• Startdatum:
 • 11 december 2020
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Rechtsgebied:
 • Privacy en ICT recht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 4

Op 25 mei 2018 traden de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG) in werking. Sindsdien heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) meer bevoegdheden om naleving van de AVG bij overheden, bedrijven en instanties af te dwingen. Dat de AP daadwerkelijk van haar toezicht- en handhavingsbevoegdheden gebruik maakt, blijkt onder meer uit het eerste verwerkingsverbod en de eerste boete die de privacywaakhond op grond van de AVG heeft opgelegd.

De Europese privacywetgeving brengt tal van vragen voor de praktijk met zich:

 • Welke toezichtsbevoegdheden heeft de AP?
 • Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de AVG en de Algemene wet bestuursrecht?
 • Welke sancties kan de AP opleggen en wie kan met handhaving worden geconfronteerd?
 • Hoe hoog kan een boete zijn?
 • Hoe zit het met de rechtsbescherming: wat kan een bedrijf of instelling doen die met toezicht en handhaving wordt geconfronteerd?

De stof wordt behandeld aan de hand van wet- en regelgeving en (actuele) jurisprudentie en casus uit de praktijk.

Programma:

12.00 uur: Ontvangst met koffie en thee                                 
12.30 uur: College
14.30 uur: Pauze
14.45 uur: College
16.45 uur: Einde
docent saris pao leiden
Docent
mr. C.M. Saris
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€ 395,= inclusief consumpties en digitaal cursusmateriaal.

Leden van de VPR en de VPR-A ontvangen een korting van € 50,=