• Startdatum:
  • 12 mei 2020
  • Cursusduur:
  • 1 dagdeel
  • Rechtsgebied:
  • Fiscaal recht
  • Soort:
  • Cursus
  • Accreditaties
  • NOVA:
  • 4

De vaste inrichting - V.I. - was lange tijd een “traditional”, maar verkeert sinds kort in nieuw, onbekend en turbulent vaarwater. Dit komt vooral door het BEPS project van de OESO en de G20 groep van grootste landen tegen internationaal belastingontgaan en -misbruik, en het multilaterale belastingverdrag MLI dat uit dat project is geresulteerd. Het aantal landen dat deelneemt aan het MLI is overal ter wereld verspreid en nadert inmiddels 100. Voor Nederland treedt het MLI in werking met ingang van 1 januari 2020. Het MLI wijzigt de definitie van het begrip V.I. in belastingverdragen ingrijpend. De wijzingen zijn vooral gericht tegen situaties die worden beschouwd als kunstmatige ontwijking van een V.I.: commissionair arrangementen, splitsing van contracten, fragmentatie van werkzaamheden, en winstverschuiving tussen gelieerde ondernemingen. Of in een individueel geval er ook daadwerkelijk een opzet tot belastingontgaan of misbruik aanwezig, doet er niet toe. De wijzigingen leiden ertoe dat een V.I. veel sneller wordt vastgesteld dan voorheen, al bij vrij geringe of kortdurende buitenlandse werkzaamheden, of bij zaken doen via een buitenlandse onderneming, wanneer die gelieerd is en soms zelfs als die onafhankelijk is. Autoriteiten in sommige landen, zoals India, maar ook binnen de EU, anticiperen hier al op door scherpe stellingnames te betrekken. Waar de vaststelling van een V.I. voorheen vooral betekenis had voor de bouw- en installatie branches, is die nu ook sterk actueel voor de internet handel (e-commerce) en dienstverlening sectoren, en in de waardeketen (value chain) bij groepsvennootschappen. De snellere vaststelling van een V.I. zet gelijktijdig extra druk op de toch al problematische kwestie van de winsttoerekening aan een V.I. Gecombineerd vormen de snellere vaststelling van een V.I. en de problematiek van de winsttoerekening een groot potentieel voor veel en ernstige geschillen, tussen belastingplichtigen en autoriteiten, en tussen autoriteiten van verschillende landen onderling.

In de cursus staan centraal analyses van concrete gevallen uit actuele jurisprudentie van diverse landen, waaronder ook Nederland, met dwarsverbanden naar MLI, algemene theorie en politieke thema’s en ontwikkelingen. Er zal ruime gelegenheid zijn voor cursisten om eigen vragen, ervaringen of opvattingen aan de orde te stellen, en om te discussiëren.

Doelgroep
De cursus is van belang voor fiscalisten, advocaten, medewerkers van trustkantoren, accountants.

Spreker
Hans Mooij, Hans Mooij International Tax Consultant the Hague; visiting professor International Tax Center Leiden en Universiteit van Amsterdam; chairman TRIBUTE Foundation for international tax dispute resolution; voormalig onderhandelaar belastingverdragen bij het Nederlandse ministerie van Financiën en coördinator internationaal belastingrecht bij de Nederlandse belastingdienst; en voormalig consultant belastingverdragen bij de OESO en de Verenigde Naties

Programma:

12.00 uur: Ontvangst met koffie, thee en broodjes                                                     
12.30 uur: College
14.30 uur: Pauze
14.45 uur: College
16.45 uur: Einde
Docent
mr. H. Mooij
...


De locatie volgt binnenkort

€ 325,= (vrij van btw) inclusief broodjes en consumpties en digitaal cursusmateriaal.