• Startdatum:
 • 21 december 2020
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Rechtsgebied:
 • Burgerlijk(proces)recht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 4

Deze cursus geeft, naast actualiteiten over dit onderwerp, een stevige juridische basis voor allerlei algemene aspecten van het civiele kort geding en de incidentele vordering van art. 223 Rv. De beide aspecten van spoedeisend belang worden belicht, alsmede de (on)mogelijkheden van te vorderen voorzieningen. Het belang van de bodemprocedure wordt benadrukt, waarbij ook de geldigheidsduur van de verschillende onderdelen van het kort geding vonnis wordt uiteengezet. Enkele procedureregels passeren de revue (waaronder het bewijsrecht) en ook de vraag naar de (on)geschiktheid van een vordering voor behandeling in kort geding en het (ontbrekende) gezag van gewijsde. Afgesloten wordt met enkele veel voorkomende kort gedingen (executiegeschillen en dwangsommen).

Onderwerpen
In deze cursus worden diverse algemene en bijzondere processuele aspecten en actualiteiten van het kort geding in civiele zaken

De navolgende onderwerpen komen onder meer aan de orde:

 • het vereiste spoedeisend belang
 • voorlopige voorzieningen in kort geding en hoofdzaak (223 Rv)
 • procedureregels
 • het belang van de bodemzaak
 • rechtsmiddelen
 • executiegeschil
 • opheffing conservatoir beslag
 • dwangsom

Er bestaat een ruime mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Doelgroep
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen, civiele-procesjuristen van bedrijven en andere academisch geschoolde juristen. Om de cursus met succes te kunnen volgen moeten cursisten basiskennis van het Burgerlijk procesrecht bezitten.

Niveau
Verdieping

Programma:

12.00 uur Ontvangst met koffie en thee                                                                   
12.30 uur: College
14.00 uur: Pauze
14.15 uur: College
15.30 uur: Pauze
15.45 uur: College
17.00 uur: Einde
docent venhuizen pao leiden
Docent
mr. S.M.A.M. Venhuizen
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€ 295,= (vrij van btw) inclusief consumpties en digitaal cursusmateriaal.