het pleitbaar standpunt dat de belastingrechter heeft ontwikkeld?
 • Hoe hoog moet de boete zijn (het zoeken naar de juiste strafmaat)?
 • Wanneer kan een normadressaat of mededader als deelnemer aan de overtreding (feitelijk leidinggever, medepleger, medeplichtige etc.) worden aangemerkt en beboet?
 • Wat is de betekenis van schuld, (voorwaardelijke) opzet en meer algemeen: verwijtbaarheid?

De onderwerpen behandelen wij aan de hand van de recente jurisprudentie van de Hoge Raad, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Europese rechtspraak (EHRM en HvJEU) en casus uit de praktijk. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn:

 • Overtreder; pleger en deelnemer (medeplegen, feitelijk leiding geven, rechtspersonen etc.)
 • lex certa
 • bewijs (o.a. cautie, onrechtmatig bewijs, bewijsregels, getuigen, nemo tenetur, Melo Tadeu-problematiek)
 • verwijtbaarheid (o.a. opzet, (grove) schuld, strafuitsluitingsgronden zoals afwezigheid van alle schuld, ontbinding van de rechtspersoon, verjaring, pleitbaar standpunt)
 • strafmaat/evenredigheid/boetehoogte (factoren die van invloed zijn op de boetehoogte, cumulatie van sancties, ne bis in idem, samenloop, recidive, una via)

Niveau
Verdiepingsniveau: meer dan 1 jaar ervaring in het betreffende vakgebied; voor deelname wordt basiskennis bestuursrecht aanwezig verondersteld.

Doelgroep
Advocatuur, bestuurs- en belastingrechters en overige geïnteresseerde leden van de zittende en staande magistratuur, juristen werkzaam bij toezichthouders/bestuursorganen (AFM, DNB, NVWA, Inspectie SZW enz.) en juridisch adviseurs werkzaam in het bestuurs- en belastingrecht.

09.00 uur: Ontvangst met koffie en thee                                 
09.30 uur: College
11.00 uur: Pauze
11.15 uur: College
12.45 uur: Lunch
13.30 uur: College
15.00 uur: Pauze
15.15 uur: College
16.45 uur: Einde
docent haas bij pao leiden
Docent
mr. drs. F.J.P.M. Haas
...
docent saris pao leiden
Docent
mr. C.M. Saris
...
Wijnhaven Den Haag

Turfmarkt 99, 2511 DP Den Haag


Onze cursuslocatie voldoet aan de gestelde coronamaatregelen van het RIVM en de Universiteit Leiden. We houden als cursist, spreker en medewerker 1,5 m afstand voor, tijdens en na de bijeenkomst, tijdens de lunch en breaks.

Op onze (externe) cursuslocaties nemen wij extra hygiënemaatregelen en maken op frequente tijdstippen schoon. U bent van harte welkom bij een van onze fysieke cursussen en opleidingen.

Mochten wij genoodzaakt zijn de bijeenkomsten niet op locatie aan te bieden, dan zullen we deze alsnog online aanbieden en u daarover informeren.

Onze onderwijsbijeenkomsten zullen dit najaar op kleine schaal plaatsvinden. Daarom geldt een maximum aantal deelnemers waaraan wij ons strict moeten houden.

Bekijk de updates van de Universiteit Leiden en onze veelgestelde vragen over postacademisch onderwijs op locatie.

€ 575,00 (vrij van BTW) inclusief lunch, consumpties en digitaal cursusmateriaal.