• Startdatum:
  • 27 oktober 2020
  • Cursusduur:
  • 1 dagdeel
  • Rechtsgebied:
  • Bestuurs(proces)recht
  • Soort:
  • Cursus
  • Accreditaties
  • NOVA:
  • 4

De cursus Actualiteiten Wob zal aan de hand van recente voorbeelden uit de jurisprudentie een compleet beeld schetsen van de actuele werking van de Wob. Zo zal uitgebreid stilgestaan worden bij de gevolgen van de recente uitspraak van de Afdeling dat SMS en Whatsapp-berichten ook binnen de reikwijdte van de Wob vallen.
Tijdens de cursus zal steeds het perspectief van zowel de overheid, de verzoeker om informatie als eventuele derdebelanghebbenden worden belicht. Ingegaan zal worden op zowel de inhoudelijke gronden om informatie niet openbaar te maken als procedurele aspecten van de Wob-procedure.
Ten slotte zullen de docenten ook vooruitblikken naar de toekomstige nieuwe openbaarheidswetgeving: de Wet open overheid.

De docenten hebben veel praktijkervaring met de Wob en zullen aan de hand van uiteenlopende voorbeelden valkuilen aanstippen en praktische tips geven.
Kortom, na slechts één dagdeel beschikt u over de nodige parate kennis van de Wob en worden ontwikkelingen voor u op “een rij gezet” en krijgt u inzicht in wat deze ontwikkelingen betekenen voor uw praktijk.

Niveau**
 Verdiepingsniveau (doorgaans meer dan 1 jaar ervaring in het betreffende vakgebied; voor deelname wordt basiskennis bestuursrecht aanwezig verondersteld).

Doelgroep
Advocatuur, zittende en staande magistratuur, overheids- en bedrijfsjuristen.

12.30 – 13.00 uur: Ontvangst met koffie, thee 
13.00 – 14.15 uur: College: actualiteiten Wob
14.15 – 14.30 uur: Pauze
14.30 – 15.30 uur: College: actualiteiten Wob (vervolg)
15.30 – 15.45 uur: Pauze
15.45 – 17.00 uur: College: Wet open overheid

mr. A. Drahmann - Hoofddocent Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. dr. A. Drahmann
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€ 350,= (vrij van btw) inclusief consumpties en cursusmateriaal.